Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad – o cetate a ştiinţei şi culturii arădene, transilvane şi euro-regionale.

Teze de doctorat biologie

Susțineri publice și rezumate – Biologie

Susțineri publice și rezumate 2019

DOCTORAND: CHIȘE ELISABETA

TITLUL TEZEI DE DOCTORAT: Studiu comparativ al unor specii de Ribes în vederea valorificării lor ca și plante medicinale

COMISIA DE DOCTORAT:

Președinte: Prof.univ.dr. Istvan  Krizbai

Conducător științific: Prof.univ.dr. Anca Hermenean

Referenți:

 • dr. CONSTANTIN TOMA, Secţia de Biologie – Academia Română
 • univ.dr. CĂTĂLIN TĂNASE, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • univ.dr. NELI KINGA OLAH, Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad

DATA ȘI ORA SUSȚINERII PUBLICE: 01.03.2019, ora 1200

LOCAȚIA: Sala de Conferinţe, Corp B, Campus Universitar „Vasile Goldiş”, str. Liviu Rebreanu, nr. 86

TEZA DE DOCTORAT: Rezumat

CV-ul și Lista de publicații a doctorandului

Susțineri publice și rezumate 2018

DOCTORAND: GHARBIA T. SAMI

TITLUL TEZEI DE DOCTORAT: Strategii terapeutice ale fibrozei hepatice cu compuși naturali biodisponibili/ Therapeutic strategies of liver fibrosis with high bioavailability bioactive natural compounds

COMISIA DE DOCTORAT:

Președinte: Prof.univ.dr. Aurel Ardelean

Conducător științificProf.univ.dr. Anca Hermenean

Referenți:

 • Prof. univ.dr. Anca Dinischiotu, Universitatea din Bucureşti
 • Prof. univ.dr. Michele d’Amico, Università degli Studi della Campania „Luigi Vanvitelli”, Napoli, Italia
 • Prof. univ.dr. Ferenc Fenyvesi, Universitatea din Debrecen, Ungaria

DATA ȘI ORA SUSȚINERII PUBLICE: 07.12.2018, ora 13.00

LOCAȚIA: Sala de Conferinţe, Corp B, Campus Universitar „Vasile Goldiş”, str. Liviu Rebreanu, nr. 86

TEZA DE DOCTORAT: Rezumat

CV-ul și Lista de publicații a doctorandului

DOCTORAND: ZDREMȚAN M. DANA

TITLUL TEZEI DE DOCTORAT: Implicarea apoptozei eritrocitare în patologie şi biotehnologii

COMISIA DE DOCTORAT:

Președinte: Prof.univ.dr. Anca HERMENEAN

Conducător științific: Prof.univ.dr. Daniela BRATOSIN

Referenți:

 • univ.dr. Coralia-Adina COTORACI, Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad
 • univ.dr. Aneta POP, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
 • S.I.dr. Cătălin IORDĂCHEL, Institutul Naţional pentru Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice, Bucureşti

DATA ȘI ORA SUSȚINERII PUBLICE: 28.09.2018, ora 9.00

LOCAȚIA: Sala de Conferinţe, Corp B, Campus Universitar „Vasile Goldiş”, str. Liviu Rebreanu, nr. 86

TEZA DE DOCTORAT: Rezumat

CV-ul și Lista de publicații a doctorandului

DOCTORAND: Lapoşi Alexandru

TITLUL TEZEI DE DOCTORAT: Ornitofauna acvatică a Someșului Unit

COMISIA DE DOCTORAT:

Președinte: Prof.univ.dr. Anca Hermenean

Conducător științific: Prof.univ.dr. Aurel Ardelean

Referenți:

DATA ȘI ORA SUSȚINERII PUBLICE: 20.07.2018, ora 12.00

LOCAȚIA: Sala de Conferinţe, Corp B, Campus Universitar „Vasile Goldiş”, str. Liviu Rebreanu, nr. 86

TEZA DE DOCTORAT: Rezumat

CV-ul și Lista de publicații a doctorandului

DOCTORAND: Folk Alexandra Dietlinde

TITLUL TEZEI DE DOCTORAT: Studii privind evaluarea toxicității medicamentelor antifungice la nivel hepatic și renal prin utilizarea unor markeri histochimici, imunohistochimici, ultrastructurali si moleculari

