In urma desfasurarii probelor de concurs , Comisia de concurs a constatat urmatoarele:

 

Candidat “admis” / “respins”, pentru ocuparea postului:

Nr. crt. Nume si prenume Post vacant scos la concurs Rezultat proba scrisa Rezultat interviu / sustinere plan managerial Rezultat final al concursului
1 Bogdanescu Ioan Director general administrativ ADMIS ADMIS
2 Coman Constantin Adrian Director economic ADMIS ADMIS ADMIS
3 Sbircea Monica Adina Director economic adjunct ADMIS ADMIS ADMIS

10

Contestatiile se pot depune pana la data de 11.11.2020.