In urma analizei dosarelor de inscriere cu privire la modul in care sunt indeplinite conditiile generale si specifice pentru ocuparea posturilor scoase la concurs, comisia a constatat urmatoarele:

Candidat “admis” / “respins”, pentru ocuparea postului:
Nr. crt. Nume si prenume Post vacant scos la concurs Rezultat selectie dosar pentru ocuparea postului
1 Bogdanescu Ioan Director general administrativ ADMIS
2 Coman Constantin Adrian Director economic ADMIS
3 Sbircea Monica Adina Director economic adjunct ADMIS

Mentionam ca pentru postul de “Director general administrativ adjunct” nu a fost depus nici un dosar pentru participarea la concurs.

Contestatiile se pot depune pana la data de 06.11.2020