COMISIA DE DOCTORAT:

Președinte: Prof.univ.dr. Coralia-Adina Cotoraci

Conducător științific: Prof.univ.dr. Aurel Ardelean

Referenți:

DATA ȘI ORA SUSȚINERII PUBLICE: 15.06.2018, ora 12.00

LOCAȚIA: Sala de Conferinţe, Corp B, Campus Universitar „Vasile Goldiş”, str. Liviu Rebreanu, nr. 86

TEZA DE DOCTORAT: Rezumat

CV-ul și Lista de publicații a doctorandului

Susțineri publice și rezumate 2016

DOCTORAND: OARCEA (ISAIA) ANCUȚA IOANA
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT: EFECTUL POLIFENOLILOR DIN PLANTE ASUPRA CELULELOR CANCEROASE
COMISIA DE DOCTORAT:
Președinte: Prof.univ.dr. Aurel Ardelean
Conducător științific: Prof.univ.dr. Daniela Bratosin
Referenți:

 • Prof.univ.dr. Dumitru Cojocaru – Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași
 • Prof.univ.dr. Aneta Pop – Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București
 • Conf.univ.dr. Violeta Turcuș – Universitatea de Vest ”Vasile Goldiș” din Arad

DATA ȘI ORA SUSȚINERII PUBLICE: 30.09.2016, ora 10.00
LOCAȚIA: Sala de Conferinţe, Corp B, Campus Universitar „Vasile Goldiş”, str. Liviu Rebreanu, nr. 86
TEZA DE DOCTORAT: Rezumat
CV-ul și Lista de publicații a doctorandului

DOCTORAND: MATEESCU (TUȘA) A. IRIS-MARIA
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT: IMPLICAREA FENOMENULUI DE APOPTOZĂ CELULARĂ ÎN STOCAREA COMPONENTELOR SANGUINE. ÎNCERCĂRI DE AMELIORARE A CALITĂȚILOR ȘI CONDIȚIILOR DE PĂSTRARE ÎN CENTRELE DE TRANSFUZIE ȘI VALORIFICARE BIOTEHNOLOGICĂ A ACESTORA
COMISIA DE DOCTORAT:
Președinte: Prof.univ.dr. Aurel Ardelean
Conducător științific: Prof.univ.dr. Daniela Bratosin
Referenți:

 • Acad. Gheorghe Benga – Academia Română, Filiala Cluj-Napoca
 • Prof.univ.dr. Dumitru Cojocaru – Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași
 • Prof.univ.dr. Aneta Pop – Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București

DATA ȘI ORA SUSȚINERII PUBLICE: 30.09.2016, ora 10.00
LOCAȚIA: Sala de Conferinţe, Corp B, Campus Universitar „Vasile Goldiş”, str. Liviu Rebreanu, nr. 86
TEZA DE DOCTORAT: Rezumat

CV-ul Și Lista de publicații a doctorandului

Susțineri publice și rezumate 2015

DOCTORAND: MURGOI I. (IONESCU – GRUIA) VALERICA LETIŢIA
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT: EVALUAREA NIVELULUI PLUMBULUI ŞI CADMIULUI ÎN RELAŢIILE TROFICE SOL – APĂ – PLANTĂ – ANIMAL DIN ZONA HAŢEG ÎN VEDEREA ESTOMPĂRII ACŢIUNILOR CARE PUN ÎN PERICOL SIGURANŢA ŞI SECURITATEA ALIMENTARĂ
COMISIA DE DOCTORAT:
Președinte: Conf. univ. dr. CARMEN NEAMŢU – Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
Conducător științific: Prof. univ. dr. DANIELA BRATOSIN
Referenți:

 • Prof. univ. dr. ANETA POP – Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti
 • Prof. univ. dr. DUMITRU COJOCARU – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
 • Prof. univ. dr. AUREL ARDELEAN – Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad

DATA ȘI ORA SUSȚINERII PUBLICE: 30.09.2015, ora 16,00
LOCAȚIA: Sala de Conferinţe, Corp B, Campus Universitar „Vasile Goldiş”, str. Liviu Rebreanu, nr. 86
TEZA DE DOCTORAT: Rezumat

DOCTORAND: TOADER R. (CIOTEC) ANDREEA CĂTĂLINA LAVINIA
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT: NOI STRATEGII CELULARE PENTRU OBŢINEREA DE BIOMATERIALE CU APLICAŢII ÎN INGINERIA TISULARĂ
COMISIA DE DOCTORAT:
Președinte: Conf. univ. dr. CARMEN NEAMŢU – Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
Conducător științific: Prof. univ. dr. DANIELA BRATOSIN
Referenți:

 • Prof. univ. dr. AUREL ARDELEAN – Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
 • Prof. univ. dr. acad. GHEORGHE BENGA – Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj Napoca
 • Prof. univ. dr. ANIŞOARA CÎMPEAN – Universitatea din Bucureşti

DATA ȘI ORA SUSȚINERII PUBLICE: 30.09.2015, ora 14,00
LOCAȚIA: Sala de Conferinţe, Corp B, Campus Universitar „Vasile Goldiş”, str. Liviu Rebreanu, nr. 86
TEZA DE DOCTORAT: Rezumat

Susțineri publice și rezumate 2014

DOCTORAND: GREC M. MARCEL
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT: LEGISLAŢIA ARIILOR PROTEJATE ÎN VESTUL ROMÂNIEI
COMISIA DE DOCTORAT:
Președinte: Prof.univ.dr. Endre Mathe
Conducător științific: Prof.univ.dr. Aurel Ardelean
Referenți:

 • Prof.univ.dr. Constantin Toma – Universitatea „Al.. I. Cuza”
 • Prof.univ.dr. Munteanu Dan – Institutul de Cercetări Biologice – Cluj-Napoca
 • Prof.univ.dr. Mircea Duţu – Universitatea Ecologică – Bucureşti

DATA ȘI ORA SUSȚINERII PUBLICE: 25.02.2014, ORA 11:00
LOCAȚIA: Sala de Conferinţe, Corp B, Campus Universitar „Vasile Goldiş”, str. Liviu Rebreanu, nr. 86
TEZA DE DOCTORAT: Rezumat

Susțineri publice și rezumate 2013

DOCTORAND: SUCIU A. MARIA
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT: EFECTUL HEPATOPROTECTOR AL UNOR PLANTE DIN FLORA SPONTANĂ A JUDEŢULUI ARAD

COMISIA DE DOCTORAT:
Președinte: Prof.univ.dr. Endre Mathe
Conducător științific: Prof.univ.dr. Aurel Ardelean
Referenți:

 • Prof.univ.dr. Constantin Crăciun- Universitatea „Babeş – Bolyai” din Cluj Napoca
 • Prof.univ.dr. Iacob Checiu – Universitatea de Vest din Timişoara
 • Prof.univ.dr. Anca Hermenean – Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad

DATA ȘI ORA SUSȚINERII PUBLICE: 29.09.2013, ORA 14:00
LOCAȚIA: Sala de Conferinţe, Corp B, Campus Universitar „Vasile Goldiş”, str. Liviu Rebreanu, nr. 86
TEZA DE DOCTORAT: Rezumat

DOCTORAND: RISCUŢA (RUSU) I. ANDREEA IOANA
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT: METODĂ BIO ŞI ECOSANOGENĂ DE DETERMINARE A CAPACITĂŢII DE ABSORBŢIE A ORGANELOR PLANTULELOR PRIN INTERMEDIUL COLORANTULUI VITAL ROŞU NEUTRU CA SUBSTITUENT AL RADIONUCLIZILOR
COMISIA DE DOCTORAT:
Președinte: Prof.univ.dr. Endre Mathe
Conducător științific: Prof.univ.dr. Aurel Ardelean
Referenți:

 • Acad.Prof.univ.dr. Constantin Toma – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Prof.univ.dr. Dorina Cachiţă – Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad
 • Prof.univ.dr. Radu Şumălan – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara

DATA ȘI ORA SUSȚINERII PUBLICE: 29.09.2013, ORA 11,00
LOCAȚIA: Sala de Conferinţe, Corp B, Campus Universitar „Vasile Goldiş”, str. Liviu Rebreanu, nr. 86
TEZA DE DOCTORAT: Rezumat

DOCTORAND: BURUIANĂ A. ADRIAN MARCEL
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT: STUDII REFERITOARE LA IMPACTUL DERMATOFIŢILOR ASUPRA POPULAŢIEI UMANE DIN JUDEŢUL ARAD
COMISIA DE DOCTORAT:
Președinte: Prof.univ.dr. Endre Mathe
Conducător științific:Prof.univ.dr. Aurel Ardelean
Referenți:

 • Prof.univ.dr. Constantin Crăciun – Universitatea „Babeş – Bolyai” din Cluj Napoca
 • Prof.univ.dr. Virgil Feier – Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara
 • Prof.univ.dr. Sorin Ţiplică – Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti

DATA ȘI ORA SUSȚINERII PUBLICE: 29.09.2013, ORA 16,00
LOCAȚIA: Sala de Conferinţe, Corp B, Campus Universitar „Vasile Goldiş”, str. Liviu Rebreanu, nr. 86
TEZA DE DOCTORAT: Rezumat

DOCTORAND: GROZA N. VALENTINA NICOLETA
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT: STRUCTURA, ULTRASTRUCTURA ŞI IMPORTANŢA ECONOMICO –SOCIALĂ A SPECIILOR DE INTERES ORNAMENTAL DIN REZERVAŢIA DENDROLOGICĂ ŞI PEISAGISTICĂ ARBORETUMUL SIMERIA
COMISIA DE DOCTORAT:
Președinte: Prof.univ.dr. Endre Mathe
Conducător științific: Prof.univ.dr. Aurel Ardelean
Referenți:

 • Acad.Prof.univ.dr. Constantin Toma – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Prof.univ.dr. Constantin Crăciun – Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj Napoca
 • Prof.univ.dr. Gicu Gabriel Arsene – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara

DATA ȘI ORA SUSȚINERII PUBLICE: 28.09.2013, ORA 16,00
LOCAȚIA: Sala de Conferinţe, Corp B, Campus Universitar „Vasile Goldiş”, str. Liviu Rebreanu, nr. 86
TEZA DE DOCTORAT: Rezumat

DOCTORAND: BLAGA (ORODAN) V. MARIA
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT: STUDIUL EFECTELOR RADIAŢIILOR DE TIP UV-B ASUPRA EVOLUŢIEI UNOR PROCESE MORFOLOGICE ŞI BIOCHIMICE LA HIBRIZI DE ZEA MAYS L. – IMPLICAŢII SOCIO – ECONOMICE
COMISIA DE DOCTORAT:
Președinte: Prof.univ.dr. Endre Mathe
Conducător științific: Prof.univ.dr. Aurel Ardelean
Referenți:

 • Acad.Prof.univ.dr. Constantin Toma – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Prof.univ.dr. Dorina Cachiţă – Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad
 • Prof.univ.dr. Radu Şumălan – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara

DATA ȘI ORA SUSȚINERII PUBLICE: 29.09.2013, ORA 9,00
LOCAȚIA: Sala de Conferinţe, Corp B, Campus Universitar „Vasile Goldiş”, str. Liviu Rebreanu, nr. 86
TEZA DE DOCTORAT: Rezumat

DOCTORAND: DĂRĂBAN D.I. IULIA NATALIA
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT: DIVERSITATEA, POTENŢIALUL BIOECONOMIC ŞI CONSERVAREA FLOREI ŞI VEGETAŢIEI HALOFILE DIN CÂMPIA ARADULUI
COMISIA DE DOCTORAT:
Președinte: Prof.univ.dr. Endre Mathe
Conducător științific: Prof.univ.dr. Aurel Ardelean
Referenți:

  • Prof.univ.dr. Toader Chifu – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
  • Prof.univ.dr. Gheorghe Popescu – Universitatea din Craiova

DATA ȘI ORA SUSȚINERII PUBLICE: 28.09.2013, ORA 18,00
LOCAȚIA: Sala de Conferinţe, Corp B, Campus Universitar „Vasile Goldiş”, str. Liviu Rebreanu, nr. 86
TEZA DE DOCTORAT: Rezumat

DOCTORAND: PETRESCU D. CONSTANTIN MARIAN
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT: EVALUAREA ECOTOXICOLOGICĂ COMPARATIVĂ CU MICROALGE A IMPACTULUI POLUANT ASUPRA MEDIULUI ACVATIC. APLICAŢII ÎN BIOMONITORIZAREA MEDIULUI, CONTROLUL SIGURANŢEI ŞI SECURITĂŢII ALIMENTELOR OBŢINUTE DIN ECOSISTEME SUPUSE IMPACTULUI ANTROPIC
COMISIA DE DOCTORAT:
Președinte: Prof.univ.dr. Endre Mathe
Conducător științific: Prof. univ. dr. Daniela Bratosin
Referenți:

 • Acad.Prof.univ. dr. Constantin Toma – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Prof.univ.dr. Anca Dinischiotu – Universitatea din Bucureşti
 • Conf.univ.dr. Violeta Turcuş – Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad

DATA ȘI ORA SUSȚINERII PUBLICE: 28.09.2013, ORA 14,00
LOCAȚIA: Sala de Conferinţe, Corp B, Campus Universitar „Vasile Goldiş”, str. Liviu Rebreanu, nr. 86
TEZA DE DOCTORAT: Rezumat

DOCTORAND: COVACI A. AURELIA
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT: DETERMINAREA SIGURANŢEI PRODUSELOR PISCICOLE PE BAZA UNOR NOI METODE DE ANALIZĂ PRIN CITOMETRIE ÎN FLUX
COMISIA DE DOCTORAT:
Președinte: Prof.univ.dr. Endre Mathe
Conducător științific: Prof. univ. dr. Daniela Bratosin
Referenți:

 • Acad.Prof.univ.dr. Gheorghe Benga – Membru corespondent al Academiei Române, filiala Cluj Napoca
 • Prof.univ.dr. Anca Dinischiotu – Universitatea din Bucureşti
 • Prof.univ.dr. Gavril Ardelean – Universitatea de Vest “ Vasile Goldiş ” din Arad

DATA ȘI ORA SUSȚINERII PUBLICE: 28.09.2013, ORA 11,00
LOCAȚIA: Sala de Conferinţe, Corp B, Campus Universitar „Vasile Goldiş”, str. Liviu Rebreanu, nr. 86
TEZA DE DOCTORAT: Rezumat

DOCTORAND: ARDELEAN G. DORU PUIU – IOAN
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT: EFECTE ALE IMPACTULUI ANTROPIC ASUPRA CALITĂŢII APEI, IHTIOFAUNEI ŞI PEŞTELUI (CA ALIMENT) PE RÂURILE TUR ŞI BARCĂU (NV-UL ROMÂNIEI)
COMISIA DE DOCTORAT:
Președinte: Prof.univ.dr. Endre Mathe
Conducător științific: Prof.univ.dr. Aurel Ardelean
Referenți:

 • Prof.univ.dr. Marian Traian Gomoiu – Universitatea Ovidiu din Constanţa
 • Prof.univ.dr. Anca Dinischiotu – Universitatea din Bucureşti
 • Prof.univ.dr. Florin Eremia – Universitatea „Babeş – Bolyai” Cluj Napoca
 • Prof.univ.dr. Anca Hermenean – Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad
 • Conf.univ.dr. Corina Roşioru – Universitatea „Babeş – Bolyai” Cluj Napoca

DATA ȘI ORA SUSȚINERII PUBLICE: 28.09.2013, ORA 9,00
LOCAȚIA: Sala de Conferinţe, Corp B, Campus Universitar „Vasile Goldiş”, str. Liviu Rebreanu, nr. 86
TEZA DE DOCTORAT: Rezumat

Susțineri publice și rezumate 2012

DOCTORAND: OPREA GH. MARIA ADRIANA
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT: FLORA ŞI VEGETAŢIA NISIPURILOR DIN NORD – VESTUL ROMÂNIEI. STUDIU SISTEMATIC ŞI ECOLOGIC
COMISIA DE DOCTORAT:
Președinte: Prof.univ.dr. Dorina Cachiţa
Conducător științific: Prof.univ.dr. Aurel Ardelean
Referenți:

