FACULTATEA DE

ȘTIINȚE SOCIO- UMANE
ȘI EDUCAȚIE FIZICĂ
ȘI SPORT

NIVEL DE STUDII:

MASTERAT

LIMBI MODERNE APLICATE ÎN AFACERI

DURATA

2 ANI

NR. CREDITE

120

LOCAȚIE
Arad, Str. Liviu Rebreanu nr. 86, 310414

LIMBA DE PREDARE:

ROMÂNĂ

DOMENIUL DE STUDII

FILOLOGIE

LIMBI MODERNE APLICATE ÎN AFACERI

Programul de studii masterale Limbi moderne aplicate în afaceri urmăreşte pregătirea viitorilor experţi în  aplicarea limbilor moderne în afaceri.

Programul de studiu intenţionează să ofere celor care îl urmează posibilitatea de a dobândi informaţii în ceea ce priveşte formarea şi dezvoltarea competenţelor de nivel superior în: traducere generală şi specializată, terminologie,  informatică aplicată şi multimedia, economie, contabilitate, marketing, management, drept, relaţii publice, relaţii economice internaţionale.

OCUPAŢII POSIBILE

Absolvenţii vor dobândi calificarea pentru ocuparea unor locuri de muncă, precum:

 • Documentarist(243203).
 • Interpret(244402);Traducător(244406).
 • Mediator(244702).
 • Corector(245103).
 • Tehnoredactor(245121).
 • Asistent de cercetare în lingvistică(258402).
 • Organizator protocol(241909).
 • Organizator târguri şi expoziţii(241911).

COMPETENȚE

 • Specializarea LMAA formează şi dezvoltă competenţe de nivel superior în : traducere generală şi specializată, terminologie, comunicare profesională multilingvă, mediere lingvistică şi culturală, informatică aplicată şi multimedia, editare şi revizie de text, economie, contabilitate, marketing, management, drept, relaţii publice, relaţii economice internaţionale. Stagiile practice sunt obligatorii şi se efectuează în companii partenere care recrutează pe baza competenţelor specifice LMA.
 • Cunoasterea structurilor lingvistice a limbii straine a programului de studiu si aplicarea acestora in administrarea documentatiei sau adoptarea deciziilor
 • Cunoasterea prinicpalelor tehnici de comunicare specifice limbii programului de studiu, aplicate in comunicarea asistentului manager si coordonarea verbala si scrisa a contractului de afaceri
 • Abilitatea de a comunica eficient in limba straina a programului de studiu, in corespondenta cu parternerii de afaceri si gestionarea informatiilor
 • Cunoasterea principalelor tehnici de traducere din limba straina in cea materna, in vederea dezvoltarii activitatii profesionale, coordonarii fortei de munca si stabilirii unei tehnici de management

STRUCTURA PROGRAMULUI DE STUDIU

Anul 1
 • Limba engleză în afaceri (1 sem)
 • Management în afaceri (1 sem)
 • Instituţii europene şi euro-atlantice (1 sem)
 • Informatică aplicată (1 sem)
 • Limba engleză în afaceri (1 sem)
 • Management în afaceri (1 sem)
 • Politici culturale în societatea cunoaşterii (1 sem)
 • Informatică aplicată (1 sem)
Anul 2
 • Strategii de comunicare în limba engleză în afaceri (1 sem)
 • Management în afaceri (1 sem)
 • Teoria şi practica traducerii (1 sem)
 • Legislaţie comunitară în afaceri (1 sem)
 • Strategii de comunicare în limba engleză în afaceri (1 sem)
 • Strategii de marketing (1 sem)
 • Teoria şi practica traducerii (1 sem)
 • Practica (1 sem)

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis