Datorită faptului că nu am primit toate fișele de evaluare ale experților evaluatori independenți, nu putem finaliza procesul de evaluare. Datorită acestui fapt prelungim data de afișare a rezultatelor finale pentru 12.06.2014.