Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad – o cetate a ştiinţei şi culturii arădene, transilvane şi euro-regionale.

Biblioteca „Tudor Arghezi”

Înfiinţată în anul 1990, Biblioteca „Tudor Arghezi” a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad se constituie ca un sistem format din unitatea centrală şi 19 unităţi specializate (biblioteci de facultate, de departamente, centre de studii şi cercetare şi bibliotecile filialelor Universităţii), formează baza documentară necesară comunităţii academice prin accesul gratuit la o mare varietate de resurse informaţionale: peste 528.000 de volume (98000 de titluri), 77 de abonamente la periodice de specialitate naţionale şi internaţionale, 5 baze de date (LEGISplus, web of science (Thomson Reuters), science direct, springerlink, CEEOL), arhivă pentru lucrările de absolvire ale studenţilor, masteranzi, doctori şi arhivă pentru periodice.

Contact

Adresa: Bd. Revoluţiei, nr.85-87, Arad,
Tel.: 0257285117
E-mail: biblioteca@uvvg.ro | bibliotecaro@yahoo.com
Program: Luni-Vineri: 09.00-20.00

Biblioteca Tudor Arghezi Arad

Misiunea

Oferă în continuu servicii de calitate şi eficientă, dezvoltă, menţine şi oferă acces la domenii largi de resurse informaţionale în mod echilibrat, pentru atingerea excelenţei academice, analizând selecţia surselor şi resurselor informaţionale pentru o dezvoltare modernă a sistemului de învăţământ, oferă asistenţă în regăsirea informaţiei, dezvoltarea capacităţii studenţilor de a selecta, evalua şi folosi materialele bibliografice, oferă facilităţi care să permită efectiv studiul, cercetarea, prin asigurarea accesului la întregul fond documentar, servind ca un spaţiu de întâlnire şi schimb de idei între studentul nou angrenat într-un program de studiu şi cercetătorul consacrat în domeniu.
Ritmul de creştere a fondului de carte este în medie, de 3000 de volume / an (achiziţii de lucrări noi, schimb interbibliotecar şi primirea de donaţii), cu o medie de 800 de titluri.

Repartizarea acestora pe domeniile principale de studiu sunt prezentate în diagramă: