FACULTATEA DE

ȘTIINȚE SOCIO- UMANE
ȘI EDUCAȚIE FIZICĂ
ȘI SPORT

NIVEL DE STUDII:

MASTERAT

EVALUAREA POLITICILOR ŞI PROGRAMELOR PUBLICE EUROPENE

DURATA

2 ANI

NR. CREDITE

120

LOCAȚIE
Arad, Str. Liviu Rebreanu nr. 86, 310414

LIMBA DE PREDARE:

ROMÂNĂ

DOMENIUL DE STUDII

ȘTIINȚE POLITICE

EVALUAREA POLITICILOR ŞI PROGRAMELOR PUBLICE EUROPENE

Programul de studiu urmăreşte pregătirea viitorilor experţi în  evaluarea de politici publice şi programe europene. Calificarea de evaluator de programe şi politici publice europene a fost validată de către Autoritatea Naţională pentru Calificări. Validarea acestei calificări de master se bazează pe faptul că specializarea propusă are un caracter inovativ şi prezintă interes pentru comunitatea academică, fiind în acelaşi timp conectată cu cerinţele pieţei la nivel naţional şi internaţional. Astfel, această specializare nu doar contribuie la acoperirea unei arii importante pentru învăţământul superior din România, dar şi răspunde unei nevoi reale a societăţii, vizând reducerea deficitului de specialişti în evaluarea propunerilor de proiecte cu finanţare din partea Uniunii Europene.

Programul intenţionează să le ofere celor care îl urmează posibilitatea de a dobândi informaţii în ceea ce priveşte evaluarea de proiecte şi managementul fondurilor europene, metodele de evaluare economică şi de cercetare socială, teorii şi practici de evaluare a politicilor şi programelor publice, elemente de audit şi evaluare financiară.

OCUPAŢII POSIBILE

Absolvenţii vor dobândi calificarea pentru ocuparea unor locuri de muncă,
precum:

 • Agent de dezvoltare – 242207;
 • Consilier administraţia publică – 242201;
 • Consultant în administraţia publică – 242205;
 • Evaluator – 241210;
 • Expert administraţia publică – 242202;
 • Referent de specialitate în administraţia publică – 242204;
 • Specialist îmbunătăţire procese – 242102;
 • Consilier parlamentar european, Consultant proiecte europene, Consilier relaţii transnaţionale, Referent accesare fonduri structurale şi de coeziune europene, Evaluator dezvoltare regională.

COMPETENȚE

 • Aplicarea conceptelor, teoriilor şi modelelor specifice evaluării politicilor publice, programelor, instituţiilor şi organizaţiilor;
 • Utilizarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de cercetare sociologică, de analiză economico-financiară şi a celor specifice evaluării politicilor publice, programelor, instituţiilor şi organizaţiilor;
 • Planificarea de evaluări, elaborarea de metode şi strategii de evaluare şi realizarea design-ului unei evaluări;
 • Organizarea, implementarea şi conducerea întregului proces al unei evaluări;
 • Înregistrarea, raportarea şi comunicarea/diseminarea rezultatelor şi livrabilelor unei evaluări;
 • Identificarea şi combinarea de soluţii complexe de îmbunătăţire a politicii, programului, proiectului, instituţiei sau organizaţiei evaluate, dar şi îmbunătăţire a proceselor de evaluare.

STRUCTURA PROGRAMULUI DE STUDIU

Anul 1
 • Politicile ue: sisteme şi metode de evaluare (1 sem)
 • Analiza politicilor publice(1 sem)
 • Evaluarea proiectelor şi a programelor europene (1 sem)
 • Politica socială a uniunii europene (1 sem)
 • Evaluarea performanţei instituţionale în organizaţiile internaţionale (1 sem)
 • Teorii critice ale politicilor publice (1 sem)
 • Evaluarea competenţelor profesionale (1 sem)
 • Metode de evaluare economică. O introducere (1 sem)
 • Guvernanţă europeană (1 sem)
Anul 2
 • Formularea şi implementarea politicii externe (1 sem)
 • Audit şi evaluare financiar-contabilă a proiectelor europene (1 sem)
 • Etica în conducerea şi managementul instituţiilor publice şi a organizaţiilor (1 sem)
 • Politica agricolă comună (1 sem)
 • Tranziţie, democratizare, europenizare: teorii, problematizări, modele (1 sem)
 • Strategie publică şi politici culturale (1 sem)
 • Evaluarea procesului decizional în uniunea europeană (1 sem)
 • Management public (1 sem)
 • Grupurile de interese şi societatea civilă: actori ai procesului decizional (1 sem)

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis