Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad – o cetate a ştiinţei şi culturii arădene, transilvane şi euro-regionale.

Patrimoniu Cultural

GRADINA BOTANICĂ UNIVERSITARĂ MACEA

Situată în vatra comunei Macea, având o latură a perimetrului său spre exterior, Gradina Botanică a Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, se întinde pe o suprafață de 21,5 ha și se constituie ca o importantă bază didactică și de cercetare pentru studenții și corpul didactic de la facultațile de profil ale Universității.

În prezent Grădina Botanică Macea este membră a Asociației Grădinilor Botanice din România. Sunt cultivate în Grădină peste 2000 de specii de arbori și arbuști și cca. 500 de specii ierboase din diferite categorii. Predomină speciile lemnoase deoarece preocupările personalului Grădinii au fost axate în acest sens.

Contact:
Informaţii la tel.: 0257 535 980
E-mail: gradinabotanica@uvvg.ro
Adresă web: www.uvvg.ro/macea

COLECȚIA DE ARTĂ „DONAȚIA DOINA ȘI BARUȚU ARGHEZI”

În programul managerial al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, universitate comunitară, unul dintre obiectivele menţionate este şi valorificarea patrimoniului cultural al Aradului, cu efect direct asupra creşterii performanţei în învăţamânt, în formarea unor specialişti în domenul propriu de prgătire, dar şi cu o vizune largă asupra actului de cultură în general.

Colectia-de-Arta

Prin această misiune asumată, Aradul traieşte un moment cultural de mare intensitate: Fundaţia Universității „Vasile Goldiş”, împreună cu Fundaţia Culturală ,,Doina şi Baruţu T. Arghezi” au pus bazele unui lăcaş de artă şi cultură universală: „Colecţia de artă ARGHEZI”. Generoasă faţa de fenomenul artistic şi cultural, Fundaţia noastră şi-a deschis porţile pentru a găzdui în spaţiile sale un mare act de culură al secolului XXI: expoziţia permanentă a unei deosebit de bogate colecţii din toate sferele artei universale, cu obiecte reprezntative pentru arta decorativă începând din secolul XVI şi pâna azi, din Europa pana in China.

În acest secol al tehnologiei, al cercetării ştiinţifice, al vitezei fluxului informaţional, momentul de reculegere în faţa operei de artă autentică oferit vizitatorilor expoziţiei noastre, studenţi, elevi, cadre didactice, face cu atât mai important momentul înființării acestei expoziţii.

Complexul Universitar „Zărarandul”, sediul acestei expoziţii de mare valoare

Atat artistică, cît şi documentară, se constituie astfel că cel mai semnificativ martor al evoluţiei în timp al preocupărilor şi intereselor umane: de la arta veche la tehnologia şi informaţia de ultimă oră oferită de Centrul de calcul, Centrul de Comunicaţii, Centrul Multimedia, Centrul Academic: de Informare Europeană, Dezvoltare Regională şi Globalizare, Biblioteca Universitară.

Donaţia „Doina şi Baruţu T. Aghezi” Sala „Tudor Arghezi”

Donaţia „Doina şi Baruţu T. Aghezi” cuprinde o serie de obiecte de artă de cele mai diferite genuri: piese de covoare şi piese de mobilier, din secolul XVI, XVII; XVIII, XIX şi XX, în majoritate de provenienţă europeană: Franţa, Italia, Spania, Germania, Austria, Danemarca, Elveţia, Portugalia, România, dar şi din China sau Orient.

Piesele din sticlă (cristal, murano, florentină, pastă, opaline), cele din poţelan, faianţă şi gresie, sunt obiecte de referință pentru meșterii creatori, țara sau epoca pe care o reprezintă. De o varietate excepţională, acestea sunt în majoritate obiecte decorative, dar se pot admira obiecte uzuale : servicii, pahare de masa, căni, platouri, etc.

Semnătura creatorului sau marca manufacturii care le-a executat certifică valoarea exponatului: Ginari, Lalique, Bohemia, Murano, Sevres, Limoges, Meissen, Rouen, Langental, Sarreguemines, Vieux Paris, Lille, Bavaria, Rosenthal, Nyon, Doccia.

