FACULTATEA DE

ȘTIINȚE SOCIO- UMANE
ȘI EDUCAȚIE FIZICĂ
ȘI SPORT

NIVEL DE STUDII:

MASTERAT

TRANSDISCIPLINARITATE ÎN PREDAREA LIMBILOR MODERNE

DURATA

2 ANI

NR. CREDITE

120

LOCAȚIE
Arad, Str. Liviu Rebreanu nr. 86, 310414

LIMBA DE PREDARE:

ROMÂNĂ

DOMENIUL DE STUDII

FILOLOGIE

TRANSDISCIPLINARITATE ÎN PREDAREA LIMBILOR MODERNE

Programul de studii universitare Transdisciplinaritate în predarea limbilor moderne oferă o largă deschidere pe piaţa muncii: in servicii de relaţii cu publicul şi servicii internaţionale ale intreprinderilor, băncilor, instituţiilor publice, organizaţiilor guvernamentale şi non guvernamentale și ale organismelor europene, birouri de traducători, în domeniile turismului, publicității, comunicării etc.

COMPETENȚE

 • CComunicare efectivă în cel puţin două limbi moderne de circulaţie (limba B şi limba C), într-un cadru larg de contexte profesionale şi culturale, prin utilizarea registrelor şi variantelor lingvistice specifice în vorbire şi scriere (Nivel de competenţă B2/C1 în ambele limbi – vezi CECRL).
 • C2 Aplicarea adecvată a tehnicilor de traducere şi mediere lingvistică şi culturală scrisă şi orală din limba B sau C în limba A şi retur în domenii de interes larg şi semispecializate şi exerciţiul adecvat al tuturor profesiilor traducerii.
 • C3 Aplicarea adecvată a tehnicilor generale de documentare, căutare, clasificare şi stocare a informaţiei, folosirea programelor informatice (dicţionare electronice, baze de date), stăpânirea bazelor tehnoredactării şi corecturii de texte, folosirea programelor de tehnoredactare şi a tehnicilor de arhivare a documentelor în exerciţiul larg al profesiilor traducerii, ale documentării şi ale secretariatului de nivel înalt care solicită abilităţi de asistent manager plurilingv.
 • C4 Organizarea şi managementul evenimentelor profesionale, ştiinţifice şi culturale care solicită abilităţi generale şi de PR în comunicarea profesională şi instituţională în limbile A, B si C (prezentarea firmei şi a produselor/serviciilor acesteia, protocol, târguri şi expoziţii).
 • C5 Relaţionarea în contexte instituţionale diverse (instituţie, întreprindere economică, ONG) şi utilizarea unor cunoştinţe tematice şi plurilingve generale şi semispecializate în domeniile profesionale de aplicaţie ale specializării.

FUNCŢII (OCUPAŢII) POSIBILE

Cu programul de studii Transdisciplinaritate în predarea limbilor moderne ai posibilitatea de pregătire pentru inserţia pe piaţa muncii prin efecturea de stagii profesionale în întreprinderi şi instituţii publice. Absolvenţii vor dobândi calificarea pentru ocuparea unor locuri de muncă, precum:

 • Documentarist(243203).
 • Interpret(244402).
 • Traducător(244406).
 • Mediator(244702).
 • Corector(245103).
 • Tehnoredactor(245121).
 • Asistent de cercetare în lingvistică(258402).
 • Organizator protocol(241909).
 • Organizator târguri şi expoziţii(241911).

STRUCTURA PROGRAMULUI DE STUDIU

Anul 1
 • Stilistica funcţională a textului literar (1 sem)
 • Psihopedagogie în predarea limbilor moderne (1 sem)
 • Analiza textului publicitar (1 sem)
 • Stereotipii culturale aplicate în comunicarea organizațională (1 sem)
 • Practică (1 săptămână) (1 sem)
 • Discurs si argumentare politică (1 sem)
 • Discurs si identitate culturală(1 sem)
 • Dificultăţi gramaticale în predarea limbii engleze/germană (1 sem)
 • Tendinţe în limba engleză/germană contemporană (1 sem)
Anul 2
 • Analiza şi traducerea textelor de specialitate: domeniul economic engleză/germană (1 sem)
 • Analiza şi traducerea textelor de specialitate:domeniul medical engleză/germană (1 sem)
 • Management in pedagogie (1 sem)
 • Marketing in pedagogie (1 sem)
 • Cultură şi civilizaţie anglofonă modernă (1 sem)
 • Practică (1 săptămână)
 • Strategii de comunicare interpersonală (1 sem)
 • Interferenţe culturale în context european (1 sem)
 • Analiza si redactarea materialelor destinate mass mediei (1 sem)
 • Semantică şi vocabular engleză/germană (1 sem)

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis