Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad – o cetate a ştiinţei şi culturii arădene, transilvane şi euro-regionale.
Calendar concurs public pentru desemnarea decanului

 

 

 

PROCEDURI

 

 

Data/Intervale

 

Responsabilităţi

Stabilirea Comisiilor de concurs stabilite prin hotărâre a Senatului universitar, la propunerea rectorului19.03.2019

joi

Senat

Rector

Înscrierea candidaţilor la concursul pentru selecţia decanilor05.04.2019

vineri

cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea organizării concursului

Consiliul facultăţilor
Înmânarea fiecărui candidat a tematicii şi bibliografiei pentru proba interviului şi publicarea acestora pe site-ul Universităţii05.04.2019

vineri

Comisiile de concurs
Audierea candidaţilor în plenul Consiliului facultăţii şi emiterea avizului de participare la concurs22.04.2019

luni

 

cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de data concursului prin emiterea avizului de participare

Consiliile de facultăţi
Desfăşurarea concursului pentru selecţia decanilor06.05.2019

Luni

Comisiile de concurs
Validarea de către Senat a rezultatelor concursurilor pentru selecţia decanilor, după obţinerea avizului conform al Consiliului de administraţie.Prima şedinţă de Consiliu de Administratie şi SenatConsiliului de administraţie

Senat

 

Numirea decanilorPrima zi după şedinţa Senatului

 

Rector
Numirea prodecanilor de către decaniDecani
Validarea prodecanilor de către Senat după obţinerea avizului conform al Consiliului de administraţie. Consiliului de administraţie

Senat

 

 

 

 

Calendar concurs public pentru desemnarea decanului

 

PROCEDURI

 

 

Data/Intervale

 

Responsabilităţi

Stabilirea Comisiilor de concurs stabilite prin hotărâre a Senatului universitar, la propunerea rectorului19.03.2019

marţi

Senat

Rector

Înscrierea candidaţilor la concursul pentru selecţia decanilor09.04.2019

cu cel puţin 30 de zile calendaristice   înaintea organizării concursului

Consiliul facultăţilor
Înmânarea fiecărui candidat a tematicii şi bibliografiei pentru proba interviului şi publicarea acestora pe site-ul Universităţii09.04.2019

vineri

Comisiile de concurs
Audierea candidaţilor în plenul Consiliului facultăţii şi emiterea avizului de participare la concurs25.04.2019

vineri

cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de data concursului prin emiterea avizului de participare

Consiliile de facultăţi
Desfăşurarea concursului pentru selecţia decanilor10.05.2019

vineri

Comisiile de concurs
Validarea de către Senat a rezultatelor concursurilor pentru selecţia decanilor, după obţinerea avizului conform al Consiliului de administraţie.Prima şedinţă de Consiliu de Administratie şi SenatConsiliului de administraţie

Senat

 

Numirea decanilorPrima zi după şedinţa SenatuluiRector
Numirea prodecanilor de către decaniDecani
Validarea prodecanilor de către Senat după obţinerea avizului conform al Consiliului de administraţie. Consiliului de administraţie

Senat