Tablourile expuse, aparţinând şcolilor de pictură franceză, românească şi helvetica, sunt executate în tehnici diverse, ulei, acuarelă, aquaforte, guaşă, pe pânză, carton sau hârtie, lemn, sticlă, cu subiecte variate: scene de gen, peisaje, portrete, naturi statice. Alături de acestea, câteva miniaturi, aplice, panouri decorative executate în porţelan, flldeş, sidef, metal emailat şi argint, completează armonios spaţiul expoziţional.

Argintăria cuprinde peste 150 de piese, distincte prin formă, dimensiuni, utilitate (tăvi, sfeşnice, căni, pahare, casete etc). Exponatele, care datează din secolul XVII până în secolul XX, dovedesc iscusinţa vechilor meşteri, preocuparea permanentă a omului pentru estetică, pentru frumos şi armonie în viaţa de zi cu zi. Provenienţa este majoritar europeană: ateliere ‘Austria, Franţa, Germania, România şi Marea Britanie, marcate Berndorf, Beard, Wiert, Cristoff etc.

Covoarele expuse sunt de dimensiuni mici, din mătase. Sunt expuse covoare de rugăciune, manufacturate în atelierele europene.

Piesele de mobilier vechi întregesc expoziţia, adăugând o notă de bogăţie. Dulapurile, scaunele, celelalte obiecte de mic mobilier, ilustrează stilurile franțuzești – Louis XIII, Louis V şi Louis XVI, englezesc – Chimppendalle, german.

Exponatele prezentate oferă o imagine sugestivă a varietății formei de manifestare a artei, a specificului fiecărei țări și a variației gustului pentru decor în diferite epoci. Prin valoarea sa patrimonială expoziția noastră poate sta alături de marile colecţii de artă din Romania (Muzeul Colecțiilor din București, Palatul Cuza etc.). Studul detaliat al acestor obiecte oferă posibilitatea unor cercetări bine documentate în problematica esteticului al sociologiei și istoriei artei.

Întreaga donație de peste 650 de piese a fost primită cu multă însuflețire și deschidere culturală de Dl. Prof. Univ. Dr. Aurel Ardelean, Rectorul Universității de Vest „Vasile Goldiş” din Arad.

Prin gestul unui om de spirit și de aleasă cultură, în același timp plin de energie practică, eminența personalitate Dl. Prof. Univ. Dr. Aurel Ardelean, Aradul şi-a îmbogăţit patrimonial cultural cu această nouă colecţie, expusă atât de generos în spațiile universitare.

CASA UNIVERSITARILOR ȘI STUDENȚILOR

În plin centrul oraşului Arad, pe Bd. Revoluţiei nr.92 într-unul din palatele specifice arhitecturii locale, stil secession, 1900, s-a deschis, cu ocazia începerii anului universitar 2006-2007, Casa Universitarilor şi Studenţilor.

Saloanele Casei – spaţiu academic cu multiple oportunităţi pentru promovarea culturii româneşti şi universale, în accepţiunea largă a termenului: expoziţii de artă, audiţii muzicale (concerte de muzică de cameră live sau înregistrări), teatru scurt, simpozioane ştiinţifice, mese rotunde, brain-storming cultural;
SALA DE EXPOZIŢII – oferă publicului iubitor de artă „PRELUDIU 80”, o mică parte din lucrările aparţinând maestrului Ioan TOLAN: sculptură, desene academice şi colorate, fotografii, ca expoziţie permanentă, în acelaşi timp fiind un spaţiu utilizat pentru expoziţiile temporare de pictură, fotografie, carte veche, având ca autori în primul rând, membrii comunităţii academice arădene, dar şi invitaţi din ţară şi străinătate.
CENTRUL DE INFORMARE DOCUMENTARE – spaţiu destinat dezbaterilor ştiinţifice, pune la dispoziţia membrilor comunităţii academice noutăţile editoriale ale „Vasile Goldiş” University Press, cataloage ale editurilor româneşti şi străine.

