FACULTATEA DE

ȘTIINȚE ECONOMICE
INFORMATICĂ ȘI
INGINERIE

PROGRAM DE STUDII:

LICENȚĂ

INGINERIE ȘI MANAGEMENT ÎN ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ȘI AGROTURISM – IF

DURATA

4 ANI

NR. CREDITE

240

LOCAȚIE
Satu-Mare

LIMBA DE PREDARE

ROMÂNĂ

DOMENIUL DE STUDII

INGINERIE ŞI MANAGEMENT

INGINERIE ȘI MANAGEMENT ÎN ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ȘI AGROTURISM

Misiunea programului de studii de licență Inginerie şi Management în Alimentație Publică şi Agroturism, constă în pregătirea specialiștilor din domeniul alimentației publice și a agroturismului, prin participarea la un proces de instruire de nivel superior, nivel care solicită un studiu interdisciplinar pertinent. Astfel se propune abordarea unitară a alimentației publice, a activității de agroturism cât și tratarea problematicilor inginerești conexe acestor activități.

Obiective generale

 • formarea de specialişti competenţi în domeniul ingineriei şi managementului în alimentaţie publică şi agroturism, bine pregătiţi din punct de vedere al cunoştinţelor şi deprinderilor, care să rezolve în mod flexibil şi eficient problemele curente din domeniu;
 • dezvoltarea capacităţii de cercetare din domeniu, care să definească eforturile materiale, umane şi financiare şi să promoveze abordarea transdisciplinară, în acord cu tendinţele manifestate la nivel european şi mondial;
 • dezvoltarea abilităţilor de orientare în carieră şi formulare individuală a unui traseu educaţional şi profesional flexibil, în funcţie de cerinţele de pe piaţa muncii.

OBIECTIVE SPECIFICE

Obiectivul programului este acela de a forma specialiști de înaltă calificare în domeniul de graniță agricultură – turism pentru:

 • managementul fermelor agroturistice și unităților de alimentație publică;
 • proiectarea și exploatarea liniilor tehnologice de prelucrare a produselor agroalimentare;
 • economia turismului și a fermei agroturistice;
 • controlul calității produselor agroalimentare.

COMPETENȚE

Competenţe profesionale

 • C1. Efectuarea de calcule, demonstraţii şi aplicaţii, pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei şi managementului pe baza cunoştinţelor din ştiinţele fundamentale şi inginereşti.
 • C2. Elaborarea şi interpretarea documentaţiei tehnice, economice şi manageriale.
 • C3. Planificarea fluxurilor, proceselor şi sistemelor tehnice, economice, financiare şi socio-culturale în unităţile de alimentaţie publică şi agroturism; controlul şi evaluarea acestor activităţi.
 • C4. Gestionarea sistemelor de informaţii: aplicaţii software – operare şi customizare, bazate pe indicatori specifici domeniului.
 • C5. Managementul unităţilor de producţie/prestări servicii în alimentaţie publică şi agroturism şi a strategiilor şi politicilor de marketing din domeniu.
 • C6. Conceperea unor noi produse şi servicii; controlul calităţii şi auditul producţiei/serviciului nou prestat.

Competențe transversale

 • CT1. Aplicarea, în mod responsabil, a principiilor normelor şi valorilor eticii profesionale în realizarea sarcinilor profesionale şi identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, a etapelor de lucru, a duratelor de execuţie, a termenelor de realizare şi a riscurilor aferente.
 • CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficiente în cadrul echipei.
 • CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi utilizarea eficientă, pentru propria dezvoltare, a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată (portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât în limba română, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională.
VEZI PDF

Plan învăţământ specializare Inginerie și Management în Alimentaţie Publică și Agroturism 2016-2020

VEZI PDF

Plan învăţământ specializare Inginerie și Management în Alimentaţie Publică și Agroturism 2017-2021

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis