Candidații înscriși pe locurile de la Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad la proiectul POSDRU/159/1.5/S/133391 sunt rugați să consulte programarea interviurilor aici.