Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad a organizat, în perioada 9-11 mai 2019, în parteneriat cu Primăria Municipiului Arad, Centrul Municipal de Cultură, Fundaţia Universitară „Vasile Goldiş” şi Arhiepiscopia Aradului cea de-a XXIX-a ediţie a Zilelor Academice Arădene, care au fost dedicate memoriei prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rector fondator şi preşedinte al UVVG.

Manifestările au debutat cu un Te Deum susţinut de un sobor de preoţi condus de Arhiepiscopul Timotei Seviciu, la monumentul marelui corifeu al Unirii, Vasile Goldiş, patronul spiritual al Universităţii care îi poartă numele.

Deschiderea oficială a celei de-a XXIX-a ediţii a Zilelor Academice Arădene „IN MEMORIAM AUREL ARDELEAN” s-a desfăşurat la Palatul Cultural Arad, unde au participat prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, rectorul UVVG, prof. univ. dr. Béla Merkely, rector al Universității Semmelweis din Budapesta, Ungaria, Sorin Bașchir, președintele Senatului Universitar, prorectori, decani, studenți, masteranzi, doctoranzi, prostdoctoranzi, absolvenți ALUMNI-UVVG, delegaţii ale Universităţilor partenere din ţară şi străinătate. Manifestarea s-a bucurat şi de prezenţa reprezentanţilor autorităţilor locale şi judeţene, dintre care îi amintim pe Sergiu Bîlcea, vicepreşedinte CJA, Călin Bibarţ, viceprimar al Aradului, precum şi directori de instituţii şi parteneri antreprenoriali ai UVVG.

Prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, rectorul Universității de Vest „Vasile Goldiș”, a subliniat că, Ediţia Zilele Academice Arădene din acest an este dedicată activităţii necontenite a celui care a fost prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rectorul fondator al UVVG, care şi-a dedicat întreaga viaţă învăţământului şi cercetării ştiinţifice şi reunește distinşi membri ai corpului academic din universități din țară și străinătate.

În cadrul ceremoniei oficiale, conf. univ. dr. Sorin Bașchir, Preşedintele Senatului Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, a susţinut prelegerea „Prof. univ dr. AUREL ARDELEAN – Rector fondator și Președinte al Universității de Vest ”VASILE GOLDIȘ” din Arad… 80 de ani de la naștere”iar prof. univ. dr. Coralia – Adina Cotoraci,Rectorul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad: „România 1989-2019: Vocația europeană a lui Vasile Goldiș în viziunea lui Aurel Ardelean”.

 

După luările de cuvânt ale invitaţilor şi a delegaţiilor străine, care au pus, accent pe activitatea profesorului Aurel Ardelean, studenţii UVVG, membri ai Ligii Studenţeşti, precum şi cei prezenţi au ţinut un moment de reculegere în memoria Rectorului Fondator al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad.

Prof. univ. dr. Béla Merkely, rector al Universității Semmelweis din Budapesta, Dorctor Honoris Causa al UVVG

 

Un moment important al manifestării a fost acordarea titlului de Doctor Honoris Causa domnului prof. univ. dr. Béla Merkely, rector al Universității Semmelweis din Budapesta, personalitate marcantă, doctor în medicină, unul dintre cei mai recunoscuți și respectaţi cardiologi la nivel internaţional, membru de onoare al Societății Române de Cardiologie şi membru al Societății Europene de Cardiologie.

Prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, rectorul UVVG, a subliniat că decernarea înaltei distincții universitare de DOCTOR HONORIS CAUSA al Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, domnului rector, prof. univ. dr. Béla Merkely îmbogăţeşte Galeria de onoare a personalităților de excepție ale UVVG, care au primit acest titlu până în prezent. „Pe lângă impactul pe care l-a avut asupra dezvoltării cardiologiei la nivel internațional, ca rector al Universității Semmelweis, prof. univ. dr. Béla Merkely va avea un impact deosebit asupra actului academic în învățământul universitar biomedical, prin reforma curiculară inițiată de dânsul. Universitatea noastră dorește să fie actor pe scena pe care dânsul și universitatea condusă de dânsul joacă rolul principal al dezvoltării învățământului medical superior și al calității serviciilor  medicale în Europa Centrala și de Est. Prin traseul și țelul pe care l-a formulat profesorul Merkely și anume acela de-a fi prima universitate din regiune care să fie cotată în rankingurile internaționale printre primele 100 universități din lume va avea ca efect direct creșterea valorii spațiului academic și științific în care ne desfășurăm activitatea. Pe lângă activitatea didactică și ştiinţifică și aceea de lider al unei universități prestigioase Profesorul Merkely rămâne în continuare un clinician care salvează viața multor oameni prin intervențiile cardiologice pe care le efectuează, pe lângă poziția de rector. Știm de asemenea că dânsul este foarte activ și în cadrul organizației FINA la numeroase competiții sportive ca membru al FINA Sports Medicine Committee, sau conducător al echipei medicale”.

„Universitatea Semmelweis are o tradiție de 249 de ani de excelență academică și angajament în educarea viitorilor medici, absolvenți ai celor 5 facultăți diferite din cadrul Universității. S-a numărat printre primele instituții de învățământ superior care a lansat programe de studii susținute integral într-o limbă  străină. Programul de studii medicale în limba germană a început în anul 1983 și a fost curând urmat de către echivalentul său în limba engleză pentru medicină, medicină dentară și farmacie. Mulțumită ideii pe atunci revoluționare de a furniza programe internaționale de înalt nivel calitativ, în prezent Universitatea Semmelweis este o instituție medicală renumită la nivel mondial și una dintre universitățile cu gradul cel mai mare de internaționalizare din Ungaria, având peste 3000 de studenți străini din 78 de țări de pe glob. Datorită rezultatelor remarcabile din domeniul educațional și de cercetare, Universitatea Semmelweis este o instituție de învățământ superior de top, foarte sus clasificată atât de evaluatorii naționali, cât și de cei internaționali.  Conform Clasificărilor  Internaționale privind Standardele universitare de calitate QS “Materie 2016”, se află între 151-200 la categoria Medicină și Farmacie și Farmacologie. Conform clasificării Times Higher Education, Universitatea Semmelweis se clasifică intre primele 500 universităţi din lume si este a 102-a în Topul 200 mondial al Universităților cu gradul cel mai mare de internaționalizare (2015/2016). Prietenia dintre Universitățile noastre a început în anul 2008, marcată de vizite, participări la diverse conferințe, cooperări în cadrul unor proiecte interdisciplinare, participări la Zilele Academice Arădene și la ceremonii de deschidere de an universitar, atât la Arad cât și la Budapesta”, a precizat prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, rectorul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad.

Prof. univ. dr. Coralia Cotoraci a subliniat în „LAUDATIO” faptul că „profesorul Merkely sa are o vastă recunoaștere științifică în cercetarea din domeniul  cardiologiei, precum: tratamentul ne-farmaceutic al insuficienței cardiace, cardiologie intervențională, imagistică invazivă și neinvazivă în insuficiența cardiacă, aritmii și investigații clinice acute ale mecanismelor aritmiilor, factori endogeni vaso-activi, aritmogeni. Profesorul Merkely impresionează prin contribuţia adusă cunoaşterii în domeniul său de expertiză, reprezentată de un număr foarte mare de publicaţii, în calitate de autor şi coautor, la edituri recunoscute în străinătate: 3  cărți editate,  2  cărți de specialitate,  44 capitole de carte (6  în limba engleză,  36 în maghiară, 2 capitole de curs universitar), contribuție la 14 capitole de cursuri universitare, 2 manuale universitare. De asemenea a publicat 495 articole internaționale și 228 articole în limba maghiară. Vizibilitatea științifică internațională este validată de indicii scientometrici de un nivel foarte ridicat, respectiv: Hirsch index: 39, un factor de impact cumulat al revistelor de 2158,487 și citații independente ale articolelor: 20.333. Dl Prof. Béla Merkely a coordonat și a participat la 17 granturi de cercetare cu finantare națională și internațională”, a precizat prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, rectorul UVVG.

Lucrările şi conferinţele ştiinţifice s-au desfăşurat în Campusul Universitar „Vasile Goldiş” din Arad, dintre care amintim conferinţele: „O VIAȚĂ DEDICATĂ ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ȘI CERCETĂRII: profesorul AUREL ARDELEAN”, Zece ani de la Înființarea Şcolii Doctorale de Biologie din cadrul IOSUD-UVVG: ”IN MEMORIAM AUREL ARDELEAN”. Un moment emoţionant a fost inaugurarea Aulei Magna Universitaria ”AUREL ARDELEAN”, unde decanii facultăţilor din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad au adus un OMAGIU Rectorului fondator al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, Prof. univ. dr. Aurel Ardelean.

 

Zilele Academice Arădene au continuat cu simpozioane la nivel de facultăţi pe secţiuni ştiinţifice:

SECŢIUNEA I: INTERDISCIPLINARITATE ÎN ŞTIINŢELE BIO-MEDICALE; SECȚIUNEA II: PRACTICA RAŢIONAMENTULUI MEDICAL ÎN CHIRURGIA ORO-MAXILO-FACIALĂ;

SECȚIUNEA III: RETROSPECTIVE ȘI PERSPECTIVE ÎN PROFESIUNEA DE FARMACIST;

SECȚIUNEA IV: NOI TENDINȚE ÎN LEGISLAȚIA CIVILĂ ȘI PENALĂ EUROPEANĂ;

SECȚIUNEA V: ABORDĂRI INTERDISCIPLINARE ÎN ŞTIINŢE SOCIALE ŞI UMANISTE;

SECȚIUNEA VI: LA LOGOTHERAPIE : UNE THERAPIE CENTREE SUR LE LANGAGE ET LE SENS. PERSPECTIVES DE RECHERCHE CROISEES ENTRE LA LINGUISTIQUE (ANALYSE DE DISCOURS) ET LA PSYCHOLOGIE/Logoterapia: o terapie centrată pe limbaj și pe sens. Perspective  de cercetare la intersecția lingvisticii (analizei discursului) și a psihologiei;SECȚIUNEA VII: CALITATEA EDUCAȚIEI ÎN MILENIUL AL III-LEA; SECȚIUNEA VIII: EVOLUȚII ALE ECONOMIEI MONDIALE ÎN ERA POST-CRIZĂ;

SECȚIUNEA IX: NOI TENDINȚE ÎN SILVICULTURĂ, AGROTURISM, GEOGRAFIE ȘI INFORMATICĂ;

SECȚIUNEA X: INTERDISCIPLINARITATE ÎN STUDIILE DOCTORALE BIOMEDICALE.

Manifestările s-au încheiat cu o Lansare de Lampioane, unde studenţii din cadrul Ligii Studenţeşti, alături de doamna Rector, prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, rectorul UVVG şi cadre didactice au scris pe baloane mesaje de rămas bun celui care a fost Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, Rector Fondator şi Preşedinte al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad.

În ultima zi a Zilelor Academice Arădene s-au desfăşurat sesiunile ştiinţifice studenţeşti, precum şi evenimente sportive pentru studenţi şi cadre didactice.

Daniel Albu