Un spaţiu aparte este destinat Bibliotecii Casei Universitarilor:

-MEDIATECA, cu un fond de peste 100 de documente specifice (compact discuri, casete audio şi video) şi mijloacele tehnice specifice de consultare multimedia;
– expoziţia documentelor personale şi manuscriselor aparţinând poetului, prozatorului, ziaristului, tipografului TUDOR ARGHEZI, donate Universităţii noastre de către familia Baruţu şi Doina Arghezi, fiul scriitorului;
– colecţia de cărţi rare, secolul 18, 19 sau început de secol 20, care se remarcă prin elemente bibliofile deosebite: legături, dedicaţii, ex libris-uri, imagologie sau însemnarea de donare a acestor rarităţi bibliofile, din partea oamenilor de aleasă cultură, din România, către Biblioteca Universităţii.

Direcţii manageriale pentru CASA UNIVERSITARILOR ŞI STUDENŢILOR:

 • Organizarea unor evenimente culturale de impact, adaptarea ofertei în funcţie de interesul publicului, susţinerea creaţiei culturale locale şi deschiderea spre valorile europene (pentru început – deschiderea unui Centru Cultural Italian).
 • Analiza mediului concurenţial prin cercetări de marketing cultural.
 • Dezvoltarea proiectelor derulate în parteneriat cu organizaţii locale, naţionale sau internaţionale.

Dintre activităţile desfăşurate, un impact deosebit pentru beneficiarii acestui spaţiu cultural, menţionăm:

 • conferinţa cu tema „George Coşbuc – 140 de ani”, invitat: prof. univ. Petru Poantă, Cluj Napoca (noiembrie 2006);
 • masă rotundă cu tema „Programe educaţionale europene”, invitaţi: delegaţia participantă la programul COMENIUS pentru România (noiembrie 2006);
 • dezbaterea „Problema minorităţilor în Transilvania şi Marea Unire”, invitaţi urmaşii membrilor CNRC (decembrie 2006);
 • conferinţa „Ecumenism şi globalizare”, invitat: Toma George Maiorescu (decembrie 2006);
 • lucrările grupului de cercetători din Austria, Bulgaria, Slovacia şi România, angrenaţi în proiectul „Reducerea diferenţelor socio-economice dintre ţări, în contextul global al extinderii UE” (decembrie 2006);
 • 15 martie 2007 – vernisaj expoziţia de artă fotografică „Dacii au cucerit Roma” – Virgil Jireghie, lansarea volumelor: M. Grec: Daci şi romani, S. Bulboacă: Bartolomeo Brutti în Moldova, politică, diplomaţie şi religie, (UVVG, 2006), D. Jalobeanu: Inventarea modernităţii (Napoca Star, Cluj, 2006). Invitaţi: Peter Hugel, Simona Stiger, conf.univ. Ciprian Valcan Tibiscus, Timişoara;
 • şedinţă de cenaclu literar, invitat: prof. univ. dr. Iulian Negrilă;
 • 05 aprilie 2007 vernisajul expoziţiei „Jurnal filosofic”, proiect comun SUPA – Liceul de Artă: desene inspirate din opera filosofilor: Constantin Noica, Gabriel Liiceanu şi Andrei Pleşu. Invitat: Ciprian Vâlcan;
 • 25 mai „Lumea BIBLIEI – de la lumina opaiţului la lumina cărţii”, expoziţie cuprinzând opaiţe precreştine, din epoca modernă, variante ale Thorei, biblii;
 • Sub genericul „2008 – Anul Marii Uniri”, Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” organizează în 24 ianuarie, ora 12, masa rotundă „24 ianuarie 1859 – moment premergător al Marii Uniri”, la care vor participa cadre didactice, studenţi şi elevi;
 • Vernisajul expoziţiei de pictură „Frumosul – privit prin ochii unui tânăr student” Alina Daniela Toma (28 februarie 2008);
 • Vernisajul expoziţiei de artă fotografică „Fermecătorul art-nouveau arădean” autor: lector dr. Virgil Jireghie. Prezintă: muzeograf Dan Demşea (16 mai2008);
 • „Jurnal filosofic” ediţia a III-a, expoziţie de pictură a absolvenţilor Liceului de Artă din Arad, conduşi de d-na prof. Marinca Grec. Expoziţie de carte şi masă rotundă pe tema „Filosofia azi”, invitat: Prorector al UVVG, prof. univ. dr. Marţian Iovan (01 iunie 2008).

– 24. 10, 31.10, 07.11 – întâlniri ale organizatorilor manifestărilor dedicate sărbătoririi a 90 de ani de la Marea Unire, sub conducerea Decan, conf.univ.dr. Marius Grec.
– 5.12.2008 prezentarea cărţii „Paşi spre Unire”, autor Gabriela Marco, invitat diacon lector dr. Cornel Clepea.
– 18.12.2008 „Cadouri de Crăciun pentru doamne şi domnişoare”, concert de colinzi – prezentare produse „Avon”.

-26.01.2009 organizarea, împreună cu Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative a expoziţiei „Itinerar Biblic 2009”, în Aula Ştefan Cicio Pop a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”.
-28.01.2009 masă rotundă pe tema noii donaţii de manuscrise argheziene, sub patronajul acad. Eugen Simion, cu participarea fam Doina şi Baruţu Arghezi, Decan Marius Grec, prof. Vasile Man – editor şef al revistei „Studii de ştiinţă şi cultură”, Vasile Dan, preşedintele filialei Arad a Uniunii Scriitorilor din România.

MUZEUL MEMORIAL “VASILE GOLDIŞ”

MUZEUL MEMORIAL “VASILE GOLDIŞ” găzduiește exponate și alte obiecte aparținând celui ce a fost pedagog, om politic și membru de onoare al Academiei Romane. Muzeul este situat pe strada Vasile Goldiş, nr. 6. din Arad

Muzeul-Memorial-vasile-Goldis-2

Cu multă acurateţe, echipa care s-a angajat în acest demers cultural, a încercat, pornind de la o paradigmă post-modernă în abordarea istoriei: aceea de trecere de la simpla evocare şi reconstituire, la reiterarea prin reactualizare a unui timp istoric, a unei ambianţe, a acelui „modus vivendi” propriu fiecărei „zone” istorice.

S-a dorit ca, în maniera existentă de mult în toate muzeele europene, să înfruntăm timpul, lăsând să se înfiripe fărâma de viaţă care a conturat marile momente trăite în Palatul Românul, atunci când aici se plămădea strategia Marii Uniri. Am încercat să surprindem ceva din stilul de viaţa al celor care au trăit acolo, din zbaterile care au constituit viaţa culturală de la redacţia unei publicaţii care a făcut istorie. Cei care trec pragul acestei case să fie captivaţi de ideea acestei reiterări: a unor vremuri pe care personalităţi de excepţie le-au modelat, ieşind de sub povara timpului.

Obiectele expuse – acte de studii: foaia matricolă din învăţământul secundar, diploma de maturitate, diploma de profesor, diploma de absolvire a studiilor superioare; acte personale: paşaport, livret militar, diverse adeverinţe; acte care dovedesc demersul civic al lui V. Goldiş; sentinţa de divorţ de după primul mariaj; o bogată corespondenţă – printre cei care se regăsesc în aceste mesaje sunt nume celebre: I. L. Caragiale, O. Goga, N. Titulescu… Fotografii de epocă originale, deosebit de valoroase, publicaţii conduse de Goldiş sau la care acesta a colaborat; cărţi din biblioteca acestuia, unele purtând semnătura lui …, atestă climatul zilnic al unei epoci de excepţie. Spiritul epocii este susţinut şi prin refacerea unor spaţii caracteristice acelei perioade (sufragerie, respectiv biroul redacţional) şi prin expunerea în vitrine elegante, perfect şi individual luminate, a unor imagini şi documente de epocă în condiţii grafice de excepţie.
Toate aceste exponate (documente, piese de mobilier) au fost achiziţionate în timp, de la diferite persoane preocupate de strângerea de documente, respectiv de la urmaşi ai lui Vasile Goldiş. Iniţiativa strângerii documentelor – cea mai mare parte a acestora sunt inedite – aparţine rectorului instituţiei, prof. univ. dr. Aurel Ardelean, iar investiţia – în bani – este cu mult depăşită de valoarea istorică şi sentimentală a acestora. În ceea ce priveşte investiţia în clădirea care adăposteşte Muzeul, o clădire reprezentativă pentru Arad – Palatul Românul – aceasta este importantă, mai cu seamă că este o investiţie privată, realizată într-o clădire cu valoare de simbol pentru comunitatea arădeană.

În intenţia catedrei de istorie a Facultăţii de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative, cea care are în custodie exponatele muzeului, în primul rând prin directorul muzeului, este realizarea unui volum-album de prezentare a documentelor prezente în expoziţie, în condiţii grafice deosebite – ca omagiu adus patronului spiritual al Universităţii – pe de o parte, iar pe de altă parte aceste documente, puse în circuitul ştiinţific, vor contribui, cu siguranţă, la mai buna cunoaştere a personalităţii celui care a fost principalul ideolog la Marii Uniri, moment de răscruce în istoria noastră multimilenară.

În data de 30 noiembrie 2003, în faţa palatului „Românul”, într-o atmosferă de sărbătoare, Preşedintele României, în prezenţa Rectorului Universităţii, prof. univ. dr. Aurel Ardelean, a membrilor Senatului Universităţii, a oficialităţilor locale, a studenţilor, dezvelea o placă comemorativă amplasată în onoarea marelui VASILE GOLDIŞ; se inaugura astfel Muzeul Memorial „Vasile Goldiş”, edificiu cultural de excepţie al Aradului contemporan. În cuvântul său, rectorul Universităţii arăta:

„În acest loc se găsea redacţia ziarului „Românul” şi Institutul tipografic „Concordia”, conduse de profesorul, jurnalistul şi omul politic Vasile Goldiş. Se spune că fiecare epocă îşi are mesagerii săi; Vasile Goldiş a fost unul dintre acele spirite care a ars în focul pasiunii pentru realizarea unui ideal colectiv. Acesta privea un orizont peren de valori, adoptate la scară istorică sintetizate generic în sintagma NAŢIUNE. Generaţia sa, a mijlocit intrarea în normalitate: românii din toate Provinciile istorice se aflau sub acelaşi acoperiş, pentru că – o generaţie de excepţie s-a dedicat cu trupul şi sufletul realizării unui ideal multisecular. Vasile Goldiş, Ştefan Cicio Pop, Ioan Suciu, Ioan Ignatie Papp, sunt doar câţiva dintre cei care, vârfuri de lance ai idealurilor naţionale, s-au dovedit a fi cu adevărat.

Inaugurăm astăzi, aici, în casa în care a trăit, gândit, iar mai apoi acţionat Vasile Goldiş, un Muzeu Memorial, care poartă numele ideologului Marii Uniri. Placa comemorativă, pusă cu această ocazie, dezvelită de cel mai de seamă reprezentant al naţiunii române, PREŞEDINTELE ROMÂNIEI, vine să imortalizeze efortul înaintaşilor, acei, pe care fiecare naţiune trebuie să-i aibă în momentele sale de glorie,” spunea rectorul universităţii.

De la inaugurare şi până astăzi Muzeul Memorial, parte a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, a devenit un loc vizitat de numeroşi elevi, care împreună cu profesorii lor pot străbate, într-un mediu ambiant deosebit – încărcat de istorie – o pagină glorioasă a istoriei naţionale şi locale. Aici te poţi întâlni cu istoria, cu generaţia de aur a Aradului, model pentru noi, toţi cei de astăzi.

Nu întâmplător sălile muzeului au devenit locul in care se organizează periodic manifestări culturale de excepţie: sesiuni de comunicări, conferinţe de presă, concursuri. O astfel de manifestare deosebită, prin amploare şi importanţă, găzduită de sălile muzeului a fost: concursul pentru realizarea Monumentului Marii Uniri la Arad, concurs care nu a reuşit, din păcate pentru comunitatea arădeană, să desemneze o lucrare care să fie acceptată de toate forurile centrale abilitate a se ridica la Arad, dar o veche vorbă românească spune că speranţa moare ultima.

Nu trebuie să uităm că Vasile Goldiş, imediat după realizarea Martii Uniri, milita pentru ridicarea unui monument în oraşul care „de facto” a fost Capitala Marii Uniri.