Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad

UNIVERSITATEA

Consecventă crezului său tradiţional, „prin noi înşine!”

Prin cele şase facultăţi ale sale, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad oferă tinerilor deschişi spre formare intelectuală şi spre actul de creaţie o largă diversitate de programe de studii pentru nivelele de studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat, facilitându-le formarea în carieră, împlinirea profesională şi recunoaşterea socială.

De asemenea, graţie performanţelor de până acum, Universitatea noastră a devenit partenera a peste 100 de prestigioase instituţii academice din ţară şi din întreaga lume, participând activ la dezvoltarea socio-economică şi culturală a României.

DESPRE UNIVERSITATEA DE VEST „VASILE GOLDIȘ” DIN ARAD

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad - Rectorat

CADRUL JURIDIC

Cadrul juridic

MANAGEMENTUL CALITĂȚII

Managementul calitatii

RELAȚII INTERNAȚIONALE

Relatii Internationale

DOCTOR HONORIS CAUSA

Doctor Honoris Causa

PATRIMONIU CULTURAL

Patrimoniu Cultural