 • Prof.dr. Toader Chifu – Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi
 • Prof.dr. Gheorghe Popescu – Universitatea din Craiova
 • Prof.dr. Gabriel Gicu Arsene – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara

DATA ȘI ORA SUSȚINERII PUBLICE: 07.12.2012, ORA 12:00
LOCAȚIA: Sala de Conferinţe, Corp B, Campus Universitar „Vasile Goldiş”, str. Liviu Rebreanu, nr. 86
TEZA DE DOCTORATRezumat

DOCTORAND: ARDELEAN I. AMALIA
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT: STUDIUL FITOSOCIOLOGIC ŞI ECOLOGIC A ŢĂRII LĂPUSULUI
COMISIA DE DOCTORAT:
Președinte: Prof.univ.dr. Dorina Cachiţa
Conducător științific: Prof.univ.dr. Aurel Ardelean
Referenți:

 • Prof.dr. Toader Chifu – Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi
 • Prof.dr. Gheorghe Popescu – Universitatea din Craiova
 • Prof.dr. Gabriel Gicu Arsene – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara

DATA ȘI ORA SUSȚINERII PUBLICE: 07.12.2012, ORA 10:00
LOCAȚIA: Sala de Conferinţe, Corp B, Campus Universitar „Vasile Goldiş”, str. Liviu Rebreanu, nr. 86
TEZA DE DOCTORATRezumat

DOCTORAND: PRIBAC GH. GEORGE CIPRIAN
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT: STUDII STRUCTURAL – FUNCŢIONALE PRIVIND EFECTELE UNOR EXTRACTE BIOACTIVE DE TRIGONELLA SP. ASUPRA FICATULUI, SUPRARENALELOR, PANCREASULUI ŞI A UNOR ORGANE HEMATO ŞI LIMFOPOIETICE
COMISIA DE DOCTORAT:
Președinte: Prof.univ.dr. Dorina Cachiţa
Conducător științific: Prof.univ.dr. Aurel Ardelean
Referenți:

 • Acad.Prof.dr. Gheorghe Benga – Membru corespondent al Academiei Române, filiala Cluj
 • Prof.dr. Iacob Checiu – Universitatea de Vest din Timişoara
 • Prof.dr. Constantin Crăciun – Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca

DATA ȘI ORA SUSȚINERII PUBLICE: 07.09.2012, ORA 11:00
LOCAȚIA: Sala de Conferinţe, Corp B, Campus Universitar „Vasile Goldiş”, str. Liviu Rebreanu, nr. 86
TEZA DE DOCTORAT: Rezumat

Susțineri publice și rezumate 2011

DOCTORAND: KARACSONYI C. CAROL PAUL
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT: FLORA ŞI VEGETAŢIA DEALURILOR TĂŞNADULUI ŞI COLINELOR MARGINALE

COMISIA DE DOCTORAT:
Președinte: Prof.univ.dr. Dorina Cachiţa
Conducător științific: Prof.univ.dr. Aurel Ardelean
Referenți:

 • Prof.univ.dr. Gabriel – Gicu Arsene – Universitatea – Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinar Banatului din Timişoara
 • Prof.univ.dr. Gheorghe Popescu – Universitatea din Craiova
 • Prof.univ.dr. Toader Chifu – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi

DATA ȘI ORA SUSȚINERII PUBLICE: 09.07.2011, ORA 10:00
LOCAȚIA: Sala de Conferinţe, Corp B, Campus Universitar „Vasile Goldiş”, str. Liviu Rebreanu, nr. 86
TEZA DE DOCTORATRezumat

DOCTORAND: GHEORGHE D. ANA MARIA
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT: CERCETĂRI ASUPRA MECANISMELOR CELULARE ŞI MOLECULARE ALE APOPTOZEI ERITROCITARE. APLICAŢII ÎN PATOLOGIE, TRANSFUZIA SANGUINĂ, TOXI – ŞI ECOTOXICOLOGIE
COMISIA DE DOCTORAT:
Președinte: Prof.univ.dr. Dorina Cachiţa
Conducător științific: Prof.univ.dr. Aurel Ardelean
Referenți:

