Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad – o cetate a ştiinţei şi culturii arădene, transilvane şi euro-regionale.

Școala Doctorală de Medicină

Consiliul Şcolii Doctorale de Medicină (CSDM), are următoarea componenţă:

Directorul Interimar al Școlii Doctorale de Medicină:

  • Prof.univ.dr. Maria Pușchiță

Membri:

  • Prof.univ.dr. Alexandru Pop
  • Prof.univ.dr. Ioan Ioiart
  • Prof.univ.dr. Dafin Fior Mureșanu, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca
  • Drd. Iovi (Borta) Simona Maria