Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad – o cetate a ştiinţei şi culturii arădene, transilvane şi euro-regionale.

Abilitări

Prof.Univ.Dr. Bogdan Totolici – domeniu de doctorat vizat: MEDICINA

1. Curriculum vitae;
2. Lista de lucrări publicate;
3. Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale;
4. Rezumatul Tezei de abilitare;
5. Propunerea Comisiei de specialitate pentru susținerea Tezei de abilitare
6. Raspuns la adresa MEN 36463/25.07.2017 – Comisia de abilitare