FACULTATEA DE

FARMACIE

NIVEL DE STUDII:

LICENȚĂ

FARMACIE ÎN LB. ROMÂNĂ

DURATA

5 ANI

NR. CREDITE

300

LOCAȚIE
Arad, Str. Liviu Rebreanu nr. 86

LIMBA DE PREDARE

ROMÂNĂ

DOMENIUL DE STUDII

SĂNĂTATE

PREZENTARE

Programul de studiu Farmacie este o forma de invatamant cu frecventa, cu durata de 5 ani, adica 10 semestre: invatamant teoretic (9 semestre a 14 saptamani) şi practica de specialitate (An I – IV, 3 saptamani x 30 ore / saptamana; An V, 1 semestru a 26 saptamani x 30 ore / saptamana).
Anul universitar este structurat pe două semestre a 14 saptămâni şi practica de vară, 60 de credite ECTS/an. 1 ECTS este echivalent cu 25 ore studiu individual. La finele programului de studiu vor fi insumate 300 ECTS (30 ECTS/semestru x 2 = 60 ECTS/an), adica 7500 ore studiu individual. Numarul orelor de predare cuprinse in planul de invatamant este de 4868, din care: 1638 ore de curs, 2110 ore activitati de laborator, 1120 ore practica de specialitate

VEZI PDF

Acreditare AHPGS

CURRICULA

Planul de învăţământ a fost aprobat de Comisia Curiculară a Facultăţii şi de Senatul U.V.V.G. Arad. In cadrul programului de studiu Farmacie, numarul total al disciplinelor obligatorii cuprinse in planul de invatamant este 39, la care se mai adauga încă 5 opţionale care devin obligatorii dintr-un număr de 22.

Ponderea disciplinelor de studiu: obligatorii fundamentale 1232 – 25,60%, obligatorii de specialitate 3118 – 64,05%, obligatorii complementare – 518 – 10,64%. Din totslul de 4868 ore, 70 sunt la discipline opţionate (1,45%), iar restul la discipline obligatorii. 72,97% din formele de verificare sunt examene (54), iar 27,03% sunt colocvii (20).

Marea majoritate a disciplinelor sunt comune tuturor facultăţilor de farmacie din ţară şi din străinate, curicula respectând standardele europene şi naţionale. Conform autonomiei universitare au fost introduse discipline la care studenţii au posibilitatea de a asimila noţiuni de: Fitoterapie şi farmacovigilenţă vegetală, Elemente de citotoxicologie, Biologia moleculară a medicamentului, Plante cu potenţial toxic, Homeopatie, Tehnici de prim ajutor, Produse tehnico-medicale, Suplimente alimentare, Genetică, Modalităţi de abordare a pacientului. Normalitate şi psihopatologie, Nutriţie şi dietetică, etc.

DISCIPLINELE CUPRINSE ÎN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUNT:

Analiza si controlul medicamentului (1 semestru)
Anatomie si fiziologie (1 semestru)
Asistenta farmaceutica (1 semestru)
Biochimie farmaceutica (2 semestre)
Biofarmacie (1 semestru)
Biologia moleculara a medicamentului (1 semestru)
Biologie celulara si moleculara (1 semestru)
Botanica farmaceutica (2 semestre)
Chimia factorilor de mediu (1 semestru)
Chimie analitica si analiza instrumentala (3 semestre)
Chimie farmaceutica (2 semestre)
Chimie fizica si coloidala (2 semestre)
Chimie generala si anorganica (2 semestre)
Chimie organica(2semestre)
Chimie terapeutica (2 semestre)
Comunicarea cu pacientul (1 semestru)
Dermatofarmacie (1 semestru)
Dispozitive medicale (1 semestru)
Educatie fizica (4 semestre)
Etica farmaceutica (1 semestru)
Farmacie clinică (1 semestru)
Farmacognozie (2semestre)
Farmacologie generala (1 semestru)
Farmacologie şi farmacoterapie (2semestre)
Farmacovigilenţă (1 semestru)
Fitoterapie (1 semestru)
Fizica farmaceutica / Biofizica(2 semestre)
Fiziopatologie (1 semestru)
Genetica (1 semestru)
Homeopatie (1 semestru)
Imunologie. Hematologie (1 semestru)
Industria medicamentului şi biotehnologii farmaceutice (1 semestru)
Informatica(1 semestru)

