Home » Acasa

Prin organizarea Centrului de Didactică şi Educaţie Permanentă din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, coordonat de dl. Octavian Mândruţ, este dezvoltată o linie de inovaţie educaţională centrată pe probleme actuale ale învăţământului preuniversitar, cum ar fi: instruirea pe competenţe, proiectarea unui curriculum în contextul competenţelor – cheie, dezvoltarea dimensiunilor supradisciplinare şi transdisciplinare ale procesului de instruire, evaluarea realizării competenţelor, utilizarea resurselor de instruire, elemente inovative din domeniul didacticii pe niveluri, câmpuri disciplinare (domenii de studii) şi ale didacticii disciplinelor şcolare, teoria curriculumului şcolar şi teoria evaluării etc.

Centrul de Didactică şi Educaţie Permanentă din cadrul Universităţii noastre lansează aproape simultan două lucrări deosebite, axate pe problematica formării competenţelor, tipărite în cadrul „Vasile Goldiş” University Press Arad.

  • Instruirea centrată pe competenţe (autori Octavian Mândruţ, Luminiţa Catană, Marilena Mândruţ) şi
  • Instruirea centrată pe competenţe la geografie în învăţământul preuniversitar (autor Octavian Mândruţ).