FACULTATEA DE

ȘTIINȚE SOCIO- UMANE
ȘI EDUCAȚIE FIZICĂ
ȘI SPORT

NIVEL DE STUDII:

MASTERAT

ISTORIE ȘI CIVILIZAȚIE EUROPEANĂ

DURATA

2 ANI

(4 semestre)

NR. CREDITE

120

LOCAȚIE
Arad, Str. Liviu Rebreanu nr. 86, 310414

LIMBA DE PREDARE:

ROMÂNĂ

DOMENIUL DE STUDII

ISTORIE

ISTORIE ȘI CIVILIZAȚIE EUROPEANĂ

Programul de studii masterale cu specializarea Istorie şi Civilizaţie Europeană, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane, Educaţie Fizică şi Sport, pregăteşte specialişti de înaltă calificare pentru învăţământ şi cercetarea istorică, în condiţiile în care istoria se numără printre cele mai vechi şi de tradiţie discipline din învăţământul superior românesc.

Masteratul oferă un climat adecvat nu doar pentru pregătirea didactică, ci şi pentru viitoarea carieră ştiinţifică, având un personal didactic atestat, laboratoare bine echipate şi tehnici moderne de predare, precum şi biblioteci cu literatură de specialitate recentă şi în limbi de circulaţie internaţională.

Misiunea programului de studii masterale Istorie şi Civilizaţie Europeană se poate detalia în următoarele componente: educaţională, cercetare, dezvoltare şi formare profesională, comunicare cu mediul de specialitate naţional şi internaţional. O misiune importantă a specializării este aceea de a promova imaginea valorilor istorice locale şi naţionale.

COMPETENȚE

 • Prezentarea orală şi scrisă, în limba programului de studii şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a cunoştinţelor de specialitate.
 • Utilizare la un nivel de bază a metodelor specifice unei ştiinţe auxiliare a istoriei (paleografie chirilică/slavă/latină etc., epigrafie).
 • Utilizarea conceptelor şi a metodelor de bază ale cel puţin unei alte ştiinţe sociale sau umaniste, sau ale unei discipline de graniţă între istorie şi alte ştiinţe (sociologia, antropologia , istoria artei, economia, psihologie, filozofia etc.).
 • Îndeplinirea la termen, riguroasă şi responsabilă, în condiţii de eficienţă şi eficacitate, a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor eticii activităţii ştiinţifice, aplicarea riguroasă a regulilor de citare şi respingerea plagiatului.
 • Căutarea, identificarea şi utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare; conştientizarea motivaţiilor extrinseci şi intrinseci ale învăţării continue.
 • Cunoasterea principalelor tehnici de traducere din limba straina in cea materna, in vederea dezvoltarii activitatii profesionale, coordonarii fortei de munca si stabilirii unei tehnici de management

OCUPAŢII POSIBILE

Ocupaţiile posibile conform COR pentru această specializare sunt:

 • Profesor în învăţământul gimnazial – 232201.
 • Secretar institut, facultate – 235901.
 • Referent relaţii externe – 241913.
 • Documentarist – 243203.
 • Lector carte – 243205.
 • Istoric – 244302.
 • Istoriograf – 244303.
 • Lector presă / editură – 245110.
 • Tehnoredactor – 245121.
 • Ziarist – 245123.
 • Redactor rubrică – 245128.
 • Referent de specialitate administraţia publică – 247004.
 • Asistent de cercetare în istorie – 258304.

STRUCTURA PROGRAMULUI DE STUDIU

Anul 1
 • Indoeuropenii (1 sem)
 • Religii europene (1 sem)
 • Limba engleză (1 sem)
 • Epoca migratiilor in europa (sec. III-VII) (1 sem)
 • Europa medievală (1 sem)
 • Evolutia familiei si a casatoriei in Europa (1 sem)
 • Limba engleză (1 sem)
 • Naţiuni şi naţionalităţi (1 sem)
Anul 2
 • Istoria uniunii europene (1 sem)
 • Noţiuni de cultură europeană (1 sem)
 • Miscarea feminista europeana (1 sem)
 • Practică de profil (1 sem)
 • Mentalitati colective. Europa – studii de caz (1 sem)
 • Notiuni de imagologie. Imagologie istorica(1 sem)
 • Geografia uniunii europene (1 sem)
 • Cercetare pentru proiect de disertatie (1 sem)

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis