– Şcoala Postliceală „Vasile Goldiş” Arad a luat fiinţă în anul 1998 fiind autorizată de MEC, cu mai multe specializări din domeniul sanitar, servicii, economic şi funcţionând neîntrerupt calificând un număr de peste 2100 de absolvenţi în meserii cerute pe piaţa forţei de muncă la momentul respectiv.
Precizăm că dispune de baza didactico-materială de excepţie, pentru toate specializările în special pentru domeniul sanitar atât pentru teorie cât şi pentru practică, investiţiile făcute se ridică la câteva milioane de lei.

Resursele umane sunt de o înaltă calificare, sunt cadre didactice care au doctoratul, sunt doctoranzi, cu gradul didactic I, care participă permanent la cursuri de calificare din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, Inspectoratul Şcolar Judeţean, la Casa Corpului Didactic.
Trebuie să evidenţiez preocuparea continuă a profesorilor din unitatea noastră şcolară pentru pregătirea lor de specialitate, cât şi cea pedagogică. Rezultatele obţinute sunt valorificate prin participarea lor la comunicări ştiinţifice, de regulă în cadrul „Zilelor academice arădene”, acţiune ce se desfăşoară în fiecare an, în luna mai, sub patronajul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”.

– Care sunt diferenţele între o Şcoală Postliceală de stat şi una particulară?
– În ceea ce priveşte planurile de învăţământ sunt cele aprobate de MECTS dar baza didactico-materială este net superioară la învăţământul particular „Vasile Goldiş” se oferă burse „Vasile Goldiş”, ajutoare sociale, există flexibilitatea programului în funcţie de cerinţele părinţilor şi elevilor, posibilitatea studierii încă din anul I, fără taxă suplimentară, a unei limbi de circulaţie internaţională (limba engleză, franceză, germană, spaniolă sau italiană); iar pentru cei fără diploma de bacalaureat li se asigură condiţii de a participa la ore de consultaţii – meditaţii dacă doresc să se prezinte la sesiunea de bacalaureat din 2012.

– Ce noutăţi puteţi să ne precizaţi?
– Şcoala Postliceală „Vasile Goldiş” este singura Şcoală particulară din Arad acreditată prin Ord. MECTS nr. 5337/2011 la specializarea Asistent medical de farmacie şi autorizate prin Ord. MECTS nr. 5309/2011 la toate specializările din domeniul sanitar pe care le amintim; Asistent medical generalist, Asistent pentru ocrotirea persoanelor vârstnice, Asistent medical de nutriţie şi dietetică, Asitent medical de igienă şi sănătate publică, Asistent medical de radiologie; iar din domeniul servicii pentru specializarea Detectiv particular singura şcoală din România care a obţinut autorizarea prin Ord. MEC nr. 1690/2007.
Tot ca noutate menţionăm că pentru anul şcolar 2012 – 2013 sunt în curs de autorizare şi alte specializări pentru care şi Tehnician dentar, meserie mult solicitată pe piaţa forţei de muncă.

Tot ca noutate precizăm că începând cu anul şcolar 2012 – 2013 se acordă 5 locuri fără taxă şcolară conform Regulamentului propriu respectiv.
În concluzie considerăm că Şcoala Postliceală „Vasile Goldiş” răspunde pe deplin Legii 1/2011 şi asigură toate condiţiile privind învăţarea pe tot parcursul vieţii.

Biroul de presă al UVVG
Daniel Albu