Misiunea și obiectivele Centrului

Consiliere şi Orientare în Carieră

Cunoaste-ti propriile abilităţi şi interese profesionale

Misiunea Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră pe tot parcursul vieţii este de coordonare a tuturor activităţilor de consiliere şi orientare în carieră la nivelul Universităţii ”Vasile Goldiş” din Arad, pentru a răspunde nevoilor de consiliere şi orientare profesională semnalate de studenți.

Scopul principal al Centrului este ca studenţii şi absolvenţii să îşi cunoască propriile abilităţi şi interese profesionale, în vederea alegerii adecvate a unei cariere în acord cu profilul psihologic, aspiraţiile, studiile alese, exigenţele profesiunilor şi ocupaţiile existente, în condiţiile cerinţelor dezvoltării economico-sociale şi culturale a societăţii româneşti şi Uniunii Europene.

Obiectivele fundamentale ale Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră pe tot parcursul vieţii sunt următoarele:

 • orientarea tinerilor în vederea adoptării unor decizii corecte şi realiste cu privire la oportunităţile pe care le au în ceea ce priveşte ruta educaţională și profesională pe baza cărora să-şi construiască o carieră de succes;
 • consilierea tinerilor pentru armonizarea aspiraţiilor educaţionale şi profesionale individuale cu sistemul social de valori, cu conduita socială dezirabilă precum şi cu aptitudinile şi abilităţile personale;
 • îmbogățirea paletei de servicii oferite de Universitate propriilor studenți, dar și altor persoane fizice/ juridice;
 • dezvoltarea resurselor umane din Universitate;
 • conectarea programelor Universității la cerințele pieței muncii, dar și la aspirațiile tinerelor generații;
 • sprijinirea procesului de angajare a absolvenților Universității, ceea ce contribuie la creșterea capitalului de imagine al organizației.

Pentru concretizarea obiectivelor fundamentale ale Centrului de Consiliere si Orientare în Carieră pe tot parcursul vieţii, sunt stabilite următoarele obiective specifice:

 • Transmiterea de informaţii studenţilor, de natură cantitativă şi calitativă, în legătură cu piaţa forţei de muncă şi cu tendinţele manifestate în cadrul acesteia, pentru stimularea motivaţiei şi a aspiraţiilor cu privire la educaţie, profesiune si carieră;
 • Transmiterea de informaţii studenţilor, în legatură cu oportunităţile care le au în ceea ce priveşte programele de studiu ce pot forma o rută educaţională coerentă astfel încât să-şi formeze o perspectivă globală, realistă şi pragmatică cu privire la structura şi dinamica profesiunilor şi ocupaţiilor din ţara noastră şi în plan european;
 • Facilitarea accesului studenţilor la programe de practică derulate în cadrul diverselor instituţii şi organizaţii partenere astfel încât aceştia să obţină competenţele specifice necesare îndeplinirii performante a sarcinilor ce revin diferitelor profesiuni şi ocupaţii;
 • Testarea si evaluarea psihologică a studenţilor pentru identificarea nivelului de concordanţă dintre aptitudinile şi abilităţile personale şi aspiraţiile lor educaţionale şi profesionale;
 • Îmbunătăţirea oportunităţilor de angajare prin dezvoltarea abilitaţilor de căutare şi obţinere a unui loc de muncă, prin informarea asupra sistemului de valori şi conduită socială.