Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad – o cetate a ştiinţei şi culturii arădene, transilvane şi euro-regionale.

Școala Doctorală de Biologie

Consiliul Şcolii Doctorale de Biologie  (CSDB), are următoarea componenţă:

Prof.univ.dr. Istvan Krizbai – Directorul Şcolii Doctorale de Biologie

Prof.univ.dr. Anca Hermenean – Membru, Conducător de doctorat

Prof.univ.dr. Imola Wilhelm – Membru interimar, Conducător de doctorat

Prof.univ.dr. Marieta Costache – Membru

Drd. Elisabeta Chişe – Membru, Student Doctorand