organizare

ORGANIZAREA

Universității de Vest „Vasile Goldiş” din Arad

Prin cele şase facultăţi ale sale, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad oferă tinerilor deschişi spre formare intelectuală şi spre actul de creaţie o largă diversitate de programe de studii pentru nivelele de studii universitare de licență, masterat şi doctorat, facilitându-le formarea în carieră, împlinirea profesională şi recunoaşterea socială.

Dezvoltarea instituţională a Universităţii noastre este şi va rămâne una meritorie, racordată organic aşteptărilor mentorului său spiritual, Vasile Goldiş, membrilor fondatori ai comunităţii locale, distinsului corp academic, studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor şi postdoctoranzilor noştri.

CONDUCERE

conducere

SENAT

Universitatea senat

ALEGERI

ORGANIZAREA alegerilor

FACULTĂȚI

vest-vasile-goldis-arad FACULTĂȚI

FILIALE

Filiala Baia Mare

I.O.S.U.D

I.O.S.U.D.

DEPARTAMENTE

ORGANIZAREA Departamentelor

ADMINISTRAȚIE

Administratie

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

Consiliu de administratie

SECRETARIAT GENERAL

Secretariat