CONCURSURI

publicate în temeiul art. 11 alin. (6) din Hotărârea Guvernului  Nr. 681 din 29 iunie 2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad

anunţă:

 

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) şi alin. (6) lit. c) din Hotărârea Guvernului  Nr. 681 din 29 iunie 2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, anunţă organizarea concursului public pentru ocuparea funcţiei de Director al Consiliului pentru studiile universitare de doctorat,  concurs care se va desfăşura în data de 04.05.2020, ora 12,00.

La concursul pentru ocuparea postului de director al CSUD se pot prezenta numai persoane care au dreptul de a conduce doctorate şi care îndeplinesc standardele minimale şi obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare, în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a anunţului privind scoaterea la concurs a postului, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Candidaturile se depun la Rectoratul Universităţii de Vest “Vasile Goldiş” din Arad în perioada 17.02.-16.04.2020.  Metodologia şi condiţiile de concurs sunt publicate pe adresa web proprie www.uvvg.ro , secţiunea organizare » alegeri,  iar informaţiile suplimentare se pot obţine la sediul Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, B-dul. Revoluţăiei, nr. 94-96, telefon 0257/280260, e-mail: rectorat@uvvg.ro

 Rezultat concurs Director CSUD