Departamentul de Tehnologie a Informaţiei > Web Content && Networks

D..... .. T..... . I.......


dezvoltă şi administrează infrastructura IT&C a

Universităţii de Vest "Vasile Goldiş"

Administrare reţele

  • 680 calculatoare
  • 29 laboratoare informatică
  • Intreţinere & depanare
  • Asistenţă hardware
  • Asistenţă software
  • Aplicaţii intranet
  • Aplicaţii internet