Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad – o cetate a ştiinţei şi culturii arădene, transilvane şi euro-regionale.

Cadrul Juridic

Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad, este instituție de învatamânt superior acreditată, persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, parte a sistemului național de învătământ, autonomă, atât din punct de vedere academic, cât si economico-financiar, având drept fundament proprietatea privată, garantată de Constituția României.

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad funcționează în temeiul Constituției României, a Legii Nr. 88 din 17 decembrie 1993 *** Republicată privind acreditarea instituțiilor de învăţământ superior și recunoaşterea diplomelor, cu modificările și completările ulterioare, a Legii de înființare nr. 240/2002, a Legii Nr. 288 din 24 iunie 2004 privind organizarea studiilor universitare, a Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 376/2016 din 18 mai 2016, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului Nr. 402/2016 din 2 iunie 2016 cu modificările și completările ulterioare,a Cartei Universitare avizată de MENCŞ, a Ordinului MENCŞ nr. 3619/08.04.2016 privind confirmarea doamnei prof. univ. dr. Cotoraci Coralia-Adina în funcția de rector al Universității de Vest “Vasile Goldiș” din Arad precum și a legislației în vigoare din domeniul învăţământului superior.

Mai jos aveți fișiere în format PDF

Carta Universitară

Carta Universitară

Mai jos aveți fișiere în format PDF

REGULAMENTUL INSTITUTULUI DE ȘTIINȚE ALE VIEȚII

REGULAMENTUL INSTITUTULUI DE ȘTIINȚE ALE VIEȚII „PROFESOR UNIVERSITAR DOCTOR AUREL ARDELEAN”

Regulamentul intern

Regulamentul intern al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad

Cod de etica in cercetarea stiintifica

Cod de etica in cercetarea stiintifica

Codul drepturilor și obligaţiilor studentului

Codul universitar al drepturilor și obligaţiilor studentului

Regulament studii postuniversitare

Regulament de organizare şi desfăşurare a programelor de studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă

Regulamentul căminului studenţesc

Regulamentul de organizare şi funcţionare al căminului studenţesc

Codul privind asigurarea calității educației

Codul privind asigurarea calității educației

Regulament ințierea programelor de studii
Regulament întocmire state funcții

Regulament întocmire state funcții

Regulamentul arhivei

Regulamentul de organizare și funcționare a arhivei

Regulament privind regimul actelor de studii

Regulament privind regimul actelor de studii

Regulament privind activitatea secretariatelor

Regulament privind activitatea în cadrul secretariatelor

Metodologie privind menţinerea calităţii de titular

Metodologie privind menţinerea calităţii de titular în învăţământ și/sau cercetare a cadrelor didactice sau cercetătorilor

Regulament de acordare a premiilor

Regulament de acordare a premiilor diplomelor medalilor și distincțiilor Universitatii de Vest “Vasile Goldis” din Arad”

Regulament Erasmus

Regulament privind mobilitatile in cadrul programului comunitar Erasmus

Regulament de organizare a tipografiei

Regulament de organizare și funcționare a tipografiei Universității de vest Vasile Goldiș

Regulament ocupare post vacant

Regulament cadru privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant sau temporar corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic

Regulament de organizare a Biroului de scientometrie

Regulament de organizare și funcționare a Biroului de scientometrie

Regulament - cadru a departamentelor

Regulament – cadru de organizare și funcționare a departamentelor din facultăți

Regulament privind evaluarea pentru personalul didactic

Regulament privind evaluarea performanțelor profesionale individuale pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic.

Regulament de organizare si functionare a comisiei pentru programe de studii, perfectionarea si evaluarea personalului didactic si activitati studentesti CPSPEPDAS

Regulament de organizare si functionare a comisiei pentru programe de studii, perfectionarea si evaluarea personalului didactic si activitati studentesti CPSPEPDAS

Regulament de organizare si functionare a DPPD

Regulament de organizare si functionare a DPPD

Mai jos aveți fișiere în format PDF

Codul de etică

Codul de etică

Mai jos aveți fișiere în format PDF

Cod de etica in cercetarea stiintifica
Raport comisia de etica
Raport activitate comisia de etica 2015

Raport privind situatia respectarii eticii si deontologiei profesionale universitare si a etici cercetarii stiintifice in anul 2014

Raport comisia de etica

Raport activitate comisia de etica 2015

Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea UVVG

Mai jos aveți fișiere în format PDF

Marca inregistrata

Certificat de înregistrare a mărcii

Constitutia Romaniei

Constituția României

Decret nr 347/2002

Decretul Nr. 347 din 2002

Hotărârea Nr 404/2006

Hotărârea Nr. 404 din 2006

HOTĂRÂRE Nr 457 DIN 2011

Hotărârea Nr. 457 din 2011

HOTĂRÂRE Nr 681 DIN 2011

Hotărârea Nr. 681 din 2011

Hotărârea Nr. 1011 din 2001

Hotărârea Nr. 1011 din 2001

Hotărârea Nr. 367 din 2016

Hotărârea Nr. 367 din 2016

Hotărârea Nr. 402 din 2016

Hotărârea Nr. 402 din 2016

Legea Nr. 1 din 2011

Legea Nr. 1 din 2011

Legea Nr.240 din 2002

Legea Nr. 240 din 2002

Legea Nr. 288 din 2004

Legea Nr. 288 din 2004

Legea_88_1993

Legea_88_1993

Ordinul Nr. 3121 din 2015

Ordinul Nr. 3121 din 2015

Ordin numire rector

Ordin numire rector