Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad – o cetate a ştiinţei şi culturii arădene, transilvane şi euro-regionale.

Proiecte internationale

O CAriera PEntru VIata TA! POSDRU/161/2.1/G/132792

Program de specializare a resurselor umane din domeniile biomedical si biotehnologic, POSDRU/81/3.2/S/55362

Academia de antreprenoriat – de la idee la afacere, POSDRU/92/3.1/S/60503

Burse doctorale de pregatire ecoeconomica si bioeconomica pentru siguranta si securitatea alimentelor si furajelor din ecosisteme antropice, POSDRU/107/1.5/S/77082

Rolul dialogului social in promovarea incluziunii sociale active, POSDRU/93/3.3/S/62.500

Cercetarea şi prognozarea pieţei muncii din vestul României. Evidenţierea şomajului neînregistrat în judeţul Arad, POSDRU/111/4.1/S/91816

Integrated Cross-Border Research Platform to Identify Cellular Processes as Potential Targets for Personalized Cancer Therapies, HURO/1101/173/2.2.1

Dezvoltarea infrastructurii necesare screeningului mamar/Development of Infrastructure of Regular Mammography Screening in Hódmezővásárhely, Szentes and Arad, HURO/1101/189/2.4.1

Cooperare transfrontalieră pentru conservarea și promovarea diversitatii plantelor / Cross-border cooperation for the conservation and promotion of plants diversity, HURO/1101/119/1.3.1

A School Panel for High Energy Efficiency Products, IEE\09\912\S12.558315

Teacher Education Review and Update of Curriculum, 511063-TEMPUS-1-2010-1-PT-TEMPUS-JPCR

Interdisciplinary Training on Social Inclusion, LLP Erasmus 11/0029-E/4005

Exploring hopeful pathways to preferable local and global fufures, LLP Erasmus 1r/0029-F/4003

Feeling Younger by Getting Older/Cum să întinerim îmbătrânind, LLP Grundtvig 324320

Screeningul bolilor metabolice la nn si diagnosticul molecular genetic al bolilor cu transmitere ereditara – realizarea infrastructurii si colaborarii euroregionale/Screening for metabolic disease and genetic molecular diagnostic of hereditary disease: creating a Euroregion infrastructure, HURO/0802/008

Web: www.screengen.ro

Scoala Postdoctorala pentru biodiversitate zootehnica si biotehnologii alimentare pe baza eco-economiei si bioeconomiei necesare ecosanogenezei, POSDRU/89/1.5/S/63256

Promovarea culturii antreprenoriale si formare antreprenoriala in mediul de afaceri din judetul Salaj, POSDRU/30/3.1/G/14195

Elaborarea strategiilor de conservare, a planurilor de monitorizare si dezvoltare durabila pentru SCI Defileul Muresului Inferior , 79805/23.03.2009

ProAct – Masuri active pentru integrarea profesinala a persoanelor cu handicap, POS DRU/103/5.1/G/75711

Studiu national de monitorizare a insertiei pe piata muncii a absolventilor din învatamântului superior, POSDRU/60/2.1/41750

Dezvoltarea unor programe informatice cu sursa deschisa si a unor instrumente de predare interactiva a matematicii / Development of open source software and interactive teaching tools for mathematics, HURO/1001/040/2.3.1

Stabilirea gradului de homeostazie a populațiilor de raci din râurile Criș și Mureș ce traversează granița Româno-Maghiară/Establishing the Homeostasis Status of Crayfish Population in Criș and Mureș Rivers Crossing the Romanian-Hungarian Border, HURO/1001/311/1.3.1

Studiul in vitro al unor extracte vegetale de origine naturala, cu accent pe efectul lor potential antitumoral, HURO/0801/110/2.2.2

Common research project regarding the drought tolerance devise to some maize genotypes cultivated in the western side of Romania and the south-east of Hungary, HURO/0801/167

Evaluarea structurii habitatelor şi a serviciilor ecosistemelor din văile râurilor Mureş şi Crişul Alb / Habitat structure and ecosystem services evaluation in the Mures and Crisul Alb river valleys, HURO/0801/194

Research on the development of Sylibum marianum hepatoprotective nanoparticles with high bioavailability, HURO/0901/058/2.2.2

Impactul calității capitalului uman asupra coeziunii economice și sociale din zona de frontieră (cercetare comună privind coeziunea socială și economică), HURO/0901/264/2.2.2

Conexiuni la nivel de peisaj între utilizarea terenurilor, calitatea hahbitatelor si serviciile ecosistemelor din valea râului Mures / Landscape-scale connections between the land use, habitat quality and ecosystem goods and services in the Mures/Maros valley, HURO/0901/205/2.2.2

Formare transfrontaliera pentru competitivitatea IMM-urilor în sectorul alimentar si cel de mediu, HURO/1001/227/2.1.2

Integrarea pe piața muncii a persoanelor de etnie romă din județele Szabolcs-Szatmar-Bereg și Satu Mare, HURO/1001/098/2.3.2

Studiul resurselor naturale din zonele inundabile ale afluenților Tisei în vederea utilizării lor durabile

Survey of natural resources in the flood area of the river Tisza’s tributaries for sustainable landscape usage, HURO/1001/094/1.3.1

Screeningul bolilor metabolice la nn si diagnosticul molecular genetic al bolilor cu transmitere ereditara – realizarea infrastructurii si colaborarii euroregionale/Screening for metabolic disease and genetic molecular diagnostic of hereditary disease: creating a Euroregion infrastructure, HURO/0802/008

Combaterea șomajului prin programe educaționale și de schimbare de atitudine la nivel transfrontalier/Decreasing unemployment by cross-border education and approach development, HURO/1001/100/2.3.2

Internatinal Training on European Law and Justice, JLS/2007/JPEN/202

Impreuna pentru reabilitarea Vaii Ierului, RO2005/017-536.01.01-27-24

International Training for European Studies and Administration, 1543/18.04.2005

Caravana Educaţională Itineranta / Travelling Educational Caravan, Phare – 2005/071-553.04.02

Retea clinica transfrontaliera pentru cercetarea unei noi abordari terapeutice a rinitei alergice, Ro – 2006/018-446.01.01-34-2.4

Networking pentru dezvoltare economica durabila, RO-2006/018-446.01.01.01.24

O sansa pentru persoanele de etnie roma la liberarea din Penitenciar, Phare/2006/018-147.04.02.03.01.01.507

Energy, Education, Governance, Schools. European schools panel for involving local communities in energy efficiency programs: Local communities at school, IEE/07/710/SI2.499412

Resurse Umane Competente – baza a dezvoltarii economiei locale, Phare/2006/018-147.04.02.02.01.501

Cercetarea practicilor de transparenta decizionala a administratiilor publice din judetul Satu Mare, PHARE 2005/017-553.01.02/01.01/19

Cercetarea nevoilor de informare si consiliere a cetatenilor din municipiul Satu Mare, PHARE 2005/017-553.01.02/01.01/19

Realizarea Hartii nevoilor de servicii sociale, PHARE 2006/ 018-147.01.02/01.01/19

Innovative network for Security and Prevention through Inter-Regional Euro-cooperation, JLS/2009/ISEC/AG/036

Children’s Identity and Citizenship in Europe. CiCe Thematic Network Project, 142821-LLP-1-2008-1-UK-ERASMUS-ENW

The Coimbra Group Development Master Intensive Programme,10_MB_IP_00007

Reference Point for Electrical and Information Engineering In Europe, 225997-CP-1-2005-1-FR-ERASMUS-TNPP

Engaging in Intercultural Dialogues as a Basis for Developing Programmes in HE, GR2/07/88i