cercetare UVVG Arad

CERCETARE

Oportunitate și resurse pentru dezvoltarea ta.

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad oferă o atenție sporită proiectelor de cercetare. În cadrul universității avem o mulțime de proiecte finalizate dar și în derulare. Aceste proiecte sunt atât naționale cât și internaționale, colaborând cu diverși parteneri cum ar fi: Children Alliance of Development din Bulgaria, Youthnet Hellas din Grecia, The Centre of Continuing Learning in Chojnice din Polonia si mulți alții.

La nivel institutional cercetarea este coordonata prin două prorectorate: cercetare internațională și cercetare națională, care au în subordine Departamentul de Cercetarea și Transfer Tehnologic și Biroul de proiecte.

MANAGEMENTUL CERCETĂRII

Managementul cercetarii

PROIECTE DE CERCETARE

MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE

INSTITUTUL DE ȘTIINȚE ALE VIEȚII

Institutul de stiinte ale vietii

CENTRE DE STUDII

Centre de studii UVVG Arad