Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad – o cetate a ştiinţei şi culturii arădene, transilvane şi euro-regionale.

Departamente

Departamente UVVG
Departamentul pentru Asigurarea Calității
Departamente UVVG
Departamentul de Studii Masterale IOSUM
Departamente UVVG
Departamentul de Relații Internaționale
Departament ID
Departamentul de Invățământ la Distanța și Frecvență Redusă
Departament D.P.P.D
Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic (D.P.P.D)