Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad – o cetate a ştiinţei şi culturii arădene, transilvane şi euro-regionale.

Consiliul de administrație

Prezentare

Consiliul de Administraţie îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Cartei Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, respectiv după propriile reglementări interne.

Consiliul de Administraţie asigură conducerea operativă a Universităţii, având competenţe decizionale exclusive privind patrimoniul Universităţii, cu toate drepturile conexe acestuia, precum şi competenţe organizatorice, de reglementare, economico-financiare, de formare şi alocare a resurselor pe priorităţi, în scopul îndeplinirii misiunii asumată de Universitate.

Consiliul de Administraţie este format din 11-15 membri, numiţi de către Fundaţia Universitară „Vasile Goldiş” din Arad, în calitate de fondator al Universităţii, în condiţiile prevăzute de art. 211 (7) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

La lucrările Consiliului de Administraţie pot participa şi alte persoane, conform prevederilor Cartei UVVG, precum şi pe bază de invitaţie adresată de preşedintele CA.