Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad – o cetate a ştiinţei şi culturii arădene, transilvane şi euro-regionale.

Comunitate

Universitatea de Vest „Vasile Goldis” din Arad nu este doar o instițutie de învațamânt ci mai mult de atât. Relația dintre student și universitate poate continua după finalizarea studiilor. Prin asociația Alumni, universtitatea organizează întalniri cu foștii studenți sărbătorind succesele acestora. Parteneriatele locale si naționale s-au născut din dorința de a veni în sprijinul studenților de asemenea urmărim cu interes activitățile post studențești. Încurajăm studenții să facă parte din asociațiile studentești, de a participa la activitățile organizate și de a veni cu initiative care au ca scop îmbunătățirea și dezvoltarea întregii comunități.

Comunitate UVVG
Alumni
Parteneri UVVG
Parteneri locali și naționali