FACULTATEA DE

ȘTIINȚE SOCIO- UMANE
ȘI EDUCAȚIE FIZICĂ
ȘI SPORT

NIVEL DE STUDII:

LICENȚĂ

RESURSE UMANE

DURATA

3 ANI

NR. CREDITE

180

LOCAȚIE
Arad, Str. Liviu Rebreanu nr. 86, 310414

LIMBA DE PREDARE:

ROMÂNĂ

DOMENIUL DE STUDII

SOCIOLOGIE

COMPETENŢE DOBÂNDITE LA SFÂRȘITUL PROGRAMULUI:

Competențe generale:

 • Proiectarea  şi realizarea de cercetări sociologice (culegere, prelucrare şi analiză de date sociale) în organizații şi comunități, cercetări culturale, studii de piață etc.;
 • Diagnoza mediului organizațional, gestionarea sistemelor de date sociale;
 • Utilizarea adecvată a perspectivei sociologice aplicate;
 • Identificarea nevoilor de dezvoltare a resurselor umane din organizație prin aplicarea de metode specifice;
 • Analiza interacțiunii resurselor umane;

Competenţe transversale:

 • Aplicarea strategiilor de muncă riguroasă, eficientă, de punctualitate şi răspundere personală fată de rezultat, pe baza principiilor, normelor şi a valorilor codului de etică profesională;
 • Aplicarea tehnicilor de relaționare în grup a capacităților empatice de comunicare interpersonală şi de asumare de  roluri specifice în cadrul muncii în echipă;
 • Utilizarea eficiente a surselor informaționale și a resurselor de comunicare și formare profesională asistată (portaluri Internet, aplicații software de specialitate, baze de date, cursuri on line etc) în limba română și într-o limba de circulație internațională.

Competenţe profesionale:

 • Descrierea conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor utilizate în cercetarea o rganizatiilor şi comunităţilor; Formularea de ipoteze şi operaţionalizarea conceptelor cheie pentru explicarea şi interpretarea fenomenelor cu care se confruntă organizaţiile şi comunităţile;
 • Identificarea metodelor,   tehnicilor, procedeelor şi instrumentelor de cercetare, adecvate scopului cercetării diferitelor fenomene sociale  şi  culegerea datelor empirice;
 • Analiza datelor empirice şi  evaluarea critică  şi constructivă a propriului demers de cercetare (a teoriilor şi metodologiilor utilizate în cercetarea comunităţilor şi organizaţiilor);
 • Elaborarea unor modele inovative de cercetare a fenomenelor sociale în organizaţii şi comunităţi prin  utilizarea metodologiilor consacrate;
 • Gestionarea sistemelor de date social;
 • Descrierea procedurilor şi aplicaţiilor software specifce administrării bazelor de date construite cu indicatori sociali;
 • Utilizarea procedurilor şi soft-urilor specifice sistemelor de informaţii bazate pe indicatori sociali în scopul explicării şi interpretării unor variate tipuri de concepte, situaţii şi procese;
 • Utilizarea soft-urilor specifice pentru a rezolva probleme  tipice pentru administrarea bazelor de date cu indicatori sociali;
 • Construirea şi evaluarea  indicatorilor sociali relevanţi pentru cercetările sociale;
 • Crearea şi gestionarea unor baze de date cu indicatori sociali;
 • Diagnoza mediului organizational;
 • Analiza  și  interpretarea  mediului  organizational  pe  baza  strategiilor  de  management  specifice;
 • Radiografierea  contextului organizational pe baza cunoștințelor specifice;
 • Realizarea diagnozei mediului organizational pe baza problemelor resurselor umane;
 • Evaluarea strategiilor specifice diagnozei mediului organizational;
 • Implementarea stategiilor de management adaptate mediului organizational;
 • Utilizarea adecvată a perspectivei sociologice aplicate;
 • Utilizarea metodelor de analiză sociologică în vederea realizării unei imagini de ansamblu asupra contextului organizațional;  Utilizarea solutiilor IT si aplicatiilor software pe baza strategiilor de management construite;
 • Utilizarea programelor specializare în vederea solutionării problemelor specifice mediului organizational;
 • Elaborarea unui proiect de evaluare a resurselor umane din organizaţie;
 • Elaborarea si gestionarea unor baze de date cu indicatori specifici contextului organizational;
 • Identificarea nevoilor de dezvoltare a resurselor umane din organizatie prin aplicarea de metode specifice;
 • Identificarea conceptelor specifice domeniului resurselor umane;
 • Diagnoza nevoilor resurselor umane;
 • Construirea de solutii specifice pentru rezolvarea problemelor şi dezvoltarea resurselor umane;
 • Interpretarea şi evaluarea strategiilor elaborate;
 • Monitorizarea gradului de solutionare a problemelor mediului organizational;
 • Analiza interactiunii resurselor umane;
 • Construirea instrumentelor folosite în analiza interacțiunii resurselor umane;
 • Identificarea tipurilor de interactiune a resurselor umane;
 • Solutionarea problemelor specifice tipurilor de interactiune a resurselor umane;
 • Analiza solutiilor oferite pentru tipurile de interactiune a resurselor umane;
 • Realizarea unor proiecte centrate pe interactiunea resurselor umane

COMPETENȚE

 • Consilier forţă de muncă şi şomaj – 241201.
 • Referent de specialitate forţă de muncă şi şomaj – 241206.
 • Consilier orientare privind cariera – 241208.
 • Analist piaţa muncii – 241210.
 • Analist recrutare/integrare salariaţi – 241211.
 • Analist sisteme salarizare – 241212.
 • Consultant reconversie – mobilitate personal – 241213.
 • Specialist resurse umane – 241216.
 • Inspector de specialitate formare, evaluare şi selecţie profesională –
  241218.
 • Evaluator de competenţe profesionale – 241219.
 • Specialist relaţii sociale – 241925.
 • Consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generală –
  244102.
 • Sociolog – 244201.
 • Analist de mediu – 244203.
 • Cercetător de dezvoltare comunitară – 244207.
 • Referent de specialitate marketing – 244703.
 • Specialist în recrutare – 241225.
 • Specialist în relatii de munca – 241229.
 • Consilier administraţia publică – 247001.
 • Asistent de cercetare în sociologie – 258202.
 • Asistent de cercetare în antropologie – 258204.
 • Profesor în învăţământul gimnazial – 232201.
 • Mentor – 235902.
 • Consilier/expert/inspector/referent/economist în comerţ şi marketing –
  244104.
VEZI PDF

Plan învăţământ specializarea Resurse Umane 2016-2019

VEZI PDF

Plan învăţământ specializarea Resurse Umane 2017-2020

VEZI PDF

Plan învăţământ specializarea Resurse Umane 2018-2021

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis