Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad – o cetate a ştiinţei şi culturii arădene, transilvane şi euro-regionale.

Complexul universitar de studii multiculturale şi patrimoniale

Complexul universitar de studii multiculturale şi patrimoniale este o structură universitară distinctă, care funcționează conform modelului european, consacrat: ”Unitate în diversitate”, fără personalitate juridică, în cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, fiind în subordinea directă a Senatului UVVG, conform Hotărârii de Senat nr. 113/14.09.2015, art. 6.

Complexul universitar de studii multiculturale și patrimoniale are ca obiect de studiu multiculturalismul, interculturalismul, valorificarea patrimoniului local, naţional şi universal precum şi coordonarea structurilor/centrelor din Universitate care au un astfel de obiect de activitate.

Structurile universitare componente sunt următoarele :

Muzeul Memorial Universitar “Vasile Goldiş”
Muzeul Memorial Universitar “Vasile Goldiş” (director, Marius Ioan Grec)
Centrul de Studii Iudaice “Academician Nicolae Cajal” Arad
Centrul de Studii Iudaice “Academician Nicolae Cajal” (director, Marius Ioan Grec)
Centrul de Studii Istorice şi Culturale “Vasile Goldiş”
Centrul de Studii Istorice şi Culturale “Vasile Goldiş” (director, Eugen Gagea)
Centrul de Studii Germanice “Friedrich Schiller”
Centrul de Studii Germanice “Friedrich Schiller” (director, Rodica Biriş)
Centrul de Studii şi Istorie Literară „Ioan Slavici”
Centrul de Studii şi Istorie Literară „Ioan Slavici” (director, Doru Sinaci)

Evenimente

Director CUSMP,
Prof. univ. dr. Marius Ioan Grec