Astăzi, 31.08.2016 s-a semnat Protocolul de colaborare științifică dintre Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, reprezentată prin Rectorul Universității, doamna Prof.univ.dr. Coralia Adina Cotoraci și Istituto di Ricerca Scientifica di Alta Formazione – Italia, reprezentat prin domnul dr. Alessandro Galantuomo. Protocolul vizează multiple acțiuni comune de la cursuri de formare realizate în comun până la schimburi de studenți.

Bențe Cristian Ph.D. Associate Professor
Vice-Rector, “Vasile Goldiș” Western University of Arad