relatii-internastionale

Relații internaționale

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad este membră a Asociației Universităților Europene – (EUA), Magna Charta Observatory, Conferinței Rectorilor Danubieni (DRC), Academiei Europene de Științe și Arte din Salzburg, Consorțiului European „Carolus Magnus”, Uniunii Universităților Eurasiatice (EURAS), Asociației Universităților Regiunii Transcarpatice (ACRU), Asociației Internațională a Președinților de Universități (IAUP), deținând vicepreședinția Federației Europene pentru Educație (FEDE).

Misiunea fundamentală a departamentului este în concordanţă cu misiunea Universităţii, de a consolida schimbul de valori, prin cooperare internaţională,

pentru afirmarea apartenenţei la Spaţiul European al Învăţământului Superior şi la Spaţiul European al Cercetării.

Obiectivul principal al Departamentului de Relaţii Internaţionale este acela de a susţine politica de internaţionalizare a Universităţii şi de a promova imaginea acesteia, ca instituţie de educaţie, ştiinţă şi cultură, atât în spaţiul european, cât şi la nivel global.

Director Departament
Conf.univ.dr. Antoanela Naaji

Contact:

Adresa: Arad, Bd. Revoluției nr. 94-96, Et. II, Cam.5

E-mail: relint@uvvg.ro

Telefon/Fax: (004) 0257-285 813