Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din  Arad,

anunţă

scoaterea la concurs

a  postului de LABORANT ÎNVĂȚĂMÂNT

în cadrul Serviciului pentru exploatarea cadavrelor din cadrul disciplinei anatomie a Facultății de Medicină

 

 

Concursul va avea loc în data de 16.10.2017, cu începere de la ora 15°°,  la  Rectoratul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”  cu sediul în  Arad, Bdul. Revoluţiei nr. 94-96.

Dosarele candidaţilor se vor depune la Serviciul de Prognoză, Planificare, Strategii de Dezvoltare a Resurselor Umane, cu sediul în Arad, Bdul. Revoluţiei nr. 94-96, în perioada  18.09.2017-29.09.2017, între orele 10,00-13,30.

Condiţii de studii şi acte necesare pentru postul de Laborant învățământ:

 • studii superioare –asistent medical
 • certificat de autopsier
 • cunoştinţe PC (Word, Excel)
 • Curriculum vitae
 • copie după actul de identitate
 • cazier judiciar
 • aviz psihologic
 • adeverinţă medicală din care să rezulte starea de sănătate

Bibliografie:

 • Legea nr.1/2011-Legea Educaţiei Naţionale cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.104/2003- Legea privind manipularea cadavrelor umane și prelevarea organelor și țesuturilor de la cadavre în vederea transplantului;
 • Hotărârea 451/2004- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.104/2003, privind manipularea cadavrelor umane și prelevarea organelor și țesuturilor de la cadavre în vederea transplantului;
 • Ordinul nr.1226/03.12.2012- pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale.

 

 

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0257/285891, între orele 9,00-16,00.