Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad – o cetate a ştiinţei şi culturii arădene, transilvane şi euro-regionale.

Abilitări

Prof.Univ.Dr. Bogdan Totolici – domeniu de doctorat vizat: MEDICINA

1. Curriculum vitae;
2. Lista de lucrări publicate;
3. Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale;
4. Rezumatul Tezei de abilitare;
5. Propunerea Comisiei de specialitate pentru susținerea Tezei de abilitare
6. Raspuns la adresa MEN 36463/25.07.2017 – Comisia de abilitare

 

Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare:

  • univ.dr. Lazăr Fulger, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara
  • univ.dr. Bratu Tiberiu, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara
  • univ.dr. Maghiar Adrian, Universitatea din Oradea

 

DATA ȘI ORA SUSȚINERII PUBLICE:
Data și ora susținerii publice: 13.12.2017, 1300

LOCAȚIA:
Sala de Conferinţe, Corp B, Campus Universitar „Vasile Goldiş”, str. Liviu Rebreanu, nr. 86, Arad