Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad – o cetate a ştiinţei şi culturii arădene, transilvane şi euro-regionale.

Proiecte de cercetare

Proiecte UVVG Arad
Proiecte cu finanţare locală
Proiecte UVVG Arad
Proiecte cu finanţare națională
Proiecte internationale
Proiecte cu finanţare internațională