Introducere in cercetare si documentare (1 semestru)
Istoria farmaciei (1 semestru)
Legislaţie şi deontologie farmaceutica (1 semestru)
Limba latină (1 semestru)
Limbi moderne (engleza, franceza, germana) / limbaromana pt. studentiistraini (4 semestre)
Limbi moderne (engleza, franceza, germana) / limbaromana pt. studentiistraini (2semestre)
Marketing si management farmaceutic (1 semestru)
Masuri de prim ajutor (1 semestru)
Matematica si biostatistica (1semestru)
Medicamente biologice (1 semestru)
Medicamente de uz veterinar (1 semestru)
Merceologie si estetica farmaceutica (1 semestru)
Metodologia cercetarii stiintifice (1 semestru)
Micologie (1 semestru)
Microbiologie. Virusologie. Parazitologie (1 semestru)
Nutritie si dietetica (1 semestru)
Patologie medicala (1 semestru)
Plante medicinale cu potential toxic (1 semestru)
Politici de promovare a produselor de sanatate (1 semestru)
Practica de specialitate
Practica de specialitate (4x5x6)
Propedeutica farmaceutica (1 semestru)
Psihopedagogie (1 semestru)
Stagiu de specialitate in farmacii publice sau de spital (26x5x6)
Suplimente alimentare (1 semestru)
Suplimente alimentare (1 semestru)
Tehnologie farmaceutica (1 semestru)
Tehnologie farmaceutică (4 semestre)
Terminologie medicala (1 semestru)
Toxicologie (2semestre)
Toxicomanii si doping (1 semestru)
Urgenţe medicale (1 semestru)

PRACTICA DE SPECIALITATE

In anii I-IV, fiecare student trebuie să efectueze 3 săptămâni practică de specialitate (6 ore/ zi, 30 ore/săptămână), în farmacii. In anul V, semestrul al II-lea,
studenţii trebuie să urmeze 26 săptămâni de practică de specialitate compactă (6 ore/zi, 30 ore/saptamana) în farmacii din centrul universitar Arad.
Farmaciile trebuie să fie acreditate de către Colegiul Farmaciştilor. Practica studenţilor se realizează în baza unor contracte încheiate între universitate,
studenţi şi farmacii.

COMPETENTE DOBANDITE

Competenţe profesionale:

  • C1. Proiectarea, formularea, prepararea si conditionarea medicamentelor, suplimentelor alimentare, cosmeticelor si a altor produse pentru sanatate
  • C2. Depozitarea, conservarea, distributia medicamentelor, suplimentelor alimentare, cosmeticelor si altor produse pentru sanatate
  • C3. Eliberarea medicamentelor suplimentelor alimentare, cosmeticelor si altor produse pentru sanatate si asistenta farmaceutica
  • C4. Analiza si controlul substantelor, medicamentelor, suplimentelor alimentare, cosmeticelor si altor produse pentru sanatate analiza in laboratoare de biochimie, toxicologie, igiena mediului si alimentelor
  • C5 Managementul, marketingul si administratia în  domeniul sanatatii
  • C6 Consultantasiexpertizaîndomeniulmedicamentelor, suplimenteloralimentare,  cosmeticelorsi a altorprodusepentrusanatate

Competenţe transversale:

  • CT1 Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, a conditiilor de finalizare a acestora, a etapelor de lucru, a timpilor de lucru, termenelor de realizare aferente si riscurilor aferente
  • CT2 Identificarea rolurilor si responsabilitatilor într-o echipa pluridisciplinara si aplicarea de tehnici de relationare si munca eficienta în cadrul echipei
  • CT3 Utilizarea eficienta a surselor informationale si a resurselor de comunicare si formare profesionala asistata (portaluri  Internet, aplicatii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât în limba româna cât si într-o limba de circulatie internatională.
VEZI PDF

Plan învăţământ specializarea Farmacie 2017-2022

VEZI PDF

Plan învățământ specializarea Farmacie 2019-2020

VEZI PDF

Plan învățământ specializarea Farmacie 2020-2021

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis