Prin prezenta, revenim la Memoriul privind amplasarea la Arad a Monumentului Marii Uniri de la 1918, nr. 3/04.04.2017, prin care dorim să vă comunicăm faptul că Asociaţia noastră îşi însuşeşte propunerea publică, realizată de către domnul arhitect Gheorghe Seculici privind amplasarea Monumentului Marii Uniri de la 1918 în faţa sediului Consiliului Judeţean respectiv în zona Casei de Cultură, Parcul Pădurice, Casa Artiştilor, zonă care are toate şansele de a deveni o piaţă publică – această variantă fiind cea mai fezabilă datorită faptului că există avizul unui plan urbanistic zonal și este într-o zonă centrală a Aradului.

Susţinem cu tărie faptul că, în Arad, trebuie să se ridice acest monument, pentru a aminti generaţiilor prezente şi viitoare, contribuţia incontestabilă, a intelectualităţii şi populaţiei arădene la înfăptuirea Marii Uniri de la 1918, şi în acest sens vă rugăm să sprijiniţi demersul nostru, astfel încât lucrările să fie finalizate în timp rezonabil iar Centenarul Marii Unire din 1 Decembrie 1918 să fie aniversat la Arad cu respectul cuvenit.

Vă mulţumim şi vă asigurăm de cele mai alese sentimente.

ASOCIAŢIA PENTRU RIDICAREA MONUMENTULUI UNIRII LA ARAD
Preşedinte,
Prof. univ. dr. Aurel Ardelean