Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad – o cetate a ştiinţei şi culturii arădene, transilvane şi euro-regionale.

Structură, filiale

Unitatea centrală

Adresa: Bd. Revoluţiei, nr.85-87, Arad
Tel.: 0257285117
E-mail: biblioteca@uvvg.ro | bibliotecaro@yahoo.com
Program: Luni-Vineri: 09.00-20.00

Unitatea centrala a bibliotecii

Unitatea centrală a bibliotecii are următoarele servicii:

  • Sala de referinţă (cu acces liber la raft), info-documentare (catalogul electronic TINLIB), MULTIMEDIA (acces liber la bazele de date), expoziţii permanente cu fondul de patrimoniu al Bibliotecii, provenit din donaţii şi manuscrisele Arghezi publicate în volumul „Anii tăcerii”.
  • Periodice (392 de titluri din perioada 2011-2016, provenite prin abonamente anuale şi schimb interbibliotecar).
  • Arhivă (periodice vechi, provenite din donaţii, lucrări de licenţă şi master, ultima promoţie – peste 3100 de titluri).
  • Săli de lectură cu peste 300 de locuri.
  • Serviciul de prelucrare a cărţii (recepţionare, inventariere, catalogare electronică). Diseminarea titlurilor nou intrate în fond se face prin publicarea periodică a Buletinului bibliografic, on-line, pe site-ul uvvg.ro.
  • Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe juridice secţia de împrumut la domiciliu, periodice (61 de titluri) şi sala de lectură cu bibliografia de specialitate (peste 2200 de titluri catalogate în TINLIB).

BIBLIOTECI SPECIALIZATE

Bd. Revoluţiei nr. 85-87
Program: Luni – Vineri 09.00-17.00

Conţine fondul de carte de specialitate, de uz curent, pentru specializările: limbi moderne aplicate, istorie, ştiinţe politice, relaţii internaţionale şi studii europene, administraţie publică, comunicare şi relaţii publice, psihologie, pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, asistenţă socială, precum şi bibliografia utilizată în cadrul Departamentului pentru pregătirea personalului didactic. Sala de lectură oferă 25 de locuri şi funcţionează serviciul de împrumut la domiciliu.

Str. Liviu Rebreanu, nr. 86
Program : Luni – Vineri : 12.00 – 17.00

Fondul de carte existent este de strictă specialitate (economie şi istoria economiei, matematică şi statistică economică, management, marketing, contabilitate şi informatică de gestiune, finanţe – bănci), de asemenea fondul de periodice.
Biblioteca oferă 2 săli de lectură cu 25 de locuri, 4 calculatoare cu acces la internet, acces liber la raft pentru cărţi şi periodice, precum şi serviciul de împrumut la domiciliu.

Campusul Universitar „Vasile Goldiş”, corp A, et. I. sala 20 a. şi b.
Program: Luni – Vineri 09.00 – 20.00

Cuprinde întreg fondul de cursuri, atlase, tratate, dicţionare şi enciclopedii, numărul de exemplare al acestora respectând standardele cerute pentru împrumutul la domiciliu, în sistem de acces liber la raft. Sălile de lectură cu 110 de locuri şi 25 calculatoare legate la internet asigură condiţiile necesare studiului individual.

Campusul Universitar „Vasile Goldiş”, corp A, et. I. sala 20 c.
Program: Luni – Vineri 09.00 – 20.00

Cuprinde cursurile şi bibliografia obligatorie specializărilor, în regim de împrumut la domiciliu şi studiu la sala de lectură.

situată în str. Feleacului, continuare a Campusului Universitar, Liceului Particular nr.1, Căminelor studenţeşti.
Program: Luni – Vineri 11.00 – 17.00

Fondul de carte specific este literatura ştiinţifică de specialitate în limbile franceză, engleză, germană şi română, de asemenea o bogată colecţie de periodice de specialitate, provenite din donaţii şi achiziţii.
Tot aici este pus la dispoziţia cercetătorilor fondul „Acad. N. Botnariuc”, donat Universităţii în anul 2009: colecția revistei „Ocrotirea naturii şi a mediului înconjurător”, seria „Fauna României”, coordonate de N. Botnariuc, precum și o vastă bibliografie internațională privind biologia evoluționistă.
Biblioteca oferă 5 săli de lectură cu acces liber la raft şi 90 de locuri în săli, un număr de 10 calculatoare, acces la internet în sistem wireless (bazele de date). Întregul fond se poate studia exclusiv în sălile proprii.

