Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad,

anunţă

scoaterea la concurs

a unui post de DOCTORAND pe periodă determinată

în cadrul Institutului de Științe ale Vieții a Universităţii de Vest ” Vasile Goldiş” din Arad

în cadrul proiectului PN-III-P4-ID-PCE-2016-0408

Procese inflamatorii ale unităţii neurovasculare în îmbătrânirea cerebrală

 

 

Condiţii de studii şi necesare:

 • studii superioare în domeniul biologie, biochimie, farmacie, medicină sau medicină veterinară sau alte specializari conexe
 • doctorand în domeniul biologie
 • cunoaşterea limbii engleze

 

Acte si documente necesare

 

 1. Cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, datată, înregistrată în termenul legal de înscriere;
 2. Declaraţie pe proprie răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar, olografă, în care candidatul afirmă că datele din dosar se referă la propriile activităţi şi realizări, în caz contrar acesta suportând consecinţele declaraţiei în fals, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 3. Curriculum vitae al candidatului în format scris si lista de publicatii stiintifice
 4. Scrisioare de motivatie;
 5. Diploma de bacalaureat (copie conform cu originalul);
 6. Diploma de studii superioare (copie conform cu orginalul);
 7. Foaia matricola (copie conform cu originalul);
 8. Copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului;
 9. Copia cărţii de identitate;
 10. Copia după certificatul de naştere – în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii după documente care atestă schimbarea numelui – certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui;
 11. Adeverinţă doveditoare a vechimii în muncă de la instituţia unde candidatul are norma de bază (copie după Carnetul de muncă, REVISAL, alte adeverinţe);
 12. Cazier judiciar (original);
 13. Certificat medical – din care să reiasă că fiecare candidat e apt ” din punct de vedere medical şi psihologic pentru îndeplinirea funcţiei”.

 

Concursul va consta intr-o probă scrisă si un interviu. Bibliografie pentru examenul scris este următoarea:

 

Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, and Peter Walter. Molecular Biology of the Cell, 5th Edition

 

Astrocyte-endothelial interactions at the blood-brain barrier.

Abbott NJ, Rönnbäck L, Hansson E.

Nat Rev Neurosci. 2006 Jan;7(1):41-53.

 

Neurovascular unit: a focus on pericytes.

Sá-Pereira I, Brites D, Brito MA.

Mol Neurobiol. 2012 Apr;45(2):327-47. doi: 10.1007/s12035-012-8244-2

 

In vitro models of the blood-brain barrier for the study of drug delivery to the brain.

Wilhelm I, Krizbai IA.

Mol Pharm. 2014 Jul 7;11(7):1949-63. doi: 10.1021/mp500046f.

 

“You Shall Not Pass”-tight junctions of the blood brain barrier.

Bauer HC, Krizbai IA, Bauer H, Traweger A.

Front Neurosci. 2014 Dec 3;8:392. doi: 10.3389/fnins.2014.00392.

 

 

Caracteristicele postului:

 • Cercetare fundamentală intru-o temă de varf din domeniul neuroştiinţelor
 • Posibilitatea de a vizita laboratoare de speciailitate în străinatate şi de a lucra intr-un team internaţional
 • Salariu competitiv
 • Posibilitatea de a lucra intr-un laborator bine dotat sub coordonarea unui mentor cu vizibilitate internaţională largă în domeniu (vezi publicaţii recente: Nyúl-Tóth Á, Kozma M, Nagyőszi P, Nagy K, Fazakas C, Haskó J, Molnár K, Farkas AE, Végh AG, Váró G, Galajda P, Wilhelm I, Krizbai IA. Expression of pattern recognition receptors and activation of the non-canonical inflammasome pathway in brain pericytes. Brain Behav Immun. 2017 Aug;64:220-231; Nyúl-Tóth Á, Suciu M, Molnár J, Fazakas C, Haskó J, Herman H, Farkas AE, Kaszaki J, Hermenean A, Wilhelm I, Krizbai IA. Differences in the molecular structure of the blood-brain barrier in the cerebral cortex and white matter: an in silico, in vitro, and ex vivo study. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2016 Jun 1;310(11):H1702-14.;   Molnár J, Fazakas C, Haskó J, Sipos O, Nagy K, Nyúl-Tóth Á, Farkas AE, Végh AG, Váró G, Galajda P, Krizbai IA, Wilhelm I. Transmigration characteristics of breast cancer and melanoma cells through the brain endothelium: Role of Rac and PI3K. Cell Adh Migr. 2016 May 3;10(3):269-81.;    Nagyőszi P, Nyúl-Tóth Á, Fazakas C, Wilhelm I, Kozma M, Molnár J, Haskó J, Krizbai IA. Regulation of NOD-like receptors and inflammasome activation in cerebral endothelial cells. J Neurochem. 2015 Nov;135(3):551-64.)

 

 • Durata contractului: 01.11.2017 – 31.12.2019.

 

Proba scrisă şi interviul va avea loc Ia data de 26.10.2017, cu începere de la ora 13°°, la Campusul Universitar „Vasile Goldiş” , Institutul de Stiinte ale Vietii cu sediul în  Arad, str. Liviu Rebreanu nr 86.”

Informatii suplimentare ştiinţifice: istvan.krizbai@gmail.com

 

Dosarele candidaţilor se vor depune la Serviciul de Prognoză, Planificare, Strategii de Dezvoltare a Resurselor Umane, cu sediul în Arad, Bdul. Revoluţiei nr. 94-96, pana la 20.09.2017, între orele 13,00-15,00 sau prin posta la adresa Universitatea Vasile Goldis din Arad, Bulevardul Revolutiei Nr. 94-96, 310130 Arad, cu mentiunea „concurs postdoc”

 

 

Conţinutul dosarului de concurs şi bibliografia se afişează pe site-ul universităţii: www.uvvg.ro si www.ancs.ro/jobs  şi www.euraxess.ro

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefonul 0257/285891, între orele 9,00-16,00.