Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad – o cetate a ştiinţei şi culturii arădene, transilvane şi euro-regionale.

Școala Doctorală de Medicină

Consiliul Şcolii Doctorale de Medicină (CSDM), are următoarea componenţă:

Directorul Interimar al Școlii Doctorale de Medicină:

 • Prof.univ.dr. Maria Pușchiță

Membri:

 • Prof.univ.dr. Alexandru Pop
 • Prof.univ.dr. Ioan Ioiart
 • Prof.univ.dr. Dafin Fior Mureșanu, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca
 • Drd. Popetiu Romana

Domenii de doctorat

 • Gastroenterologie
 • Medicină Internă
 • Medicina Familiei
 • Ortopedie
 • Radiologie
 • Urologie

Conducatori de doctorat

Conducere școala doctorală de medicină

Prof.univ.dr. Gheorghe Ciobanu

Domeniul de doctorat: Radiologie;
Ordin MEC nr. 479 din 05.03.2007

Prof.univ.dr. Ioan Ioiart

Domeniul de doctorat: Urologie;
Ordin MEC nr. 4807 din 17.08.2005

Prof.univ.dr. Afilon Jompan

Domeniul de doctorat: Medicina familiei;
Ordin MEC nr. 4807 din 17.08.2005

Prof.univ.dr. Eftimie Miuţescu

Domeniul de doctorat: Gastroenterologie;
Ordin MECT nr. 1805/20.08.2007

Prof.univ.dr. Alexandru Pop

Domeniul de doctorat: Ortopedie;
Ordin MEC nr. 4807 din 17.08.2005

Prof.univ.dr. Maria Puşchiţă

Domeniul de doctorat: Medicină Internă;
Ordin MEC nr. 4807 din 17.08.2005