– în incinta Spitalului Clinic de Pediatrie
Bd. Revoluţiei nr.85-87

Se adresează în primul rând cursanţilor F.E.D.E., studenţilor la disciplinele specifice, dar şi cititorilor de limbă franceză, în general, oferind una din cele mai variate colecţii de carte: pe lângă lucrările de uz didactic moderne (achiziţionate), la manuale publicate la Paris în anii 1800, până la lucrări despre vrăjitorie, parcursul trecând printre ediţii bibliofile, colecţii de lux, albume de artă, de călătorii, albume botanice şi zoologice, lucrări de referinţă pentru studiul limbii franceze, valorile majore ale literaturii franceze, enciclopedii, periodice, un fond de peste 2000 de titluri provenit din biblioteca Doina şi Baruţu T. Arghezi.

Str. eminescu, nr. 15

Fondul de carte cuprinde în principal instrumente de lucru necesare învăţării limbii, cunoaşterii culturii şi civilizaţiei germane şi are ca principală sursă de provenienţă donaţia Universităţii de Ştiinţe aplicate din Wiesbaden.

Bd. Revoluţiei, nr.92

– un fond de peste 200 de documente specifice (compact discuri, casete audio şi video) şi mijloacele tehnice specifice de consultare multimedia (4 calculatoare legate la internet);
– expoziţia cu documente personale şi manuscrise aparţinând poetului, prozatorului, ziaristului, tipografului Tudor Arghezi, donate Universităţii noastre de către familia Baruţu şi Doina Arghezi;
– colecţia de cărţi rare, secolul 18, 19 sau început de secol 20, care se remarcă prin elemente bibliofile deosebite: legături, dedicaţii, ex libris-uri, imagologie sau însemnarea de donare a acestor rarităţi bibliofile, din partea oamenilor de aleasă cultură, din România, către Biblioteca Universităţii.

Str. Vasile Goldiş, nr.6

Cuprinde ediţiile româneşti complete ale operei scriitorului, un fond documentar complet de istorie şi critică literară românească, monografii şi studii referitoare la Ioan Slavici (aproximativ 4 000 de titluri). Întregul fond se poate studia exclusiv în sălile proprii.

Str. Vasile Goldiş, nr.6 (Palatul „Românul”)

Sunt expuse un număr de peste 200 de documente şi cărţi rare provenite din donaţii făcute Muzeului Memorial de către urmaşi ai familiei şi apropiaţilor Corifeilor Marii Uniri.

Campusul Universitar „Vasile Goldiş”

Cuprinde un fond de referinţă de excepţie (cărţi şi periodice) format să răspundă cerinţelor domeniilor de cercetare, proiectelor şi programelor de doctorat şi postdoctorat care se derulează în cadrul Institutului.

Fondul de carte cuprinde lucrări de specialitate (ştiinţele vieţii, ştiinţe medicale), şi o colecţie de peste 5000 de volume de periodice de specialitate, donaţii ale diverselor universităţi din Germania, Franţa, Elveţia cu care Universitatea a dezvoltat acorduri internaţionale.
Biblioteca oferă 2 săli de lectură cu 35 de locuri, 5 calculatoare cu acces la internet, acces liber la raft pentru cărţi şi periodice.
Bibliotecile filialelor Satu Mare, Baia Mare, Zalău, Marghita, Sebiş sunt dotate cu fond de carte specific, abonamente la periodicele de specialitate, calculatoare cu acces la internet, săli de lectură şi serviciu de împrumut la domiciliu.