 • Prof.univ.dr. Gheorghe Benga – membru corespondent al Academiei Române, Filiala Cluj
 • Prof.univ.dr. Dumitru Cojocaru – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi
 • Prof.univ.dr. Daniela Bratosin – Universitatea de Vest “Vasile Goldiş”, din Arad

DATA ȘI ORA SUSTINERII PUBLICE: 27.05. 2011, ORA 11:00
LOCAȚIA: Sala de Conferinţe, Corp B, Campus Universitar „Vasile Goldiş”, str. Liviu Rebreanu, nr. 86
TEZA DE DOCTORATRezumat

DOCTORAND: BÂRLEA GHEORGHE
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT: STUDIU ECOLOGIC ASUPRA FLOREI ŞI VEGETAŢIEI DEPRESIUNII BAIA MARE
COMISIA DE DOCTORAT:
Președinte: Prof.univ.dr. Dorina Cachiţa
Conducător științific:Prof.univ.dr. Aurel Ardelean
Referenți:

 • Prof.dr. Gheorghe Popescu – Universitatea din Craiova
 • Prof.dr. Toader Chifu – Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi
 • Prof.dr. Gabriel Gicu Arsene – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara

DATA ȘI ORA SUSȚINERII PUBLICE: 18.03. 2011, ORA 12:00
LOCAȚIA: Sala de Conferinţe, Corp B, Campus Universitar „Vasile Goldiş”, str. Liviu Rebreanu, nr. 86
TEZA DE DOCTORATRezumat

DOCTORAND: DON IOAN
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT: FLORA LEMNOASĂ SPONTANĂ ŞI CULTIVATĂ DIN ZONA ARADULUI
COMISIA DE DOCTORAT:
Președinte: Prof.univ.dr. Dorina Cachiţa
Conducător științific: Prof.univ.dr. Aurel Ardelean
Referenți:

 • Prof.dr. Neculae Şofletea – Universitatea Transilvania Braşov
 • Prof.dr. Toader Chifu – Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi
 • Prof.dr. Gabriel Gicu Arsene – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara

DATA ȘI ORA SUSȚINERII PUBLICE: 18.03. 2011, ORA 10:00
LOCAȚIA: Facultatea de Ştiinţe ale Naturii
TEZA DE DOCTORATRezumat

DOCTORAND: OSTAN (BĂDILIŢĂ) MIHAELA
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT: CERCETĂRI PRIVIND INFLUENŢA FACTORILOR FIZICO – CHIMICI AI MEDIULUI ACVATIC ASUPRA EMBRIONILOR DE CYPRINIDAE
COMISIA DE DOCTORAT:
Președinte: Prof.univ.dr. Dorina Cachiţa
Conducător științific: Prof.univ.dr. Aurel Ardelean
Referenți:

 • Prof.univ.dr. Marian Traian Gomoiu – Universitatea Ovidius Constanta
 • Prof.univ.dr. Lotus Meşter – Universitatea Bucureşti
 • Prof.univ.dr. Gavril Ardelean – Universitatea de Vest “Vasile Goldiş”, din Arad

DATA ȘI ORA SUSȚINERII PUBLICE: 25.02. 2011, ORA 10:00
LOCAȚIA: Facultatea de Ştiinţe ale Naturii
TEZA DE DOCTORAT: Rezumat

Susțineri publice și rezumate 2010

DOCTORAND: RITLI (PALLAG) ANNAMARIA
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT: EFECTELE TERAPIEI ANTICANCEROASE ASUPRA METABOLISMULUI ENERGETIC CELULAR
COMISIA DE DOCTORAT:
Președinte: Prof.univ.dr. Dorina Cachiţa
Conducător științific: Prof.univ.dr. Aurel Ardelean
Referenți:

 • Prof.dr. Elena Roşca – Universitatea din Oradea
 • Prof.dr. Marghit Şerban – Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara
 • Prof.dr. Iacob Checiu – Universitatea de Vest din Timişoara

DATA ȘI ORA SUSȚINERII PUBLICE: 29.10.2010, ORA 12:00
LOCAȚIA: Sala de Conferinţe, Corp B, Campus Universitar „Vasile Goldiş”, str. Liviu Rebreanu, nr. 86
TEZA DE DOCTORAT: Rezumat