FACULTATEA DE

ȘTIINȚE SOCIO- UMANE
ȘI EDUCAȚIE FIZICĂ
ȘI SPORT

NIVEL DE STUDII:

LICENȚĂ

ISTORIE

DURATA

3 ANI

NR. CREDITE

180

LOCAȚIE
Arad, Str. Liviu Rebreanu nr. 86, 310414

LIMBA DE PREDARE

ROMÂNĂ

DOMENIUL DE STUDII

ISTORIE

ISTORIE

Programul de licenţă cu specializarea Istorie este unul de tradiţie, cu peste 20 de ani vechime, fiind înscris în strategia de dezvoltare a Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane, Educaţie Fizică şi Sport.

Printre obiectivele principale ale specialiştilor în istorie se numără: regăsirea informaţiei despre trecutul istoric; stabilirea faptelor istorice pe baza informaţiilor din izvoare şi din afara izvoarelor; prezentarea orală şi scrisă, în limba programului de studii şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a cunoştinţelor de specialitate; utilizare la un nivel de bază a metodelor specifice unei ştiinţe auxiliare a istoriei (paleografie chirilică/slavă/latină etc., epigrafie).

În aceste domeniu, este esenţială utilizarea conceptelor şi a metodelor de bază ale unei alte ştiinţe sociale sau umaniste, sau ale unei discipline de graniţă între istorie şi alte ştiinţe (sociologia, antropologia , istoria artei, economia, psihologie, filozofia etc.), cât şi producerea punctuală a unor noi cunoştinţe istorice pe baza cunoaşterii aprofundate a unei epoci şi/sau probleme istorice de complexitate medie.

VEZI PDF

Plan învăţământ specializarea Istorie 2016-2019

VEZI PDF

Plan învăţământ specializarea Istorie 2017-2020

VEZI PDF

Plan învăţământ specializarea Istorie 2018-2021

VEZI PDF

Plan învăţământ specializarea Istorie 2019-2022

OCUPAŢII POSIBILE

Ocupaţiile posibile conform COR pentru specializarea istorie sunt:

 • Profesor în învăţământul gimnazial – 232201.
 • Secretar institut, facultate – 235901.
 • Referent relaţii externe – 241913.
 • Documentarist – 243203.
 • Lector carte – 243205;
 • istoric – 244302.
 • Istoriograf – 244303.
 • Lector presă / editură – 245110.
 • Tehnoredactor – 245121.
 • Ziarist – 245123.
 • Redactor rubrică – 245128.
 • Referent de specialitate administraţia publică – 247004.
 • Asistent de cercetare în istorie – 258304.

COMPETENȚE

 • Stabilirea faptelor istorice pe baza informaţiilor din izvoare şi din afara izvoarelor.
 • Prezentarea orală şi scrisă, în limba programului de studii şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a cunoştinţelor de specialitate.
 • Utilizarea conceptelor şi a metodelor de bază ale cel puţin unei alte ştiinţe sociale sau umaniste, sau ale unei discipline de graniţă între istorie şi alte ştiinţe (sociologia, antropologia , istoria artei, economia, psihologie, filozofia etc.).
 • Producerea punctuală a unor noi cunoştinţe istorice pe baza cunoaşterii aprofundate a unei epoci şi/sau probleme istorice de complexitate medie
 • Căutarea, identificarea şi utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare; conştientizarea motivaţiilor extrinseci şi intrinseci ale învăţării continue
 • Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup şi de muncă eficientă în echipă, cu asumarea de roluri diverse.
 • Preocuparea pentru asigurarea unui caracter interdisciplinar, orientat spre dezvoltarea profesională şi deopotrivă spre crearea unei culturi a calităţii;

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis