Teze de doctorat biologie

Susțineri publice și rezumate – Biologie

DOCTORAND: HERMAN I. HILDEGARD

TITLUL TEZEI DE DOCTORAT: ”Interacțiunea celulelor metastatice cu vascularizația cerebrală”

COMISIA DE DOCTORAT:

Președinte: Prof.univ.dr. ANCA HERMENEAN

Conducător științific: Prof.univ.dr.Istvan Krizbai, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad

Referenți:

 • CS. I. Mihaela Gherghiceanu, Institutul Naţional de Cercetare -Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale”Victor Babeş
 • Prof.univ.dr. Marieta Costache, Universitatea din București
 • Prof.univ.dr. Tibor Szilagyi, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil Palade”- Târgu Mureș

DATA ȘI ORA SUSȚINERII PUBLICE: 03.09.2021, ora 12.00

LOCAȚIA:

Susţinerea publică se va desfasura în regim mixt ONLINE/ONSITE, pe baza unei proceduri speciale, aprobate in prealabil de catre CSUD si Senatul Universitatii.

Cei care doresc sa participe sunt rugati sa ia legatura cu Secretariatul IOSUD (scoaladoctorala@uvvg.ro), pana la data de 30.08.2021, ora 16.00 si sa trimita adresa de email si numarul de telefon la care pot fi contactati pentru transmiterea invitatiei de participare.

Mentionam ca nu este nevoie de instalarea unei aplicatii speciale, sustinerea publica desfasurandu-se prin intermediul unei platforme Moodle, accesibila pe orice tip de Browser Internet.

TEZA DE DOCTORAT: Rezumat

CV-ul și Lista de publicații a doctorandei


DOCTORAND: ONIŢĂ (MLADIN) I. BIANCA MARIA

TITLUL TEZEI DE DOCTORAT: ”Cercetări privind efectele poluării acvatice asupra ihtiofaunei din râurile Crișul Negru și Crișul Repede prin utilizarea unor biomarkeri structurali și ultrastructurali, imunohistochimici și moleculari”

COMISIA DE DOCTORAT:

Președinte: Prof.univ.dr.Istvan Krizbai

Conducător științific: Prof.univ.dr. ANCA HERMENEAN, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad

Referenți:

 • Prof.univ.dr. Anca Dinischiotu, Universitatea din București
 • Acad.dr.Dumitru Murariu, Institutul de Biologie București- Academia Română
 • Conf.univ.dr. Andrea Cristina Staicu, Universitatea din București

DATA ȘI ORA SUSȚINERII PUBLICE: 06.09.2021, ora 12.00

LOCAȚIA:

Susţinerea publică se va desfasura în regim mixt ONLINE/ONSITE, pe baza unei proceduri speciale, aprobate in prealabil de catre CSUD si Senatul Universitatii.

Cei care doresc sa participe sunt rugati sa ia legatura cu Secretariatul IOSUD (scoaladoctorala@uvvg.ro), pana la data de 30.08.2021, ora 16.00 si sa trimita adresa de email si numarul de telefon la care pot fi contactati pentru transmiterea invitatiei de participare.

Mentionam ca nu este nevoie de instalarea unei aplicatii speciale, sustinerea publica desfasurandu-se prin intermediul unei platforme Moodle, accesibila pe orice tip de Browser Internet.

TEZA DE DOCTORAT: Rezumat

CV-ul și Lista de publicații a doctorandei


DOCTORAND: CICEU R. ALINA-LILIANA

TITLUL TEZEI DE DOCTORAT: ”Studii privind activitatea antifibrotică hepatică a flavonoidului crisină în complexe biodisponibilizate pe bază de ciclodextrine”

COMISIA DE DOCTORAT COTUTELĂ:

Președinte: Prof.univ.dr. Istvan Krizbai

Conducător științific principal: Prof.univ.dr. ANCA HERMENEAN

Conducător științific: Prof.univ.dr. Marieta Costache, Universitatea din Bucureşti

Referenți:

 • Conf. univ.dr. Neli-Kinga Olah, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
 • Prof. univ.dr. Otilia Zărnescu, Universitatea din Bucureşti
 • CS I. Mihaela Gherghiceanu, Institutul Naţional de Cercetare -Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale”Victor Babeş
 • Prof. univ.dr. Simona Vicaş, Universitatea din Oradea

DATA ȘI ORA SUSȚINERII PUBLICE: 19.04.2021, ora 12.00

LOCAȚIA:

Susţinerea publică se va desfasura în regim mixt ONLINE/ONSITE, pe baza unei proceduri speciale, aprobate in prealabil de catre CSUD si Senatul Universitatii.

Cei care doresc sa participe sunt rugati sa ia legatura cu Secretariatul IOSUD (scoaladoctorala@uvvg.ro), pana la data de 15.04.2021, ora 16.00 si sa trimita adresa de email si numarul de telefon la care pot fi contactati pentru transmiterea invitatiei de participare.

Mentionam ca nu este nevoie de instalarea nici unei aplicatii speciale, sustinerea publica desfasurandu-se prin intermediul unei platforma ClickMeeting, accesibila pe orice tip de Browser Internet.

DOCTORAND: MOISA (DUȚĂ) G. CAMELIA-SILVIA

TITLUL TEZEI DE DOCTORAT: Rolul ornitologic al lacurilor de acumulare din nord-vestul României

COMISIA DE DOCTORAT:

Președinte: Prof.univ.dr. Istvan Krizbai

Conducător științific: Prof.univ.dr. Anca Hermenean

Prof.univ.dr. Aurel Ardelean

Referenți:

 • dr. Dumitru Murariu, Institutul de Biologie al Academiei Române
 • univ.dr. Dan-Constantin Stănescu, Universitatea de Vest din Timişoara
 • univ.dr. Violeta Turcuş,Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad

DATA ȘI ORA SUSȚINERII PUBLICE: 14.04.2020, ora 11.00

LOCAȚIA: Sala de Conferinţe, Corp B, Campus Universitar „Vasile Goldiş”, str. LiviuRebreanu, nr. 86

TEZA DE DOCTORATRezumat

CV-ul și Lista de publicații a doctorandului

Susțineri publice și rezumate 2019

DOCTORAND: CHIȘE ELISABETA

TITLUL TEZEI DE DOCTORAT: Studiu comparativ al unor specii de Ribes în vederea valorificării lor ca și plante medicinale

COMISIA DE DOCTORAT:

Președinte: Prof.univ.dr. Istvan  Krizbai

Conducător științificProf.univ.dr. Anca Hermenean

Referenți:

 • dr. CONSTANTIN TOMA, Secţia de Biologie – Academia Română
 • univ.dr. CĂTĂLIN TĂNASE, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • univ.dr. NELI KINGA OLAH, Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad

DATA ȘI ORA SUSȚINERII PUBLICE: 01.03.2019, ora 1200

LOCAȚIA: Sala de Conferinţe, Corp B, Campus Universitar „Vasile Goldiş”, str. Liviu Rebreanu, nr. 86

TEZA DE DOCTORATRezumat

CV-ul și Lista de publicații a doctorandului

Susțineri publice și rezumate 2018

1. DOCTORAND: GHARBIA T. SAMI

TITLUL TEZEI DE DOCTORAT: Strategii terapeutice ale fibrozei hepatice cu compuși naturali biodisponibili/ Therapeutic strategies of liver fibrosis with high bioavailability bioactive natural compounds

COMISIA DE DOCTORAT:

PreședinteProf.univ.dr. Aurel Ardelean

Conducător științificProf.univ.dr. Anca Hermenean

Referenți:

 • Prof. univ.dr. Anca DinischiotuUniversitatea din Bucureşti
 • Prof. univ.dr. Michele d’Amico, Università degli Studi della Campania „Luigi Vanvitelli”, Napoli, Italia
 • Prof. univ.dr. Ferenc Fenyvesi, Universitatea din Debrecen, Ungaria

DATA ȘI ORA SUSȚINERII PUBLICE: 07.12.2018, ora 13.00

LOCAȚIA: Sala de Conferinţe, Corp B, Campus Universitar „Vasile Goldiş”, str. Liviu Rebreanu, nr. 86

TEZA DE DOCTORATRezumat

CV-ul și Lista de publicații a doctorandului

2. DOCTORAND: ZDREMȚAN M. DANA

TITLUL TEZEI DE DOCTORAT: Implicarea apoptozei eritrocitare în patologie şi biotehnologii

COMISIA DE DOCTORAT:

Președinte: Prof.univ.dr. Anca HERMENEAN

Conducător științific: Prof.univ.dr. Daniela BRATOSIN

Referenți:

 • univ.dr. Coralia-Adina COTORACI, Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad
 • univ.dr. Aneta POP, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
 • S.I.dr. Cătălin IORDĂCHEL, Institutul Naţional pentru Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice, Bucureşti

DATA ȘI ORA SUSȚINERII PUBLICE: 28.09.2018, ora 9.00

LOCAȚIA: Sala de Conferinţe, Corp B, Campus Universitar „Vasile Goldiş”, str. Liviu Rebreanu, nr. 86

TEZA DE DOCTORATRezumat

CV-ul și Lista de publicații a doctorandului

3. DOCTORAND: Lapoşi Alexandru

TITLUL TEZEI DE DOCTORAT: Ornitofauna acvatică a Someșului Unit

COMISIA DE DOCTORAT:

PreședinteProf.univ.dr. Anca Hermenean

Conducător științificProf.univ.dr. Aurel Ardelean

Referenți:

DATA ȘI ORA SUSȚINERII PUBLICE: 20.07.2018, ora 12.00

LOCAȚIA: Sala de Conferinţe, Corp B, Campus Universitar „Vasile Goldiş”, str. Liviu Rebreanu, nr. 86

TEZA DE DOCTORATRezumat

CV-ul și Lista de publicații a doctorandului

4. DOCTORAND: Folk Alexandra Dietlinde

TITLUL TEZEI DE DOCTORAT: Studii privind evaluarea toxicității medicamentelor antifungice la nivel hepatic și renal prin utilizarea unor markeri histochimici, imunohistochimici, ultrastructurali si moleculari

COMISIA DE DOCTORAT:

PreședinteProf.univ.dr. Coralia-Adina Cotoraci

Conducător științificProf.univ.dr. Aurel Ardelean

Referenți:

DATA ȘI ORA SUSȚINERII PUBLICE: 15.06.2018, ora 12.00

LOCAȚIA: Sala de Conferinţe, Corp B, Campus Universitar „Vasile Goldiş”, str. Liviu Rebreanu, nr. 86

TEZA DE DOCTORATRezumat

CV-ul și Lista de publicații a doctorandului

Susțineri publice și rezumate 2016

1. DOCTORAND: OARCEA (ISAIA) ANCUȚA IOANA
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT: EFECTUL POLIFENOLILOR DIN PLANTE ASUPRA CELULELOR CANCEROASE
COMISIA DE DOCTORAT:
Președinte: Prof.univ.dr. Aurel Ardelean
Conducător științific: Prof.univ.dr. Daniela Bratosin
Referenți:

 • Prof.univ.dr. Dumitru Cojocaru – Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași
 • Prof.univ.dr. Aneta Pop – Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București
 • Conf.univ.dr. Violeta Turcuș – Universitatea de Vest ”Vasile Goldiș” din Arad

DATA ȘI ORA SUSȚINERII PUBLICE: 30.09.2016, ora 10.00
LOCAȚIA: Sala de Conferinţe, Corp B, Campus Universitar „Vasile Goldiş”, str. Liviu Rebreanu, nr. 86
TEZA DE DOCTORATRezumat
CV-ul și Lista de publicații a doctorandului

2. DOCTORAND: MATEESCU (TUȘA) A. IRIS-MARIA
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT: IMPLICAREA FENOMENULUI DE APOPTOZĂ CELULARĂ ÎN STOCAREA COMPONENTELOR SANGUINE. ÎNCERCĂRI DE AMELIORARE A CALITĂȚILOR ȘI CONDIȚIILOR DE PĂSTRARE ÎN CENTRELE DE TRANSFUZIE ȘI VALORIFICARE BIOTEHNOLOGICĂ A ACESTORA
COMISIA DE DOCTORAT:
Președinte: Prof.univ.dr. Aurel Ardelean
Conducător științific: Prof.univ.dr. Daniela Bratosin
Referenți:

 • Acad. Gheorghe Benga – Academia Română, Filiala Cluj-Napoca
 • Prof.univ.dr. Dumitru Cojocaru – Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași
 • Prof.univ.dr. Aneta Pop – Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București

DATA ȘI ORA SUSȚINERII PUBLICE: 30.09.2016, ora 10.00
LOCAȚIA: Sala de Conferinţe, Corp B, Campus Universitar „Vasile Goldiş”, str. Liviu Rebreanu, nr. 86
TEZA DE DOCTORATRezumat

CV-ul Și Lista de publicații a doctorandului

Susțineri publice și rezumate 2015

1. DOCTORAND: MURGOI I. (IONESCU – GRUIA) VALERICA LETIŢIA
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT: EVALUAREA NIVELULUI PLUMBULUI ŞI CADMIULUI ÎN RELAŢIILE TROFICE SOL – APĂ – PLANTĂ – ANIMAL DIN ZONA HAŢEG ÎN VEDEREA ESTOMPĂRII ACŢIUNILOR CARE PUN ÎN PERICOL SIGURANŢA ŞI SECURITATEA ALIMENTARĂ
COMISIA DE DOCTORAT:
Președinte: Conf. univ. dr. CARMEN NEAMŢU – Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
Conducător științific: Prof. univ. dr. DANIELA BRATOSIN
Referenți:

 • Prof. univ. dr. ANETA POP – Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti
 • Prof. univ. dr. DUMITRU COJOCARU – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
 • Prof. univ. dr. AUREL ARDELEAN – Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad

DATA ȘI ORA SUSȚINERII PUBLICE: 30.09.2015, ora 16,00
LOCAȚIA: Sala de Conferinţe, Corp B, Campus Universitar „Vasile Goldiş”, str. Liviu Rebreanu, nr. 86
TEZA DE DOCTORATRezumat

2. DOCTORAND: TOADER R. (CIOTEC) ANDREEA CĂTĂLINA LAVINIA
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT: NOI STRATEGII CELULARE PENTRU OBŢINEREA DE BIOMATERIALE CU APLICAŢII ÎN INGINERIA TISULARĂ
COMISIA DE DOCTORAT:
Președinte: Conf. univ. dr. CARMEN NEAMŢU – Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
Conducător științific: Prof. univ. dr. DANIELA BRATOSIN
Referenți:

 • Prof. univ. dr. AUREL ARDELEAN – Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
 • Prof. univ. dr. acad. GHEORGHE BENGA – Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj Napoca
 • Prof. univ. dr. ANIŞOARA CÎMPEAN – Universitatea din Bucureşti

DATA ȘI ORA SUSȚINERII PUBLICE: 30.09.2015, ora 14,00
LOCAȚIA: Sala de Conferinţe, Corp B, Campus Universitar „Vasile Goldiş”, str. Liviu Rebreanu, nr. 86
TEZA DE DOCTORATRezumat

Susțineri publice și rezumate 2014

DOCTORAND: GREC M. MARCEL
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT: LEGISLAŢIA ARIILOR PROTEJATE ÎN VESTUL ROMÂNIEI
COMISIA DE DOCTORAT:
Președinte: Prof.univ.dr. Endre Mathe
Conducător științific: Prof.univ.dr. Aurel Ardelean
Referenți:

 • Prof.univ.dr. Constantin Toma – Universitatea „Al.. I. Cuza”
 • Prof.univ.dr. Munteanu Dan – Institutul de Cercetări Biologice – Cluj-Napoca
 • Prof.univ.dr. Mircea Duţu – Universitatea Ecologică – Bucureşti

DATA ȘI ORA SUSȚINERII PUBLICE: 25.02.2014, ORA 11:00
LOCAȚIA: Sala de Conferinţe, Corp B, Campus Universitar „Vasile Goldiş”, str. Liviu Rebreanu, nr. 86

Susțineri publice și rezumate 2013

1. DOCTORAND: SUCIU A. MARIA
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT: EFECTUL HEPATOPROTECTOR AL UNOR PLANTE DIN FLORA SPONTANĂ A JUDEŢULUI ARADCOMISIA DE DOCTORAT:
Președinte: Prof.univ.dr. Endre Mathe
Conducător științific: Prof.univ.dr. Aurel Ardelean
Referenți:

 • Prof.univ.dr. Constantin Crăciun- Universitatea „Babeş – Bolyai” din Cluj Napoca
 • Prof.univ.dr. Iacob Checiu – Universitatea de Vest din Timişoara
 • Prof.univ.dr. Anca Hermenean – Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad

DATA ȘI ORA SUSȚINERII PUBLICE: 29.09.2013, ORA 14:00
LOCAȚIA: Sala de Conferinţe, Corp B, Campus Universitar „Vasile Goldiş”, str. Liviu Rebreanu, nr. 86
TEZA DE DOCTORATRezumat

2. DOCTORAND: RISCUŢA (RUSU) I. ANDREEA IOANA
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT: METODĂ BIO ŞI ECOSANOGENĂ DE DETERMINARE A CAPACITĂŢII DE ABSORBŢIE A ORGANELOR PLANTULELOR PRIN INTERMEDIUL COLORANTULUI VITAL ROŞU NEUTRU CA SUBSTITUENT AL RADIONUCLIZILOR
COMISIA DE DOCTORAT:
Președinte: Prof.univ.dr. Endre Mathe
Conducător științific: Prof.univ.dr. Aurel Ardelean
Referenți:

 • Acad.Prof.univ.dr. Constantin Toma – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Prof.univ.dr. Dorina Cachiţă – Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad
 • Prof.univ.dr. Radu Şumălan – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara

DATA ȘI ORA SUSȚINERII PUBLICE: 29.09.2013, ORA 11,00
LOCAȚIA: Sala de Conferinţe, Corp B, Campus Universitar „Vasile Goldiş”, str. Liviu Rebreanu, nr. 86
TEZA DE DOCTORATRezumat

3. DOCTORAND: BURUIANĂ A. ADRIAN MARCEL
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT: STUDII REFERITOARE LA IMPACTUL DERMATOFIŢILOR ASUPRA POPULAŢIEI UMANE DIN JUDEŢUL ARAD
COMISIA DE DOCTORAT:
Președinte: Prof.univ.dr. Endre Mathe
Conducător științific:Prof.univ.dr. Aurel Ardelean
Referenți:

 • Prof.univ.dr. Constantin Crăciun – Universitatea „Babeş – Bolyai” din Cluj Napoca
 • Prof.univ.dr. Virgil Feier – Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara
 • Prof.univ.dr. Sorin Ţiplică – Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti

DATA ȘI ORA SUSȚINERII PUBLICE: 29.09.2013, ORA 16,00
LOCAȚIA: Sala de Conferinţe, Corp B, Campus Universitar „Vasile Goldiş”, str. Liviu Rebreanu, nr. 86
TEZA DE DOCTORATRezumat

4. DOCTORAND: GROZA N. VALENTINA NICOLETA
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT: STRUCTURA, ULTRASTRUCTURA ŞI IMPORTANŢA ECONOMICO –SOCIALĂ A SPECIILOR DE INTERES ORNAMENTAL DIN REZERVAŢIA DENDROLOGICĂ ŞI PEISAGISTICĂ ARBORETUMUL SIMERIA
COMISIA DE DOCTORAT:
Președinte: Prof.univ.dr. Endre Mathe
Conducător științific: Prof.univ.dr. Aurel Ardelean
Referenți:

 • Acad.Prof.univ.dr. Constantin Toma – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Prof.univ.dr. Constantin Crăciun – Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj Napoca
 • Prof.univ.dr. Gicu Gabriel Arsene – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara

DATA ȘI ORA SUSȚINERII PUBLICE: 28.09.2013, ORA 16,00
LOCAȚIA: Sala de Conferinţe, Corp B, Campus Universitar „Vasile Goldiş”, str. Liviu Rebreanu, nr. 86
TEZA DE DOCTORATRezumat

5. DOCTORAND: BLAGA (ORODAN) V. MARIA
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT: STUDIUL EFECTELOR RADIAŢIILOR DE TIP UV-B ASUPRA EVOLUŢIEI UNOR PROCESE MORFOLOGICE ŞI BIOCHIMICE LA HIBRIZI DE ZEA MAYS L. – IMPLICAŢII SOCIO – ECONOMICE
COMISIA DE DOCTORAT:
Președinte: Prof.univ.dr. Endre Mathe
Conducător științific: Prof.univ.dr. Aurel Ardelean
Referenți:

 • Acad.Prof.univ.dr. Constantin Toma – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Prof.univ.dr. Dorina Cachiţă – Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad
 • Prof.univ.dr. Radu Şumălan – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara

DATA ȘI ORA SUSȚINERII PUBLICE: 29.09.2013, ORA 9,00
LOCAȚIA: Sala de Conferinţe, Corp B, Campus Universitar „Vasile Goldiş”, str. Liviu Rebreanu, nr. 86
TEZA DE DOCTORAT: Rezumat

6. DOCTORAND: DĂRĂBAN D.I. IULIA NATALIA
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT: DIVERSITATEA, POTENŢIALUL BIOECONOMIC ŞI CONSERVAREA FLOREI ŞI VEGETAŢIEI HALOFILE DIN CÂMPIA ARADULUI
COMISIA DE DOCTORAT:
Președinte: Prof.univ.dr. Endre Mathe
Conducător științific: Prof.univ.dr. Aurel Ardelean
Referenți:

 • Prof.univ.dr. Toader Chifu – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Prof.univ.dr. Gheorghe Popescu – Universitatea din Craiova

DATA ȘI ORA SUSȚINERII PUBLICE: 28.09.2013, ORA 18,00
LOCAȚIA: Sala de Conferinţe, Corp B, Campus Universitar „Vasile Goldiş”, str. Liviu Rebreanu, nr. 86
TEZA DE DOCTORAT: Rezumat

7. DOCTORAND: PETRESCU D. CONSTANTIN MARIAN
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT: EVALUAREA ECOTOXICOLOGICĂ COMPARATIVĂ CU MICROALGE A IMPACTULUI POLUANT ASUPRA MEDIULUI ACVATIC. APLICAŢII ÎN BIOMONITORIZAREA MEDIULUI, CONTROLUL SIGURANŢEI ŞI SECURITĂŢII ALIMENTELOR OBŢINUTE DIN ECOSISTEME SUPUSE IMPACTULUI ANTROPIC
COMISIA DE DOCTORAT:
Președinte: Prof.univ.dr. Endre Mathe
Conducător științific: Prof. univ. dr. Daniela Bratosin
Referenți:

 • Acad.Prof.univ. dr. Constantin Toma – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Prof.univ.dr. Anca Dinischiotu – Universitatea din Bucureşti
 • Conf.univ.dr. Violeta Turcuş – Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad

DATA ȘI ORA SUSȚINERII PUBLICE: 28.09.2013, ORA 14,00
LOCAȚIA: Sala de Conferinţe, Corp B, Campus Universitar „Vasile Goldiş”, str. Liviu Rebreanu, nr. 86
TEZA DE DOCTORATRezumat

8. DOCTORAND: COVACI A. AURELIA
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT: DETERMINAREA SIGURANŢEI PRODUSELOR PISCICOLE PE BAZA UNOR NOI METODE DE ANALIZĂ PRIN CITOMETRIE ÎN FLUX
COMISIA DE DOCTORAT:
Președinte: Prof.univ.dr. Endre Mathe
Conducător științific: Prof. univ. dr. Daniela Bratosin
Referenți:

 • Acad.Prof.univ.dr. Gheorghe Benga – Membru corespondent al Academiei Române, filiala Cluj Napoca
 • Prof.univ.dr. Anca Dinischiotu – Universitatea din Bucureşti
 • Prof.univ.dr. Gavril Ardelean – Universitatea de Vest “ Vasile Goldiş ” din Arad

DATA ȘI ORA SUSȚINERII PUBLICE: 28.09.2013, ORA 11,00
LOCAȚIA: Sala de Conferinţe, Corp B, Campus Universitar „Vasile Goldiş”, str. Liviu Rebreanu, nr. 86
TEZA DE DOCTORATRezumat

9. DOCTORAND: ARDELEAN G. DORU PUIU – IOAN
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT: EFECTE ALE IMPACTULUI ANTROPIC ASUPRA CALITĂŢII APEI, IHTIOFAUNEI ŞI PEŞTELUI (CA ALIMENT) PE RÂURILE TUR ŞI BARCĂU (NV-UL ROMÂNIEI)
COMISIA DE DOCTORAT:
Președinte: Prof.univ.dr. Endre Mathe
Conducător științific: Prof.univ.dr. Aurel Ardelean
Referenți:

 • Prof.univ.dr. Marian Traian Gomoiu – Universitatea Ovidiu din Constanţa
 • Prof.univ.dr. Anca Dinischiotu – Universitatea din Bucureşti
 • Prof.univ.dr. Florin Eremia – Universitatea „Babeş – Bolyai” Cluj Napoca
 • Prof.univ.dr. Anca Hermenean – Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad
 • Conf.univ.dr. Corina Roşioru – Universitatea „Babeş – Bolyai” Cluj Napoca

DATA ȘI ORA SUSȚINERII PUBLICE: 28.09.2013, ORA 9,00
LOCAȚIA: Sala de Conferinţe, Corp B, Campus Universitar „Vasile Goldiş”, str. Liviu Rebreanu, nr. 86
TEZA DE DOCTORATRezumat

Susțineri publice și rezumate 2012

1. DOCTORAND: OPREA GH. MARIA ADRIANA
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT: FLORA ŞI VEGETAŢIA NISIPURILOR DIN NORD – VESTUL ROMÂNIEI. STUDIU SISTEMATIC ŞI ECOLOGIC
COMISIA DE DOCTORAT:
Președinte: Prof.univ.dr. Dorina Cachiţa
Conducător științific: Prof.univ.dr. Aurel Ardelean
Referenți:

 • Prof.dr. Toader Chifu – Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi
 • Prof.dr. Gheorghe Popescu – Universitatea din Craiova
 • Prof.dr. Gabriel Gicu Arsene – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara

DATA ȘI ORA SUSȚINERII PUBLICE: 07.12.2012, ORA 12:00
LOCAȚIA: Sala de Conferinţe, Corp B, Campus Universitar „Vasile Goldiş”, str. Liviu Rebreanu, nr. 86
TEZA DE DOCTORATRezumat

2. DOCTORAND: ARDELEAN I. AMALIA
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT: STUDIUL FITOSOCIOLOGIC ŞI ECOLOGIC A ŢĂRII LĂPUSULUI
COMISIA DE DOCTORAT:
Președinte: Prof.univ.dr. Dorina Cachiţa
Conducător științific: Prof.univ.dr. Aurel Ardelean
Referenți:

 • Prof.dr. Toader Chifu – Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi
 • Prof.dr. Gheorghe Popescu – Universitatea din Craiova
 • Prof.dr. Gabriel Gicu Arsene – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara

DATA ȘI ORA SUSȚINERII PUBLICE: 07.12.2012, ORA 10:00
LOCAȚIA: Sala de Conferinţe, Corp B, Campus Universitar „Vasile Goldiş”, str. Liviu Rebreanu, nr. 86
TEZA DE DOCTORATRezumat

3. DOCTORAND: PRIBAC GH. GEORGE CIPRIAN
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT: STUDII STRUCTURAL – FUNCŢIONALE PRIVIND EFECTELE UNOR EXTRACTE BIOACTIVE DE TRIGONELLA SP. ASUPRA FICATULUI, SUPRARENALELOR, PANCREASULUI ŞI A UNOR ORGANE HEMATO ŞI LIMFOPOIETICE
COMISIA DE DOCTORAT:
Președinte: Prof.univ.dr. Dorina Cachiţa
Conducător științific: Prof.univ.dr. Aurel Ardelean
Referenți:

 • Acad.Prof.dr. Gheorghe Benga – Membru corespondent al Academiei Române, filiala Cluj
 • Prof.dr. Iacob Checiu – Universitatea de Vest din Timişoara
 • Prof.dr. Constantin Crăciun – Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca

DATA ȘI ORA SUSȚINERII PUBLICE: 07.09.2012, ORA 11:00
LOCAȚIA: Sala de Conferinţe, Corp B, Campus Universitar „Vasile Goldiş”, str. Liviu Rebreanu, nr. 86
TEZA DE DOCTORATRezumat

Susțineri publice și rezumate 2011

1. DOCTORAND: KARACSONYI C. CAROL PAUL
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT: FLORA ŞI VEGETAŢIA DEALURILOR TĂŞNADULUI ŞI COLINELOR MARGINALECOMISIA DE DOCTORAT:
Președinte: Prof.univ.dr. Dorina Cachiţa
Conducător științific: Prof.univ.dr. Aurel Ardelean
Referenți:

 • Prof.univ.dr. Gabriel – Gicu Arsene – Universitatea – Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinar Banatului din Timişoara
 • Prof.univ.dr. Gheorghe Popescu – Universitatea din Craiova
 • Prof.univ.dr. Toader Chifu – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi

DATA ȘI ORA SUSȚINERII PUBLICE: 09.07.2011, ORA 10:00
LOCAȚIA: Sala de Conferinţe, Corp B, Campus Universitar „Vasile Goldiş”, str. Liviu Rebreanu, nr. 86
TEZA DE DOCTORATRezumat

2. DOCTORAND: GHEORGHE D. ANA MARIA
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT: CERCETĂRI ASUPRA MECANISMELOR CELULARE ŞI MOLECULARE ALE APOPTOZEI ERITROCITARE. APLICAŢII ÎN PATOLOGIE, TRANSFUZIA SANGUINĂ, TOXI – ŞI ECOTOXICOLOGIE
COMISIA DE DOCTORAT:
Președinte: Prof.univ.dr. Dorina Cachiţa
Conducător științific: Prof.univ.dr. Aurel Ardelean
Referenți:

 • Prof.univ.dr. Gheorghe Benga – membru corespondent al Academiei Române, Filiala Cluj
 • Prof.univ.dr. Dumitru Cojocaru – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi
 • Prof.univ.dr. Daniela Bratosin – Universitatea de Vest “Vasile Goldiş”, din Arad

DATA ȘI ORA SUSTINERII PUBLICE: 27.05. 2011, ORA 11:00
LOCAȚIA: Sala de Conferinţe, Corp B, Campus Universitar „Vasile Goldiş”, str. Liviu Rebreanu, nr. 86
TEZA DE DOCTORATRezumat

3. DOCTORAND: BÂRLEA GHEORGHE
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT: STUDIU ECOLOGIC ASUPRA FLOREI ŞI VEGETAŢIEI DEPRESIUNII BAIA MARE
COMISIA DE DOCTORAT:
Președinte: Prof.univ.dr. Dorina Cachiţa
Conducător științific:Prof.univ.dr. Aurel Ardelean
Referenți:

 • Prof.dr. Gheorghe Popescu – Universitatea din Craiova
 • Prof.dr. Toader Chifu – Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi
 • Prof.dr. Gabriel Gicu Arsene – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara

DATA ȘI ORA SUSȚINERII PUBLICE: 18.03. 2011, ORA 12:00
LOCAȚIA: Sala de Conferinţe, Corp B, Campus Universitar „Vasile Goldiş”, str. Liviu Rebreanu, nr. 86
TEZA DE DOCTORATRezumat

4. DOCTORAND: DON IOAN
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT: FLORA LEMNOASĂ SPONTANĂ ŞI CULTIVATĂ DIN ZONA ARADULUI
COMISIA DE DOCTORAT:
Președinte: Prof.univ.dr. Dorina Cachiţa
Conducător științific: Prof.univ.dr. Aurel Ardelean
Referenți:

 • Prof.dr. Neculae Şofletea – Universitatea Transilvania Braşov
 • Prof.dr. Toader Chifu – Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi
 • Prof.dr. Gabriel Gicu Arsene – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara

DATA ȘI ORA SUSȚINERII PUBLICE: 18.03. 2011, ORA 10:00
LOCAȚIA: Facultatea de Ştiinţe ale Naturii
TEZA DE DOCTORATRezumat

5. DOCTORAND: OSTAN (BĂDILIŢĂ) MIHAELA
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT: CERCETĂRI PRIVIND INFLUENŢA FACTORILOR FIZICO – CHIMICI AI MEDIULUI ACVATIC ASUPRA EMBRIONILOR DE CYPRINIDAE
COMISIA DE DOCTORAT:
Președinte: Prof.univ.dr. Dorina Cachiţa
Conducător științific: Prof.univ.dr. Aurel Ardelean
Referenți:

 • Prof.univ.dr. Marian Traian Gomoiu – Universitatea Ovidius Constanta
 • Prof.univ.dr. Lotus Meşter – Universitatea Bucureşti
 • Prof.univ.dr. Gavril Ardelean – Universitatea de Vest “Vasile Goldiş”, din Arad

DATA ȘI ORA SUSȚINERII PUBLICE: 25.02. 2011, ORA 10:00
LOCAȚIA: Facultatea de Ştiinţe ale Naturii
TEZA DE DOCTORATRezumat

Susțineri publice și rezumate 2010

DOCTORAND: RITLI (PALLAG) ANNAMARIA
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT: EFECTELE TERAPIEI ANTICANCEROASE ASUPRA METABOLISMULUI ENERGETIC CELULAR
COMISIA DE DOCTORAT:
Președinte: Prof.univ.dr. Dorina Cachiţa
Conducător științific: Prof.univ.dr. Aurel Ardelean
Referenți:

 • Prof.dr. Elena Roşca – Universitatea din Oradea
 • Prof.dr. Marghit Şerban – Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara
 • Prof.dr. Iacob Checiu – Universitatea de Vest din Timişoara

DATA ȘI ORA SUSȚINERII PUBLICE: 29.10.2010, ORA 12:00
LOCAȚIA: Sala de Conferinţe, Corp B, Campus Universitar „Vasile Goldiş”, str. Liviu Rebreanu, nr. 86
TEZA DE DOCTORATRezumat

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis