Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad – o cetate a ştiinţei şi culturii arădene, transilvane şi euro-regionale.

Doctorat

Universitatea de Vest ”Vasile Goldiș” din Arad este Instituție Organizatoare de Studii Universitare de
Doctorat (I.O.S.U.D.), în cadrul căreia funcționează 2 școli doctorale acreditate:

  • Școala Doctorală de Medicină
  • Școala Doctorală de Biologie

Consecventă crezului său tradiţional, „Prin noi înşine!”, universitatea are larg deschise porţile sale către tinerii doritori să urmeze cursurile învăţământului superior, membrilor şi organizaţiilor comunităţii arădene, care au acordat şi acordă sprijin dezvoltării unei instituţii academice comunitare.

Doctorat Biologie
Școala Doctorală de Biologie
Doctorat Medicină
Școala Doctorală de Medicină