Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad – o cetate a ştiinţei şi culturii arădene, transilvane şi euro-regionale.

Conducerea Universității

Prof.univ.dr.

Aurel ARDELEAN

Rector fondator – Președintele Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad

Prof.univ.dr.

Coralia Adina COTORACI

Rectorul Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad

Conf. univ. dr.

Aristide Sorin BASCHIR

Președintele Senatului

Prof. univ. dr.

Petru Aurel DARĂU

Prorector pentru strategia instituțională și managementul calității.

Prof.univ.dr.

Anca HERMENEAN

Prorector cercetare științifică și studii doctorale

Conf.univ.dr.

Andrei ANGHELINA

Prorector pentru strategia de resurse umane, administrație și relația cu mediul economico-social

Conf.univ.dr.

Cristian
BENȚE

Prorector pentru strategia academică și programe de studii