Conducerea Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad, a Facultății de Medicină și colectivul disciplinei de Anatomie și embriologie, anunță cu profund regret și durere în suflet, stingerea din viață a domnului academician prof. univ. dr. Ifrim Mircea,Președintele Academiei de Științe Medicale din România, care a condus și format colectivul disciplinei de Anatomie și embriologie. Personalitate marcantă de înaltă ținută morală și academică a comunității medicale naționale și internaționale, domnia sa a deținut înalte funcții în forurile de conducere ale unor numeroase instituții prestigioase din domeniul medical, pe parcursul activității sale.

Sincere condoleanțe familiei îndoliate! Dumnezeu să îl odihnească în pace!