FACULTATEA DE

ȘTIINȚE SOCIO- UMANE
ȘI EDUCAȚIE FIZICĂ
ȘI SPORT

NIVEL DE STUDII:

MASTERAT

COMUNICARE MANAGERIALĂ ŞI RESURSE UMANE

DURATA

2 ANI

NR. CREDITE

120

LOCAȚIE
Arad, Str. Liviu Rebreanu nr. 86, 310414

LIMBA DE PREDARE:

ROMÂNĂ

DOMENIUL DE STUDII

ŞTIINŢELE COMUNICĂRII

COMUNICARE MANAGERIALĂ ŞI RESURSE UMANE

Programul de studii masterale urmăreşte pregătirea viitorilor experţi în comunicare managerială şi resurse umane, făcând parte din strategia de dezvoltare pe termen lung a . Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane, Educaţie Fizică şi Sport.

Printre obiectivele principale ale acestui program se numără dezvoltarea aptitudinilor de investigaţie şi suport, de consultanţă, cât şi consilierea, conducerea şi controlul resurselor umane.

Un alt punct important îl reprezintă crearea de abilităţi în utilizarea metodelor şi tehnicilor moderne de cercetare în domeniul comunicării manageriale şi al resurselor umane. Este necesară şi familiarizarea masteranzilor cu realităţile mediului intern al organizaţiilor (structuri, mod de funcţionare şi de conducere, distribuirea sarcinilor şi competenţelor, politica de personal etc.), prin cercetări individuale sau de grup, sub coordonarea cadrelor didactice.

Preocuparea constantă pentru asigurarea unui caracter interdisciplinar, orientat spre dezvoltarea profesională şi deopotrivă spre crearea unei culturi a calităţii, cât şi încurajarea schimbului deschis de idei şi experienţe în cadrul tuturor activităţilor didactice şi de cercetare ştiinţifică, reprezintă esenţă acestui program masteral.

COMPETENȚE

 • Asigurarea bazei de informaţii în conformitate cu exigenţele practicării, în cele mai bune condiţii, a specializării în comunicare managerială şi resurse umane;
 • Amplificarea capacităţii masteranzilor de înţelegere şi însuşire a noţiunilor predate la cursuri, care privesc noi deschideri teoretice şi aplicative atât în sfera comunicării instituţionale şi organizaţionale (orientări, procedee, măsuri, politici etc. de eficientizare a activităţii manageriale sectoriale sau globale), aprofundate prin dezbateri seminariale/de laborator, verificate prin lucrări practice şi cercetări individuale sau de echipă;
 • Formarea unor competenţe necesare mobilizării şi dinamizării echipelor de muncă, gestionării conflictelor şi a crizelor, gestiunii previzionale a competenţelor în cadrul organizaţiilor;
 • Crearea unei mentalităţi noi în relaţie cu importanţa şi performanţele profesionale, în concordanţă cu deschiderile către piaţa muncii din statele membre ale U.E.;
 • Promovarea de către masteranzi, după finalizarea studiilor, a unei perspective deschise faţă de decizii în cadrul organizaţiilor şi, în acelaşi timp, adoptarea de către aceştia a celor mai adecvate atitudini faţă de alocarea şi utilizarea eficientă a resurselor umane;
 • Identificarea şi promovarea soluţiilor alternative pentru plasament în carieră pe piaţa forţei de muncă.

OCUPAŢII POSIBILE

Ocupaţiile posibile conform COR pentru această specializare sunt:

 • Formator – 241205.
 • Organizator/consultant formare – 241217.
 • Evaluator de competenţe profesionale – 241219.
 • Organizator protocol – 241909.
 • Organizator târguri şi expoziţii – 241911.
 • Prezentator expoziţii – 241912.
 • Asistent director/responsabil de funcţiune (studii superioare) – 241924.
 • Specialist în relaţii publice – 244701.
 • Mediator – 244702.
 • Purtător de cuvânt – 244706.
 • Brand manager – 244707.
 • Tehnoredactor – 245121.
VEZI PDF

Plan învăţământ specializarea CMRU 2020-2023

STRUCTURA PROGRAMULUI DE STUDIU

Anul 1
 • Management strategic al resurselor umane: diagnoza organizaţională (1 sem)
 • Relaţii publice şi elaborarea documentelor oficiale (1 sem)
 • Managementul personalului (1 sem)
 • Comunicare în afaceri (1 sem)
 • Managementul comunicării de criză (1 sem)
 • Management strategic al resurselor umane: schimbarea organizaţională (1 sem)
 • Comunicare managerială (1 sem)
 • Evaluarea în managementul resurselor umane (1 sem)
 • Tehnici de arhivare a documentelor (1 sem)
Anul 2
 • Leadership şi managementul organizaţional(1 sem)
 • Managementul relaţiilor publice şi a comunicării instituţionale (1 sem)
 • Cultură organizaţională (1 sem)
 • Introducere în psihodiagnoză (1 sem)
 • Managementul informaţiei în organizaţie (1 sem)
 • Tehnici de negociere (1 sem)
 • Metode şi tehnici avansate în psihodiagnoză (1 sem)
 • Sănătate organizaţională (1 sem)
 • Politici ocupaţionale în ue (1 sem)

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis