Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad – o cetate a ştiinţei şi culturii arădene, transilvane şi euro-regionale.

Asociații studențești

ASMA
Asociația Studenților Mediciniști Arădeni din cadrul Universității de Vest „Vasile Goldiș” are ca și scop principal promovarea și apărarea intereselor profesionale și sociale ale membrilor săi precum și libertatea lor de opinie, afirmarea valorilor umane reale și reprezentarea studenților mediciniști în raport cu societatea civilă și colectivitatea academică și constituirea unui cadru de acțiune și a unei platforme necesară îndeplinirii cauzelor pentru care militează.

Obiectivul Asociației Studenților Mediciniști Arădeni este închegarea unui grup unit, format din rândul studenților mediciniști ai Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, cadre didactice și medici absolvenți ai acestei universități, dar și membri non-mediciniști, susținători ai cauzei Asociației, dornici de implicare, afirmare și dezvoltare personală. Finanțarea necesară desfășurării activității este asigurată de către Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, sponsorizări și donații, dar și prin instituțiile publice prin alocarea de fonduri nerambursabile pentru proiectele propuse.

Asociația Studenților Mediciniști Arădeni își asumă rolul de promotor al sănătății comunității prin desfășurarea acțiunilor de prevenție, informare, conștientizare și depistare precoce a afecțiunilor medicale și încurajează și dezvoltă proiecte de voluntariat în domeniul sănătății, cercetare, social, educație și dezvoltare economică, protecția mediului înconjurător și a animalelor, activism civic și drepturile omului, caritabil, proiecte de dezvoltare comunitară, proiecte transfrontaliere, work-shop-uri tematice dedicate studentilor medicinisti.

Pentru activitatea avută în anul 2012, Asociația Studenților Mediciniști Arădeni a fost distinsă în cadrul Galei Sănătății desfășurată la București cu Locul III la categoria ”Cea mai activă asociație a studenților la medicină”. Proiectele „Săptămâna Sănătății în Arad” (2012), „2013, Anul Prevenției în Sănătate în Arad”, prin care au fost investigați gratuit peste 6000 de pacienți, iar 3000 de elevii au beneficiat de programul „Educație între studenți mediciniști și elevi, educație între egali”, „Screening județean pentru prevenirea și depistarea precoce a afecțiunilor cardiovasculare și a diabetului” (2014) si „Preventia in sanatate in judetul Arad – 2015” au fost desemnate, în cadrul Galei Naționale a Voluntarilor, printre cele mai importante cinci proiecte în domeniul sănătății în ultimii patru ani consecutivi.

Sute de studenți și cadre didactice la Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad se implică activ, an de an, în realizarea acestor proiecte de implicare comunitară de anvergură, prin care peste 20.000 de pacienti au beneficiat in ultimii ani de investigatii analize medicale gratuite.

Contact

Asist. univ. drd. Popescu Sebastian
Medic rezident Chirurgie Orală si Maxilo-Facială
Președinte, Asociația Studenților Mediciniști Arădeni

Telefon: 0721363869
Facebook: Asociatia Studentilor Medicinisti Aradeni

Liga studentilor UVVG

Liga Studenţilor UVVG (pe scurt, L.S. U.V.V.G.) este o organizație studențească care activează la nivelul intregii universități, reprezintă și apără drepturilor studenților, organizează proiecte și activități studențești pe o gamă largă de profiluri.

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 26/ 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, a Decretului nr. 31/ 1954 privitoare la persoanele fizice şi persoanele juridice, s-a constituit Organizaţia Studenţească Vasile Goldiş, conform sentinţei civile nr. 29/30.01.1998, ulterior “LIGA STUDENŢILOR UVVG” conform sentinţei civile, dosar nr. 4783/55/2013, creată pentru a apăra şi promova drepturile şi interesele studenţilor din Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, indiferent de sex, religie, naţionalitate sau convingeri politice, prin toate mijloacele legale de care dispune.

Scopul principal al Ligii este reprezentarea, promovarea şi apărarea drepturilor şi intereselor academice, profesionale, sociale şi culturale ale studenţilor din Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, elaborarea, desfăşurarea de programe specifice în domeniul formării, instruirii, educării studenţilor şi altor categorii de tineri, prin reprezentanţii săi în diferitele foruri, precum şi de a facilita contribuţia lor la dezvoltarea învăţământului românesc.

Pot deveni membri ai L.S. U.V.V.G. orice student care este înmatriculat la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, indiferent de forma de învăţământ, vârstă, naţionalitate, sex, rasă, religie, aparteneţă politică, etc.

Toţi membrii L.S. U.V.V.G. sunt egali în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile lor faţă de Ligă.

Asociatia studentilor informaticieni UVVG

Asociația Studenților Informaticieni din Universitatea de Vest Vasile Goldiș Arad (ASI UVVG) inițiază și cultivă relații de colaborare cu medii și organizații studențești care activează în cadrul sistemului național de învățământ, în general, și din învățământul IT,
în special; Colaborează și derulează proiecte comune cu organizații non-guvernamentale de pe plan național și internațional pentru promovarea IT.