Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, o cetate a ştiinţei şi culturii arădene, transilvane şi euro-regionale.

Erasmus+

Erasmus+ este noul program al Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport pentru perioada 2014 – 2020. Erasmus+ reunește șapte programe ale UE în domeniul educației, formării, tineretului și susține, pentru  prima dată, sportul. Cele șapte programe europene de finanțare reunite sunt: Învățare pe Tot Parcursul Vieții, Tineret în Acțiune, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink și programul de cooperare cu țările industrializate. Având o abordare integrată, Erasmus+ oferă mai multe posibilități de cooperare între sectoarele educației, formării, tineretului și sportului.

Pentru a-şi atinge obiectivele cat mai eficient, Erasmus+ are o structura mai flexibilă, propune condiții de participare și de finanțare mai simple față de programele precedente şi pune accent pe impact şi o abordare mai strategică şi mai integratoare.

Tipuri de burse:

Burse de studiu

Durata: minim 3 luni – maxim 12 luni

  • Bursele de studiu permit studenţilor din toate ciclurile de învățământ superior să urmeze cursurile unei universităţi străine din cadrul statelor participante şi partenere la Program.

Burse de practică (Plasamente studenţești)

Durata: minim 2 luni – maxim 12 luni

  • Plasamentul este  considerat  o  perioadă  de  practică  profesională  într-o  întreprindere  sau organizaţie din altă ţară participantă la Program, având ca scop formarea studenţilor în vederea adaptării la cerinţele pieţei de muncă prin dobândirea unor cunoştinţe practice.

Coordonarea Programului ERASMUS+:

  • La nivel internaţional: Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură;
  • La nivel naţional: Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale;
  • La nivelul Universităţii de Vest “Vasile Goldiş” din Arad: Biroul pentru Programe Comunitare din cadrul Departamentului de Relaţii Internaţionale.

Contact:

Telefon/Fax : 0257-285813
Email : erasmus@uvvg.ro
Web : http://dri.uvvg.ro/
erasmus plus UVVG Arad

Povești de succes:

Bianca-Cristina-Pop--Erasmus

BIANCA CRISTINA POP Facultatea de Medicină

Emanuel-Gligor-Erasmus

EMANUEL GLIGOR
Facultatea de Ştiinţe Juridice

Galerie Foto